Ηθικές επιταγές και κώδικες δεοντολογίας κατά την διενέργεια ερευνών σε ψυχολογικό πεδίο


Δημοσιευμένα: Μαρ 25, 2020
Αλέξανδρος - Σταμάτιος Αντωνίου
Περίληψη
Δεν διατίθεται περίληψη
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Αλέξανδρος - Σταμάτιος Αντωνίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑ, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Αναφορές
Committee for the Protection of Human Participants in Research, Ethical Principles in the Conduct of Research With Human Participants, Washington DC, American Psychological Association, 1982, και R. J. Levine, Ethics and regulation of clinical research (2nd ed.) New Haven CT, Yale University Press, 1988.
American Psychological Association, “Ethical principles of psychologists and code of conduct” στo American Psychologist, 47, 1992, 1597-1611, και American Psychological Association, Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct, Draft for comment, The Monitor of Psychology, 32 (2), 77-89, 2001.
R. J. Levine, Ethics and Regulation of Clinical Research (2nd ed.) New Haven CT, Yale University Press, 1988.
American Psychological Association, “Ethical principles of psychologists” American Psychologist, 45, 1990, 390-395.
Standards for Educational and Psychological Testing, Washington, DC: American Psychological Association, 1985.
P. Keith-Spiegel & G. P. Koocher, Ethics in psychology. New York: Random House, 1985, και J. E. Kantor, “Ethical issues in psychiatric research and training”, στo J. M. Oldham, & M. B. Riba (Eds.), Annual Review of Psychiatry, Vol 13 (pp. 343-364), Washington, DC, American Psychiatric Press, 1994.
Committee for the Protection of Human Participants in Research, Ethical principles in the conduct of research with human participants, Washington DC, American Psychological Association, 1982, και British Psychological Society, Code of Conduct, Ethical Principles and Guideliness, 2000.
L. A. Bond & G. W. Albee, “Training preventionists in the ethical implications of their actions”, στo G. Levin, E. Trickett & R. Hess (Eds.), Ethical implications of primary prevention (pp. 111-126), Binghamton, NY, Haworth, 1991.
R. J. Levine, Ethics and Regulation of Clinical Research (2nd ed.) New Haven CT, Yale University Press, 1988.
American Psychological Association, “Ethical principles of psychologists” American Psychologist, 45, 1990, 390-395, και L. R. Aiken, Psychological testing and assessment (7th ed.) Boston, Allyn and Bacon, 1991.
J. E. Sieber, The Ethics of Social Research: Surveys and Experiments. New York, Springer-Verlag, 1982, και P. O'Neill, & R. A. Hern, “Systems Approach to Ethical Problems”, Ethics & Behavior, 1, 1991, 129-143 και P. Chodoff, “The Anne Sexton Biography: the limits of confidentiality” Journal of American Academic Psychoanalalysis, 20, 1992, 639-644.
Standards for Educational and Psychological Testing, Washington DC, American Psychological Association, 1985, L. R. Aiken, Psychological testing and assessment (7th ed.) Boston: Allyn and Bacon, 1991.
K. Kουλάκογλου, Ψυχομετρία και Ψυχολογική Αξιολόγηση, Aθήνα, Παπαζήση, 1998.
P. Keith-Spiegel & G. P. Koocher, Ethics in psychology, New York, Random House, 1985, και Code of Fair Testing Practices in Education, Joint Committee on Testing Practices (JCTP), 202-336-6000, 2004.
R. J. Levine, Ethics and Regulation of Clinical Research (2nd ed.) New Haven CT, Yale University Press, 1988, και H. A. Murphy & C. O. Davidhofer, Psychological Testing Principles and Applications, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1994.
Standards for Educational and Psychological Testing, Washington DC, American Psychological Association, 1985, American Psychological Association, Ethical principles of psychologists, American Psychologist, 45, 1990, 390-395, American Psychological Association, The rights and responsibilities of test takers: Guidelines and expectations, Washington DC, American Educational Research Association, 1999 και British Psychological Society, Code of conduct, ethical principles and guideliness, 2000.
