Ανθρώπινα δικαιώματα και ψυχική ασθένεια: τα όρια της ελευθερίας του ψυχικά ασθενούς


Δημοσιευμένα: Μαρ 25, 2020
Σταυρούλα Παρασκευοπούλου
Περίληψη
Δεν διατίθεται περίληψη
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Σταυρούλα Παρασκευοπούλου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑ, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Αναφορές
Ε. Πουλάκου - Ρεμπελάκου & Λ. Λύκουρας, «Αρχές ηθικής και δεοντολογίας στην αρχαιοελληνική και βυζαντινή ψυχιατρική», στο Ηθική και Δεοντολογία στην Ψυχική Υγεία, Α. Δουζένης & Λ. Λύκουρας (επ.), εκδ. Βήτα, 2014.
W. Morgan, «Hippocrates on Ethical Practice Management», Journal of Chiropractic Humanities 11 (2004): pp. 44-48.
E. Shuster, «Fifty years later: The significance of the Nuremberg Code», The New England Journal of Medicine 337 (1997): pp. 1436- 1440.
E. Shuster, «The Nuremberg Code: Hippocratic ethics and human rights», The Lancet 351 (1998): pp. 974-977.
Ν. Μπιλανάκης, Ψυχιατρική περίθαλψη και ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα, εκδ. Οδυσσέας, 2004.
T. Beauchamp & J. Childress, Principles of biomedical ethics, Oxford University Press, 2001.
Α. Χαϊδεμένος, «Ηθικά και δεοντολογικά προβλήματα στην ψυχιατρική», Τετράδια Ψυχιατρικής 72 (2000): σσ. 54-62.
Β. Αλεβίζος & Γ. Χριστοδούλου, «Ηθικά και δεοντολογικά προβλήματα στην ψυχιατρική» στο Ψυχιατρική, Χριστοδούλου και συν.(επ.), εκδ. Βήτα, 2000.
Ν. Μπιλανάκης, ό.π.
G. Christodoulou, D. Ploumpidis, N. Christodoulou, N. Anagnostopoulos, «Mental Health Profile in Greece», International Psychiatry 7(3) (2010): pp. 64-67.
Ο. Γιωτάκος, «Άτυπα αντιψυχωσικά: Νέες προοπτικές στη θεραπεία της σχιζοφρένειας», Εγκέφαλος 36 (1999): σσ. 99-108.
M. Chakos, J. Lieberman, E. Hoffman, D. Brandford, B. Sheitman, «Effectiveness of second generation antipsychotics in patients with treatment-resistant schizophrenia: A review and meta-analysis of randomized trials», American Journal of Psychiatry 158 (4) (2001): pp. 518- 526.
T. Lincoln, K. Wilhelm, Y. Nestorius, «Effectiveness of psychoeducation for relapse symptoms, knowledge, adherence and functioning in psychotic disorders: A meta-analysis», Schizophrenia Research 96 (2007): pp. 232-245.
M. Otto, N. Harrington, G. Sachs, «Psychoeducational and cognitive behavioral strategies in the management of bipolar disorder», Journal of Affective Disorders 73 (2003): pp. 171-181.
Ν. Μπιλανάκης, ό.π.
Μ. Δραγώνα- Μονάχου, «Ηθική και βιοηθική» στο Επιστήμη και Κοινωνία, (2000).
Κ. Μαρκεζίνη, «Η έννοια της συγκατάθεσης ως έκφραση αυτονομίας του ασθενούς», Επιστήμη και Κοινωνία 8-9 (2000).
Β. Αλεβίζος & Γ. Χριστοδούλου, ό.π.
Θ. Πελεγρίνης, Ιατρική Ηθική, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2009.
Μ. Λειβαδίτης, Ψυχιατρική και δίκαιο: Ιστορικά, κοινωνικά, νομικά προβλήματα. Η συμβολή της κοινωνικής ψυχιατρικής, εκδ. Παπαζήση, 1994.
P. Chodoff, «Involuntary hospitalization of the mentally ill as a moral issue», American Journal of Psychiatry 141 (1984): pp. 384-389.
R. Christensen, «Ethical issues in community mental health: Cases and conflicts», Community Mental Health Issue 33 (1) (1997): pp. 5-11.
P. Taylor & J. Gunn, «Homicides by people with mental illness: myth and reality», British Journal of Psychiatry 174 (1999): pp. 9-14.
E. Walsh, A. Buchanan, T. Fahy, «Violence and schizophrenia: Examining the evidence», British Journal of Psychiatry 180 (2002): pp. 490- 95.
Δ. Ψαρούλης & Π. Βούλτσος, Ιατρικό Δίκαιο: Στοιχεία Βιοηθικής, University Studio Press, 2010.
P. Mullen, «Επικινδυνότητα, κίνδυνος και η πρόβλεψη πιθανότητας» στο M. Celder, J. Lopez- Ibor, N. Andersen, Oxford Σύγχρονη Ψυχιατρική, Τόμος Γ, 2008.
Δ. Πλουμπίδης, «Ηθικά ζητήματα κατά την πρόσφατη πορεία της ψυχιατρικής και η εκπαίδευση στην ηθική» στο Ηθική και Δεοντολογία στην Ψυχική Υγεία, Α. Δουζένης & Λ. Λύκουρας (επ.), εκδ. Βήτα, 2014.
Θ. Πελεγρίνης, Από τον πολιτισμό στην πείνα, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2008.