Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

The European Union Obligation: Member States must not Neglect the Consequences of Covid 19 to the Disadvantaged Asylum Seekers and Refugees


Δημοσιευμένα: Jun 30, 2020
Λέξεις-κλειδιά:
European Policies migration European Union pandemic coronavirus covid-19 refugees asylum
Sibusisiwe Bulala Kelly
Περίληψη

In early March 2020 the health crisis warnings of corona virus also known as Covid 19 emerged in the European Union (EU). It dominated political dialogues prompting a sense of urgency, fear, and disruption among people. Suddenly there was a halt to the continuous controversial discussions on migration, asylum seekers and refugee challenges across the EU Member States and beyond. The message from the health experts and governments among the EU Member States was clear. Stay home, wash your hands constantly, maintain physical distance, and keep the children away from vulnerable grandparents. However, these seemingly extreme health guidelines engendered great anxiety for the disadvantaged people living in crowded refugee camps across the EU and beyond. It became very clear that the requirement of physical distancing has become a privilege only available for the populations that have the capacity.

Research shows that overcrowding and lack of sanitation in refugee camps continue to be problematic across the EU Member States. Somehow, it seemed unfair for the Member States governments to emphasise on the importance of constant wash of hands and social distance among its citizens, whilst ignoring the horrific living conditions of those displaced and stranded in the internal and external borders of the EU. Additionally, there are claims that Covid 19 has not fully manifested in the EU refugee camps, however with lack of information on corona virus testing in the camps it is difficult to legitimately evaluate the situation. This brief assesses the EU Covid 19 response in relation to the area of Asylum. Also serves as a reminder for the EU policy makers not to forget the migration discourse during coronavirus crisis. Particularly, for the asylum seekers and refugees as their presence will continue to impact major dimensions of the EU communities such as political, economy, and social, well beyond Covid 19.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Sibusisiwe Bulala Kelly, European Law and Governance School
Sibusisiwe Bulala Kelly is a Doctoral Candidate at the European Law and Governance School in Greece.
Αναφορές
Acre (2020). Information sheet 8 April 2020: Covid-19 Measures Related to Asylum and Migration across Europe. Available at: https://www.ecre.org/information-sheet-8-april-2020-covid-19-measures-related-to-asylum-and-migration-across-europe/ (Accessed: June 4, 2020).
Amnesty (2020). Greece: Move Asylum Seekers, Migrants to Safety. Available at: https://www.amnesty.eu/news/greece-move-asylum-seekers-migrants-to-safety/ (Accessed: May 30, 2020).
Baczynska (2020). EU asks Greece to move migrants most at risk from coronavirus out of crowded camps. Available at: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eugreece-migratio/eu-asks-greece-to-move-migrants-most-at-risk-from-coronavirus-out-of-crowded-camps-idUSKBN21B2Y1 (Accessed: May 30, 2020).
Beech, H. (2020). Singapore seemed to have Coronavirus under Control, until cases doubled. Available at: https://www.nytimes.com/2020/04/20/world/asia/coronavirus-singapore.html. (Accessed: May 21, 2020).
Convention Relating to Status of Refugees 1951 and its 1967 Protocol: Available at: https://www.unhcr.org/3bbdb0954.pdf (Accessed: May 30, 2020).
EASO (2020). Latest Asylum Trends. Available at: https://www.easo.europa.eu/latest-asylum-trends. (Accessed: June 12, 2020).
ECDC (2020). Guidance on infection prevention and control of coronavirus disease (COVID-19) in migrant and refugee reception and detention centres in the EU/EEA and the United Kingdom. June 2020. ECDC: Stockholm; 2020. Available at: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-guidance-prevention-control-migrant-refugee-centres. (Accessed: June 18, 2020).
