Δίκαιο και ηθική στο δοκίμιο του Kant, "Ιδέα μιας γενικής ιστορίας με πρίσμα κοσμοπολιτικό"


Δημοσιευμένα: Mar 25, 2020
Πέτρος Κωτσόπουλος
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Περιλήψεις Ανακοινώσεων Φιλοσοφικής Διημερίδας 2009 (Τμήμα Φ. Π. Ψ. - Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Πέτρος Κωτσόπουλος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑ, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια