Η ανεξιθρησκία στον Αιμίλιο του Ρουσσώ


Δημοσιευμένα: Μαρ 25, 2020
Γρηγόριος Ι. Μπαλάφας
Περίληψη
Δεν διατίθεται περίληψη
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Γρηγόριος Ι. Μπαλάφας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑ, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Αναφορές
R. Wokler, Ρουσσώ, µτφρ. Πανταζάκος Π., εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα
, σελ. 136. «Πρόκειται για έναν αποσχηματισμένο αρχιδιάκονο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, τον χαρακτήρα του οποίου ο Ρουσσώ, εμπνεύστηκε από δύο ιερείς που είχε γνωρίσει όταν ήταν νέος».
Θ. Πελεγρίνη, Λεξικό της φιλοσοφίας, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2004, σελ. 1160.
J. J. Rousseau, Αιμίλιος, IV-V, µτφρ. Σπανός Γ., εκδ. Πλέθρον, Αθήνα, 2006, σελ. 80.
R. Wokler, ὀ.π., σελ. 137.
Ζ. Λαγκρέ, Η Φυσική Θρησκεία, μτφρ. Παπαθανασοπούλου Α., εκδ. Πατάκη, Αθήνα, 2000, σελ. 105.
J. J. Rousseau, ὁ.π., σελ. 91.
Ζ. Λαγκρέ, ό.π., σελ. 107.
J. J. Rousseau, ὁ.π., σελ. 98.
Ό.π., σελ. 100.
Βλ. R. Wokler, ὀ.π., σελ. 141.
J. J. Rousseau, ὀ.π., σελ. 109.
Ό.π., σελ. 150.
Ό.π., σελ. 119.
Ό.π., σελ. 122.
Ὀ.π., σελ. 128.
Πρβλ. Ζ. Λαγκρέ, ό.π., σσ. 109-110.
Πρβλ. R. Wokler, ὁ.π., σσ. 144-145.
Γ. Πλάγγεσης, Πολιτική και Θρησκεία στην Φιλοσοφία του J. Locke, εκδ. University Studio Press, σελ. 206. «Πρόκειται για δύο μικρές πραγματείες που έγραψε στα 1660, µία στα αγγλικά και η άλλη στα λατινικά, ως
απάντηση σ᾿ ένα φυλλάδιο που δημοσίευσε την ίδια χρονιά ο συμμαθητής
του στο Christ Church, Edward Bagshaw, με τίτλο The Great Question Conserning Things Indiferrent in Religious Worship».
Γ. Πλάγγεσης, ὁ.π., σελ. 320.
J. Locke, ὁ.π., σελ. 201. «...εκείνοι που αρνούνται την ύπαρξη της Θεότητας µε κανένα τρόπο δεν πρέπει να γίνονται ανεκτοί» και «εννοώντας τους Ρωµαιοκαθολικούς αναφέρει: Αυτή η εκκλησία στην οποία όσοι προσχωρούν ipso facto περνούν στη δικαιοδοσία και την υπηρεσία ενός άλλου ηγεµόνα, δεν µπορεί να έχει το δικαίωµα να γίνεται ανεκτή απὀ τον ηγεμόνα».
Γ. Πλάγγεσης, ό.π., σελ. 13.
Ό.π., σελ. 312.
Ὀ.π., σελ. 342.
Ό.π., σελ. 348.
Πρβλ. R. Wokler, ὁ.π., σελ. 132.
Ζ. Ζ. Ρουσσώ, Το Κοινωνικό Συμβόλαιο, µτφρ. Γρηγοροπούλου Β. - Σταϊνχάουερ Α., εκδ. Πόλις, Αθήνα, 2006, σελ. 216.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)