ECDC (2020). EU Level Surveillance of Covid19. Available at: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic. (Accessed: May 26, 2020).
EU News (2020). Migrants in overcrowded camps in Greece to be offered €2,000 to go home. Available at: https://www.euronews.com/2020/03/12/migrants-in-overcrowded-camps-in-greece-to-be-offered-2-000-to-go-home. (Accessed: May 30, 2020).
European Commission (2018). The Constitution of the World Health Organisation 1946. Available at: https://ec.europa.eu/migrant-integration/feature/migrant-health-across-europe. (Accessed: 20 May 2020).
European Commission (2020). Communication from the Commission COVID-19: Guidance on the implementation of relevant EU provisions in the area of asylum and return procedures and on resettlement 2020. Official Journal of the European Union C126 (2): 1-16. Available at: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(07)&from=EN. (Accessed: May 20, 2020).
European Commission (2020). Covid 19: Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services (2020/C 86 I/01). Official Journal of the European Union, 1-4. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0316(03)&from=FR. (Accessed: May 20, 2020).
FRA (2020). COVID-19 puts asylum seekers at a higher risk as conditions in camps deteriorate and asylum procedures are suspended. Available at: https://fra.europa.eu/en/news/2020/covid-19-puts-asylum-seekers-higher-risk-conditions-camps-deteriorate-and-asylum. (Accessed: May 30, 2020).
Gall, L. (2020). Hungary Weaponizes Coronavirus to Stoke Xenophobia. Available at: https://www.hrw.org/news/2020/03/19/hungary-weaponizes-coronavirus-stoke-xenophobia. (Accessed: May 20, 2020).
Harvard Health Publishing (2020). Covid 19 Basics: Symptoms, spread and other essential information about the new coronavirus and COVID-19. Available at: https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/covid-19-basics. (Accessed: May 30, 2020).
Human Rights Watch. (2018). Greece: Government Defies Court on Asylum Seekers. Available at: https://www.hrw.org/news/2018/04/25/greece-government-defies-court-asylum-seekers. (Accessed: June 5, 2020).
Hungarian Government. (2020). Hungary to suspend admission of illegal migrants to transit zone indefinitely. Available at: https://www.kormany.hu/en/news/hungary-to-suspend-admission-of-illegal-migrants-to-transit-zone-indefinitely. (Accessed: May 20, 2020).
IMO (2020). IOM Responding to New COVID-19 Outbreak in Greece. Available at: https://www.iom.int/news/iom-responding-new-covid-19-outbreak-greece. (Accessed: June 5, 2020).
Masculin, L. (2020). How regularization of migrants will work. Available at: https://www.ilpost.it/2020/05/14/regolarizzazione-migranti/. (Accessed: May 21, 2020).
Michael, N. and Hosford P. (2020). Direct Provision centres’ Covid-19 response ‘deeply troubling’. Irish Refugee Council. Available at: https://www.irishexaminer.com/breakingnews/ireland/direct-provision-centres-covid-19-response-deeply-troubling--irish-refugee-council-998736.html. (Accessed: May 21, 2020).
Protocol No. 4 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, E.T.S. No. 46, entered into force May 2, 1968. Available at: http://hrlibrary.umn.edu/euro/z23prot4.html. (Accessed: May 30, 2020).
Ratcliffe, R. (2020). We’re in a prison': Singapore's migrant workers suffer as Covid-19 surges back. Available at: https://www.theguardian.com/world/2020/apr/23/singapore-million-migrant-workers-suffer-as-covid-19-surges-back. (Accessed: May 21, 2020).
Social Justice Ireland (2020). Lessons learned from the COVID-19 lockdown. Available at: https://www.socialjustice.ie/content/policy-issues/lessons-learned-covid-19-lockdown. (Accessed: May 30, 2020).
The Charter of the Fundamental Rights of the European Union (2012). Official Journal of the European Union, 2 (2): 326-391. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT. (Accessed: May 19, 2020).
UN News (2020). None of us is safe until we all are, says UN chief at EU push to end COVID-19 pandemic. Available at: https://news.un.org/en/story/2020/05/1063132. (Accessed: May 30, 2020).

Παρόμοια άρθρα

Μπορείτε επίσης ξεκινήστε μια προηγμένη αναζήτηση ομοιότητας για αυτό το άρθρο.