Φεμινισμός και Πορνογραφία: Η σεξουαλική βία και η απάντηση του Φεμινισμού


Δημοσιευμένα: Jun 3, 2024
Λέξεις-κλειδιά:
Πορνογραφία Φεμινισμός Αντικειμενοποίηση Βία Kant
Νικόλαος Κοβός
Περίληψη

Στις μέρες μας η πορνογραφία και το υλικό που εμπεριέχεται σε αυτήν είναι τόσο διαδεδομένα, όπου αμέτρητοι άνθρωποι ανά τον κόσμο μπορούν να έχουν πολύ εύκολη πρόσβαση σε αυτό οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας το επιθυμήσουν, είτε δωρεάν είτε καταβάλλοντας ένα μικρό χρηματικό αντίτιμο. Ωστόσο, όπως κάθε παγκόσμιο φαινόμενο έτσι και η ραγδαία αύξηση θέασης πορνογραφικού υλικού ελλοχεύει ορισμένους κινδύνους. Στο παρόν άρθρο θα αναλυθεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του φαινομένου αυτού, δηλαδή η προβολή σκηνών βίας (λεκτικής και μη) κυρίως από το ανδρικό προς το γυναικείο φύλο, το οποίο δημιουργεί εσφαλμένες αντιλήψεις στους ανθρώπους σχετικά με το σεξ. Επιπρόσθετα θα εξεταστούν διεξοδικά και ορισμένες οπτικές επ’ αυτού διαφόρων φεμινιστριών φιλοσόφων, με στόχο την εύρεση μιας επιθυμητής πρότασης για τον περιορισμό του προβλήματος.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Bridges J., Ana, Rachael Liberman, Erica Scharrer, Chyng Sun and Robert Wosnitzer. “Aggression and Sexual Behavior in Best-Selling Pornography Videos: A Content Analysis Update.” Violence Against Women 16, 10 (October 2010): 1065-1085. https://doi.org/10.1177/1077801210382866.
Halwani, Raja. “Why Sexual Desire is Objectifying-and Hence Morally Wrong.” Aeon (December 2016).
Heyes, Cecilia. “Causes and Consequences of Imitation.” TRENDS in Cognitive Sciences Vol. 5, No. 6 (June 2001): 253-261. http://dx.doi.org/10.1016/S1364-6613(00)01661-2.
Koob F., George, Roy A. Wise. “The Development and Maintenance of Drug Addiction.” Neuropsychopharmacology 39 (November 2013): 254-262. http://dx.doi.org/10.1038/npp.2013.261.
McGowan, Kate, Mary. “On Pornography: MacKinnon, Speech Acts and "False".” Hypatia Vol. 20, No. 3 (Summer 2005): 22-49.
Nakasatomi, Hiroshi. “The Significance of MacKinnon-Dworkin Anti-Pornography Civil Rights Ordinance and the Issues in Japan.” Collection of Administrative Society Studies Vol. 6, No. 3: 39-62.
Nelson Smith, Sam, Jamie Le Sueur. “Pornography use among young adults in the United States.” Ballard Brief (June 2023).
Nussbaum C., Martha. “Objectification.” Philosophy & Public Affairs Vol. 24, No. 14 (Autumn 1995): 249-291.
Rachels, James, Stuart Rachels. Στοιχεία Ηθικής Φιλοσοφίας. Αθήνα: Εκδόσεις Οκτώ, 2012.
Rose, Edward David. “The definition of Pornography and avoiding normative silliness: A commentary adjunct to Rea’s definition.” Philosophy Study Vol. 2, No. 8 (August 2012): 547-559.
Willis, Ellen. “Feminism, Moralism and Pornography.” New York Law School Law Review Vol. 38, No. 1-4 (January 1993): 351-358.