Επικοινωνία

Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (για το περιοδικό Hθική, Γραφείο 509) - ΤΚ 15784 Ιλίσια, Αθήνα.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Γιώργος Ν. Πολίτης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τηλέφωνο 2107277517

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Γιώργος Ν.Πολίτης