Η Ολισθηρή Πλαγιά αντιμέτωπη με τον εαυτό της


Δημοσιευμένα: Μαρ 25, 2020
Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης
Περίληψη
Δεν διατίθεται περίληψη
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑ, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Αναφορές
Θ. Πελεγρίνης, Ηθική Φιλοσοφία, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1997, σσ. 110-121.
M. Tooley, “Abortion and Infanticide”, στο P. Singer (εκδότης), Applied Ethics, Oxford University Press, Oxford, 1986, σσ. 57-58.
A. Αβραμίδης, Ευθανασία, Ακρίτας, Αθήνα, 1995, σελ. 29.
G. Kimsma et al., “Dutch Euthanasia: Background, practice and present justifications”, Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 1993: 2, σελ. 24.
D. Brock, Death and Dying in Medical Ethics, Jones & Bartlet, Boston, 1989.
Τ. Beauchamp et al., Principles of Biomedical Ethics, Oxford University Press, Oxford, 1994, σελ. 121.
M. Battin, The Least Worst Death, Oxford University Press, Oxford, 1994, σσ. 128-9.
A. Mircerlich & F. Mielke, The Death Doctors, Elek Books, London, 1962, σσ. 264-5.
K. Binding & A. Hoche, Die Freigabe der Vernichtung Lebensunwerten Lebens, Felix Meiner, Λειψία, 1920.
G. Stuart et al., Suicide and Euthanasia, Kregel, Grand Rapids 1198, σελ. 21.
C. Prado & J. Taylor, Assisted Suicide, Humanity Books, N. York, 1999, σελ. 125.
Αρχιμ. Ν. Χατζηνικολάου, Ελεύθεροι από το Γονιδίωμα, Κέντρο Βιοϊατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας, Σταμούλης, σσ. 115-116.
Ibid, σελ. 116.
Ιbid, σελ. 117.
B. Russell, Η Ιστορία της Δυτικής Φιλοσοφίας, τ. A’, Aρσενίδης, σελ. 305.
J. B. Callicott, Animal Liberation, A Triangular Affair: Essays in Environmental Philosophy, SUNY Press, Albany, 1980.
J. B. Callicott, In Defense of the Land Ethic: Essays in Environmental Philosophy, SUNY Press, Albany, 1989.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)