Η φύση των διλημμάτων της άμβλωσης και η εμπορευματοποίηση της πρακτικής της


Δημοσιευμένα: мар. 25, 2020
Αναστασία Μάμμου
Περίληψη
Δεν διατίθεται περίληψη
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Αναστασία Μάμμου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑ, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Αναφορές
N. 1609/86 ΦEK A/86.
Στυλιανός Καρπαθίου, "Ψυχολογικές επιπτώσεις της έκτρωσης", εφημερίδα Καθημερινή, 16.1.2005.
Άρθρο 304, παρ. 4 του N. 1609/86 ΦEK A/86.
Dr and Mrs J. C. Willke, Why cant we love them both?, Hanes Publishing
Company, 1997, chapter 14, βρίσκεται στο http://www.abortionfacts.com/online_books/love_them_both/why_cant_we_love them _both_14.asp.
Ε. Δ. Πρωτοπαπαδάκης, "Είναι η άμβλωση σε πρώιμο στάδιο φόνος;", Μ' ενδιαφέρει, Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, τ. 46, Οκτώβριος - Νοέμβριος, 2005.
Herman T. Engelhardt, "Οι εκτρώσεις και οι πόλεμοι των πολιτισμών", Πεμπτουσία, Κέντρο Ελληνικού και Ορθόδοξου Πολιτισμού, τ. 16, Δεκέμβριος 2004 - Μάρτιος 2005.
"Η σχέση μεταξύ έκτρωσης και λήψης εμβρυακών οργάνων" και "Η διαμάχη για το εμβρυακό κολλαγόνο", διαδικτυακός τόπος, Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού, www.unborn.gr © 2007.