Η τεχνοεπιστήμη ως σύστημα ή μεγαδομή: ένα σχόλιο στο βιβλίο Το Τεχνικό Σύστημα του Jacques Ellul


Δημοσιευμένα: Jun 3, 2024
Λέξεις-κλειδιά:
Ellul Τεχνικό Σύστημα Τεχνική Τεχνολογία Πρόοδος
Ηλίας Δαγκλής
Περίληψη

Η παρούσα μελέτη αποτελεί ένα σχόλιο στο βιβλίο Το Τεχνικό Σύστημα του Jacques Ellul. Ειδικότερα, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο η Επιστήμη και η Τεχνολογία επιδρούν στη σύγχρονη κοινωνία, η έννοια της Τεχνικής ως διαμεσολάβησης, καθώς και το πώς η Τεχνική κυριαρχεί και καθορίζει το μέλλον μιας ελεύθερης κοινωνίας. Τέλος, προσεγγίζονται διεξοδικά τα πλεονεκτήματα της τεχνολογικής προόδου αλλά και οι αλλοιώσεις που επιφέρει στη δομή του κοινωνικού ιστού, καθώς και τα προσκόμματα που φέρει στην ελεύθερη διαμόρφωση και ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Δουατζής, Γ. Το σπασμένο παιχνίδι. Η τελευταία συνέντευξη του Κώστα Αξελού. Αθήνα: Καπόν, 2011.
Ellul, Jacques. La technique ou l'enjeu du siècle. Paris: Armand Colin, 1954. Paris: Économica, 1990 & 2008.
Ellul, Jacques. Le système technician. Paris: Calmann-Lévy, 1977. Paris: Le cherche-midi 2004 & 2012.
Ellul, Jacques. The Technological Society. Translated by Joachim Neugroschel. NewYork: Continuum, 1980.
Ellul, Jacques. Το Τεχνικό Σύστημα. Mτφρ. Γιάννης Ιωαννίδης. Αθήνα: Αλήστου Μνήμης, 2013.
Λαμπράκος, Γ. “Καλωσήρθατε στη Μηχανή – Για τον Ζακ Ελλύλ.” Book Press, Ιούνιος 16, 2013. http://www.bookpress.gr,16/6/2013.
Toffler, Alvin. Future Shock. New York: Amereon Ltd.
Toffler, Alvin. To σοκ του μέλλοντος. Μτφρ. Έλσα Νικολάου. Αθήνα: Κάκτος, 1994.