Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Online Education in the Developing World in the Pandemic Era: The Paradox of Disruption


Δημοσιευμένα: Jul 28, 2021
Sumit Mukerji
Περίληψη

As the world is gripped by the devastating Pandemic with unabated ferocity, online education has become the order of the day disrupting and supplanting classroom teaching. While in common perlance   Disruption has a negative and destructive connotation, theoretical literature on education posits it as Innovative disruption implying transforming the expensive, inaccessible Higher Education sector into one of affordability thereby creating a new market and value network disrupting the erstwhile market and value system. This process is one of negation of the negative to produce a Positive. However, inherent within this positive, is a greater negative because online education has perpetuated a deep Digital Divide and what appeared affordable and accessible at the outset, ultimately minimized the benefits for those segments of learners who were supposed to attain maximum benefit from the online system. Even so, the acceptance of the reality that online education has come to stay and not disappear, has superseded the initial recalcitrance. To consolidate its perpetuity, online education must go through a process of self-disruption implying the negation of the negative ingrained within itself. It must disrupt itself creatively and innovatively and provide a Constructively Deconstructive alternative to the prevailing system. The proposed policy brief seeks to explore the Dual Paradox of Disruption of Disruption and the search for Alternative within Alternative.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Sumit Mukerji, University of Kalyani
Sumit Mukerji is Professor at the Department of Political Science and Director of Centre for Studies on Bengali Diaspora of the University of Kalyani, India
Αναφορές
Das, S, (2020). Online Siksha Srenikaksher Bikalpa Noy (Online Education is not the alternative to classroom teaching), June 9, Ananda Bazar Patrika.
Fisher, J. F. (2020). The Next Decade of Disruption in Education? Unlocking Networks. Available at: https://www.christenseninstitute.org/blog/the-next-decade-of-disruption-in-education-unlocking-networks/ (Accessed: 10/05/2021).
World Bank (2020). How countries are using edtech (including online learning, radio, television, texting) to support access to remote learning during the COVID-19 pandemic, (March 2020 to June 2020). Available at: https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/brief/how-countries-are-using-edtech-to-support-remote-learning-during-the-covid-19-pandemic (Accessed: 15/05/2021).
Kaplan, A. M, & Haulien, M. (2016). Higher Education and the Digital Revolution, About MOOC’s SPOC’s, Social Media and the cookies Monster. Business Horizons, 59(4): 441-450.
Safiullah, A. N, (2020). Siksha byabasthay Samajik Baisamya Bridhhi (The increase of social inequality in the educational system), June 16, Dainik Statesman, India.
Shi, Y. (2012). Online versus Classroom-A mathematical model for the future of Education, International Proceedings of Economics Development and Research., Humanity, Culture and Society, vol58, IACSIT Press, Hong Kong.
Stokes, P. (2011). Is Online Learning a Disruptive Innovation. Available at: https://www.hepg.org/blog/is-online-learning-a-disruptive-innovation (Accessed: 13/05/2021).