L. R. Aiken, Psychological testing and assessment (7th ed.) Boston, Allyn and Bacon, 1991.
P. Keith-Spiegel & G. P. Koocher, Ethics in Psychology. New York: Random
House, 1985 και J. E. Kantor, “Ethical issues in psychiatric research and training”, στo J. M. Oldham & M. B. Riba (Eds.), Annual Review of Psychiatry, Vol 13 (pp. 343-364) Washington DC, American Psychiatric Press, 1994 και American Psychological Association, 1999.
P. Keith-Spiegel & G. P. Koocher, Ethics in Psychology. New York: Random
House, 1985, και J. E. Kantor, Ethical issues in psychiatric research and training, στo J. M. Oldham & M. B. Riba (Eds.), Annual Review of Psychiatry, Vol 13 (pp. 343-364), Washington DC, American Psychiatric Press, 1994.
J. T. Gibbs, & L. N. Huang, Children of color: Psychological Interventions With Minority Youth, San Francisco, Jossey-Bass, 1989 και J. E. Helms, “Considering some methodological issues in racial identity counseling research”, The Counseling Psychologist, 17 227-252, 1989.
D. N. Sattler & V. Shabatay, Instructor's manual for psychology in context: Voices and perspectives, 2nd ed. Boston, MA, Houghton Mifflin Co., 2000 και K. Kουλάκογλου, Ψυχομετρία και Ψυχολογική Αξιολόγηση, Aθήνα, Παπαζήση, 1998.
K. Kουλάκογλου, Ψυχομετρία και Ψυχολογική Αξιολόγηση, Aθήνα, Παπαζήση, 1998 και Code of Fair Testing Practices in Education, Joint Committee on Testing Practices (JCTP) 202-336-6000, 2004.
American Psychological Association. The Rights and Responsibilities of Test Takers: Guideliness and Expectations. Washington DC, American Educational Research Association, 1999.
L. R. Aiken, Psychological testing and assessment (7th ed.) Boston, Allyn and Bacon, 1991.
Standards for Educational and Psychological Testing, Washington, DC: American Psychological Association, 1985 και A. Anastasi, Psychological testing, New York, Macmillam Publishing Company, 1988.
American Psychological Association, The Rights and Responsibilities of Test Takers: Guideliness and Expectations, Washington DC, American Educational Research Association, 1999 και Code of Fair Testing Practices in Education, Joint Committee on Testing Practices (JCTP) 202-336-6000, 2004.
Ethics Committee of the American Psychological Association, “Trends in ethics cases, common pitfalls, and published resources”, American Psychologist, 43 564-572, 1988.
American Psychological Association, The Rights and Responsibilities of Test Takers: Guideliness and Expectations, Washington DC, American Educational Research Association, 1999.
Ethics Committee of the American Psychological Association, Trends in ethics cases, common pitfalls, and published resources, American Psychologist, 43 564-572, 1988.
American Psychological Association, Ethical principles of psychologists. American Psychologist, 45, 1990.
Committee for the Protection of Human Participants in Research, Ethical principles in the conduct of research with human participants, Washington DC, American Psychological Association, 1982.
A. Anastasi, Psychological testing, New York, Macmillam Publishing Company, 1988.
M. E. P. Seligman and J. Hager (Eds.), Biological Boundaries of Learning, New York, Appleton-Century-Crofts, 1972.
American Psychological Association, Ethical principles of psychologists στo American Psychologist, 45, 1990, 390-395, 2001.
B. Eickelman, D. Wikler & A. Hartwig, “Ethics and psychiatric research: problems and justification” American Journal of Psychiatry’, 141, 1984, 400-405 και R. M. Wettstein, “Research ethics and human subjects”, Psychiatric Research Report, 10, 1995, 1-14.