Νοσηλευτική Ηθική Ευθύνη: Μέθοδοι λήψης ηθικών αποφάσεων


Δημοσιευμένα: Νοε 5, 2021
Λέξεις-κλειδιά:
Ηθική Νοσηλευτική Ευθύνη Απόφαση Μέθοδος
Αντρέας Τίφας
Περίληψη
Η ηθική ευθύνη των νοσηλευτών είναι σημαντική κατά την εφαρμογή της νοσηλευτικής πρακτικής, όχι μόνο γνωσιοθεωρητικά, αλλά και πρακτικά. Ο νοσηλευτικός λειτουργός πρέπει να γνωρίζει τι είναι νοσηλευτική ηθική ευθύνη και πότε αυτή πρέπει να λαμβάνεται. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη των νοσηλευτικών ηθικών ευθυνών κατά την νοσηλευτική κλινική πρακτική. Μέσα από αυτό το πλαίσιο θα παρουσιαστούν τα πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς με ιδιαίτερη μνεία στις μεθόδους λήψης ηθικών αποφάσεων. Η γνώση και η επίγνωση της νοσηλευτικής ηθικής ευθύνης είναι πολύ σημαντική. Τα ηθικά διλήμματα και οι ηθικές συγκρούσεις αναφύονται καθημερινώς. Οι νοσηλευτές χρειάζεται να είναι γνώστες των προτύπων ηθικής συμπεριφοράς και των μεθόδων λήψης ηθικών αποφάσεων, ούτως ώστε να υπάρχει μια ορθολογική λήψη των νοσηλευτικών ηθικών ευθυνών. Τι είναι νοσηλευτική ηθική; Πότε αναλαμβάνεται μια ευθύνη; Πότε ένα ζήτημα μετατρέπεται σε δίλημμα;
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Rumbold, Graham. Ethics in Nursing Practice. Michigan: Bailliere Tindall, 1986.
Kant, Immanuel. Μεταφυσική των Ηθών. Μτφρ. Κωνσταντίνος Ανδρουλιδάκης. Αθήνα: Σμίλη, 2013.
International Council of Nurses. Code of Ethics for Nurses, Four Fundamental responsibilities. Geneva: ICN, 2012.
Johnstone, Megan-Jane. Bioethics: A Nursing Perspective. Sydney: Harcourt Saunders, 1999.
Yeo, Michael, and Anne Moorhouse. Concepts and Cases in Nursing Ethics. New York: Broadview Press, 1996.
Fry, Sara, and Megan – Jane Johnstone. Ζητήματα Ηθικής Στη Νοσηλευτική Ηθική, ένας οδηγός για τη λήψη ηθικών αποφάσεων. Μτφρ. Χρυσούλα Λεμονίδου. Αθήνα: Πασχαλίδης, 2005.
Fry, Sara, Veatch, Robert, and Carol R. Taylor. Case studies in nursing ethics 4th ed. Sudbury, USA: Jones and Bartlett, 2011.
Γιαννοπούλου, Αθηνά. Διλήμματα και Προβληματισμοί στη Σύγχρονη Νοσηλευτική. Αθήνα: Εκδόσεις Η Ταβιθά, 1995.
Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια. Μτφρ. Δημήτρης Λυπουρλής. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2002.
Ρηγάτος, Γεράσιμος. Ιστορία της νοσηλευτικής: Από τη φιλανθρωπική τέχνη στη σύγχρονη επιστήμη. Αθήνα: ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, 2006.
Χέγκελ, Γκέοργκ. Τι είναι Διαλεκτική;. Μτφρ. Δημήτρης Τζωρτζόπουλος. Αθήνα: Ηριδανός, 2016.
Καβάφης, Κωνσταντίνος. Τα Ποιήματα. Τόμ. Α΄ (1897–1918). Επιμ. Γεώργιος Σαββίδης, 4η Εκδ. Αθήνα: Ίκαρος, 1995.
Κουρκούτα, Λαμπρινή, και Βασιλική Λανάρα. “Νοσηλευτική και Νοσηλευτές στο Βυζάντιο.” Ακτίνες 568, (1996): 54-57.
Μηχανικός, Παντελής. Βασιλιάς Ονήσιλος. Λευκωσία, 1975.