Η άσκηση βίας στο πλαίσιο της οργανωμένης κοινωνίας


Δημοσιευμένα: Mar 25, 2020
Νίκος Σμυρνάκης
Περίληψη
Δεν διατίθεται περίληψη
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Νίκος Σμυρνάκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑ, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Αναφορές
J. S. Mill, Περί Ελευθερίας, µτφρ. Τ. Μπαλής, εκδ. Επίκουρος, Αθήνα, 1983, σελ. 129.
Isaiah Berlin, Κόντρα στο Ρεύμα, µτφρ. Μ. Ν. Καστανάρα, εκδ. Scripta, Αθήνα, 2003, σελ. 173.
Ό.π., σελ. 173.
Ό.π., σελ. 173.
Thomas Hobbes, Λεβιάθαν, µτφρ. Γρ. Πασχαλίδης, εκδ. Γνώση, Αθήνα, 1989.
Γιώργος Ν. Πολίτης, Τo Δικαίωμα της Πολιτικής Ανυπακοής και η Φιλοσοφία του John Locke, εκδ. Έννοια, Αθήνα, 2004, ενότητα 4.
H. Marcuse, Τo Τέλος της Ουτοπίας, εκδ. Ύψιλον, Αθήνα, 1985.
Γιώργος Ν. Πολίτης, Τo Δικαίωμα της Πολιτικής Ανυπακοής και η Φιλοσοφία του John Locke, εκδ. Έννοια, Αθήνα, 2004, σελ. 155.
Isaiah Berlin, Κόντρα στο Ρεύμα, µτφρ. Μ. Ν. Καστανάρα, εκδ. Scripta, Αθήνα, 2003, σελ. 168.
Θεοδόσης Πελεγρίνης, Οι Πέντε Εποχές Της Φιλοσοφίας, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1997, σελ. 32.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)