Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Call for Papers - Volume 3, Issue 1

2022-03-14

CALL FOR PAPERS

HAPSc Policy Briefs Series – Volume 3, Issue 1

The Journal: HAPSc Policy Briefs Series is an Open Access scientific journal, published by the Hellenic Association of Political Scientists (HAPSc). It aims at the comprehensible and coherent publication of information on current issues, as well as at the exchange of interdisciplinary approaches for the analysis and provision of policy proposals. This biannual publication aims to develop interdisciplinary and multilingual dialogue by providing summaries of relevant research, suggesting possible policy options or presenting specific actions, measures and policies. The journal uses the system of double-blind peer review. There are no submission or publication fees for the authors, as the journal is entirely funded by the Hellenic Association of Political Scientists.

You can visit the journal’s website, hosted by the National Documentation Centre, here.

ISSN: 2732-6578, e-ISSN: 2732-6586

Submissions Start: 14/03/2022

Deadline for Submission: 15/05/2022

Answers will be given in June 2022.

I. Introduction: Policy Briefs are tools that can transfer academic findings to a concise policy note that could be accessible by policy makers and general public. The choice of the topic is left open to researchers.

II. Eligibility: The Call is open to both members and non-members of the Hellenic Association of Political Scientists and the brief could be a submitted by up to six authors. Authors can be academics, technocrats and business executives.

III. Language: Accepted language is English. Additionally, applicants could also submit papers in French, Spanish and Greek. We encourage interdisciplinary and interlinguistic dialogue.

IV. Topics: Topics may include, but are not limited to the following:

 • Democracy and Civil/Human/Social Rights
 • Public Administration and Governance
 • Social Policies and Welfare State
 • Health Politics and Policies
 • Education, Life-Long Learning and Human Capital
 • Sustainable Development and Environmental Policies
 • Migration and Refugee Issues
 • International Relations and International Security
 • Internal and External Affairs of the European Union
 • Political Economy in the 21st Century

V:  Submission and Evaluation process: Please submit your Policy Brief to policybriefs@hapsc.org with e-mail Subject: “Submission at HAPSc Policy Briefs Series”

The policy brief should:

✔ be around 2.500 words.

✔ include the name and the affiliation(s) of the author(s).

✔ Include up to 10 Keywords.

Your submission should consist of two word documents:

 1. The Policy Brief (according to the available template).
 2. A short bio (about 300 words max). Google Scholar Profile and ORCID number should be included for each author, if available.

The word file of your policy brief should be titled as “nameofauthor_hapscpolicybriefs2021.docx”.

The policy brief should be written in Times New Roman 12, line spacing 1.5. Use the available template. Also, you should follow the APA reference style with minor modifications (see the template for more information). After the initial screening by an editor, and if the manuscript abides by the required format, submissions will be reviewed by two anonymous referees. The evaluation will be based on the following criteria:

⮚ the choice of the topic

⮚ the contribution to the existing knowledge

⮚ the recommendations and policy relevance and their feasibility

⮚ the quality of writing

The selected Policy Briefs will be published at the HAPSc Policy Briefs Series vol. 3, no. 1