Ανθρωπολογικοί προβληματισμοί στο έργο του Tristram Engelhardt


Δημοσιευμένα: июн. 3, 2024
Λέξεις-κλειδιά:
Tristram Engelhardt Jr. Ηθική Ηθική αξία Αυτοσυνειδησία Ζώα
Μαρία Κ. Χωριανοπούλου
Περίληψη

Βασικός στόχος του παρόντος δοκιμίου είναι να παρουσιάσει εν συντομία και να αναλύσει τις δύο προσεγγίσεις του Engelhardt σχετικά με τη ζωικότητα. Η πρώτη αναφέρεται στα μη ορθολογικά ζώα stricto sensu, ενώ η δεύτερη, και σημαντικότερη, αναπτύσσει την οντολογική αυτοϋποβάθμιση της ανθρωπότητας, η οποία προκύπτει από την κυρίαρχη, προσανατολισμένη στην απόλαυση, κουλτούρα της εποχής μας. Αναφορικά με την πρώτη, στοχεύοντας στην άμβλυνση της πλήρους αποδοχής της χρήσης των ζώων, επικαλούμαι τις απόψεις του Ronald Dworkin περί ιερότητας, οι οποίες τεκμηριώνουν μία εύλογη εναλλακτική στάση. Σχετικά με τη δεύτερη, επιχειρώ να ανασυνθέσω κριτικά τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με τον Engelhardt, η ανθρωπότητα, έχοντας απορρίψει κάθε υπερβατική έρευνα, ενστερνίζεται ολοένα και περισσότερο την κατώτερη φύση της. Κλείνοντας, θα επισημάνω ότι αυτή η επιστροφή στην ζωικότητα μπορεί να παρεμποδιστεί από επικείμενες προκλήσεις που ήδη αφήνουν αισθητό αποτύπωμα σε παγκόσμια κλίμακα.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Davis, Walter S. “Book Review: H. Tristram Engelhardt, Jr., The Foundations of Christian Bioethics, Swets and Zeitlinger, 2000.” Theoretical Medicine 23 (2002): 97-100.
Dworkin, Ronald. Η Επικράτεια της Ζωής: Αμβλώσεις, Ευθανασία και Ατομικά Δικαιώματα. Αθήνα: Εκδόσεις Αρσενίδη, 2013.
Engelhardt, Jr., H. Tristram. After God: Morality and Bioethics in a Secular Age. New York: St Vladimir’s Seminary Press, 2014.
Engelhardt, Jr., H. Tristram. “Animals: Their Right to Be Used.” In Why Animal Experimentation Matters: The Use of Animals in Medical Research, edited by Ellen Frankel Paul and Jeffrey Paul, 175-195. New Brunswick, London: Transaction Publishers, 2001.
Engelhardt, Jr., H. Tristram. “Bioethics and the Process of Embodiment.” Perspectives in Biology and Medicine 18, no. 4 (1975): 486-500.
Engelhardt, Jr., H. Tristram. “Bioethics Critically Reconsidered: Living after Foundations.” Theoretical Medicine and Bioethics 33 (2012): 97-105.
Engelhardt, Jr., H. Tristram. “How a Confucian Perspective Reclaims Moral Substance: An Introduction.” Dao: A Journal of Comparative Philosophy 9, no. 1 (2010): 3-9.
Engelhardt, Jr., H. Tristram. “Re-reading Re-reading Engelhardt.” In At the Roots of Christian Bioethics: Critical Essays on the Thought of H. Tristram Engelhardt, Jr., edited by Anna Smith Iltis and Mark J. Cherry, 285-316. Massachusetts: M & M Scrivener Press, 2010.
Engelhardt, Jr., H. Tristram. The Foundations of Bioethics. Oxford: Oxford University Press, 1996.
Engelhardt, Jr., H. Tristram. The Foundations of Christian Bioethics. Lisse: Swets & Zeitlinger, 2000.
Guinn, David E. “Religion and Bioethics in the Public Sphere.” In Handbook of Bioethics and Religion, edited by David E. Guinn. Oxford: Oxford University Press, 2006.
Harari, Yuval Noah. Homo Deus: A Brief History of Tommorow. London: Harvill Secker, 2015.
McCullough, Laurence B. “Foreward: A Professional and Personal Portrait of H. Tristram Engelhardt, Jr.” In Reading Engelhardt: Essays on the Thought of H. Tristram Engelhardt Jr, edited by Brendan B. Minogue, Gabriel Palmer-Fernandez and James E. Reagan, xi-xix. Dordrecht: Springer, 1997.
Morris, David B. “Animal Pain: The Limits of Meaning.” In Meanings of Pain, edited by Simon Van Rysewyk, 389-401. Cham: Springer, 2016.
O’ Neill, Onora. Autonomy and Trust in Bioethics. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
O’ Neill, Onora. “Environmental Values, Anthropocentrism and Speciesism.” Environmental Values 6, no. 2 (1997): 127-142.
Protopapadakis, Evangelos D. “Animal Rights or Just Human Wrongs?.” In Animal Ethics: Past and Present Perspectives, edited by Evangelos D. Protopapadakis, 279-291. Berlin: Logos Verlag, 2012.
Protopapadakis, Evangelos D. “In Defense of Pharmaceutically Enhancing Human Morality.” Current Therapeutic Research 86 (2017): 9-12.
Savulescu, Julian, and Ingmar Persson, “Moral Enhancement, Freedom, And The God Machine.” The Monist 95, no. 3 (2012): 399-421.
Savulescu, Julian. “Procreative Beneficence: Why We Should Select the Best Children.” Bioethics 15, no. 5-6 (2001): 413-426.
Singer, Peter. “All Animals Are Equal.” In Animal Rights: Past and Present Perspectives, edited by Evangelos D. Protopapadakis, 163-178. Berlin: Logos Verlag, 2012.
Singer, Peter. Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals. New York: Open Road Media, 2015.
Tollefsen, Christopher. “Missing Persons: Engelhardt and Abortion”. In At the Roots of Christian Bioethics: Critical Essays on the Thought of H. Tristram Engelhardt, Jr., edited by Ana Smith Iltis and Mark J. Cherry, 165-179. Massachusetts: M & M Scrivener Press, 2010.