Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Self-Defense Mechanisms of Democracy during the Crisis: The Baltic States in Comparative Perspective


Δημοσιευμένα: Jun 30, 2021
Joanna Rak
Περίληψη

Theoretically embedded in studies on militant democracy, the study offers a comparative analysis of the use of self-defense mechanisms of democracy during the Coronavirus Crisis in Estonia, Lithuania, and Latvia. The research aims to identify what anti-democratic measures were adopted to influence the sovereignty of the political nations and which served to either strengthen, maintain or undermine that sovereignty. Although neo-militant democracy goals prevailed in the Baltic states’ pre-pandemic political and legal structures, the pandemic-induced measures resulted in variation. In Estonia, the restrictions put the sovereignty of the political nation in jeopardy. Simultaneously, in Lithuania and Latvia, the sovereignty of the political nations remained unthreatened. In Estonia, the electoral successes and increase in support for the extreme-right political party Conservative People’s Party of Estonia turned conducive to the movement from neo- towards quasi-militant democracy. In Lithuania and Latvia, the extreme groupings did not receive comparable support and could not initiate an anti-democratic turn.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Joanna Rak, Adam Mickiewicz University
Joanna Rak is Associate Professor at Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
Αναφορές
Bäcker, R. (2020). Kategoria narodu politycznego. In: J. Wojnicki, J. Miecznikowska, & Ł. Zamęcki (Eds.), Polska i Europa w perspektywie politologicznej. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Konstantemu Adamowi Wojtaszczykowi z okazji 45-lecia pracy akademickiej. Tom II. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, pp. 35–46.
Dagilytė, E., Padskočimaitė, A. & Vainorienė, A. (2020). Lithuania’s Response to COVID-19: Quarantine Through the Prism of Human Rights and the Rule of Law. Available at: https://verfassungsblog.de/lithuanias-response-to-covid-19-quarantine-through-the-prism-of-human-rights-and-the-rule-of-law/ (Accessed: 03/04/2021).
Dimitrovs, A. (2020). COVID-19 in Latvia: Precaution Above All. Available at: https://verfassungsblog.de/covid-19-in-latvia-precaution-above-all/ (Accessed: 04/04/2021).
Gökarıksel, S. (2020). Antifascist Strategy Today: Lineages of Anticommunism and ‘Militant Democracy’ in Eastern Europe. In J. Rayner, S. Falls, G. Souvlis, and T.C. Nelms (Eds.), Back to the ‘30s? Recurring Crises of Capitalism, Liberalism, and Democracy. Cham: Palgrave Macmillan, pp. 215–234
Grogan, J. (2020). States of Emergency. Available at: https://verfassungsblog.de/states-of-emergency/ (Accessed: 04/04/2021).
Kiviorg, M. & Margna, P. (2021). COVID-19 in Estonia: A Year in Review. Available at: https://verfassungsblog.de/covid-19-in-estonia-a-year-in-review/ (Accessed: 03/04/2021).
Maruste, R. (2020). State of Emergency in Estonia. Available at: https://verfassungsblog.de/state-of-emergency-in-estonia/ (Accessed: 03/04/2021).
Loewenstein, K. (1937). Militant Democracy and Fundamental Rights I. The American Political Science Review, 3(31): 417–432.
Rezmer-Płotka, K. (2020). The Effects of Crises in the European Union as a Manifestation of the Militant Democracy Rule Implementation. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 6(58): 615–621.
Skrzypek, M. (2020). The Banning of Extremist Political Parties as a Measures of Neo-Militant Democracy: The Experience of Post-Communist States. HAPSc Policy Briefs Series, 1(2): 67–73.
Stanley, B. (2019). Backsliding Away? The Quality of Democracy in Central and Eastern Europe. Journal of Contemporary European Research, 15(4): 343–353.
Thym, D. (2020). Travel Bans in Europe: A Legal Appraisal. Available at: https://verfassungsblog.de/travel-bans-in-europe-a-legal-appraisal/ (Accessed: 02/04/2021).
van Elsuwege, P. (2020). Lifting Travel Restrictions in the Era of COVID-19: In Search of a European Approach. Available at: https://verfassungsblog.de/lifting-travel-restrictions-in-the-era-of-covid-19-in-search-of-a-european-approach/ (Accessed: 02/04/2021).