Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Τόμ. 2 Αρ. 1 (2021): HAPSc Policy Briefs Series

Δημοσιευμένα: 2021-06-30

HAPSc Policy Briefs Series vol. 2, no. 1 (2021): Rebuilding the Future: Policy Making in the Early Post-Covid World

ISSN: 2732-6578 (print version) 2732-6586 (online)

Assessing Air Quality in Greece in Times of a Global Pandemic

Michail Melidis, Stylianos Ioannis Tzagkarakis

The Anti-Vaccination Movement: A Serious Threat to Public Health

Nikolaos Spiliotopoulos, Marina Spiliotopoulou