Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

European Green Deal: Slowing Down Multi-Speed Integration with Innovation


Δημοσιευμένα: Jun 30, 2021
Dimitra Axarli
Περίληψη

With the creation of the Green Deal, the European Union aims to achieve the goal of climate-neutrality by 2050. Multi-speed European integration is very likely to take place during the procedure of transition, if the proper precautions are not taken. Although this would not necessarily be a reason to be concerned about in other cases, in the case of climate-neutrality would be most distressful. That is because of the lack of justness multi-speed transition carries and the nature of the goal itself. Although the EU has created a whole mechanism to reassure that the transition will take place in a fair and just way, it concentrates on regions with specific features (such as fossil and carbon dependency), leaving behind other, less concerning regions. This Policy Brief aims to create a link between the Just Transition Mechanism and the possibility of multi-speed integration and to propose an additional pillar that –even though might seem gentler- may be enough to prevent this issue. That is, the creation of several model-like projects from the European Commission, that could be proposed and applied in almost any region. One of these projects could be the innovative Vertical Agriculture scheme.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Dimitra Axarli, University of Piraeus; Hellenic Association of Political Scientists
Department of International and European Studies, University of Piraeus; Hellenic Association of Political Scientists.
Αναφορές
Al-Kodmany, K. (2018). The Vertical Farm: A Review of Developments and Implications for the Vertical City. [ebook] Chicago.
Andreou, G. (2016). European Cohesion Policy. In: Maravegias (ed.). European Union: Creation, progress and prospect. Kritiki Publications [in Greek].
Duxbury, N. (2012). Random Justice: On Lotteries and Legal Decision-Making [ebook]. Oxford Scholarship Online. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198268253.001.0001
European Commission. (2017). White Paper for the future of the European Union [online]. Available at: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/leyki_bivlos_gia_to_mellon_tis_eyropis_el.pdf [in Greek]. [Accessed: 15/07/21].
European Commission (2018). EU budget: Regional Development and Cohesion Policy beyond 2020. [online] Retrieved by: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3885_en.htm [Accessed: 14/07/21].
European Commission (2019). New Cohesion Policy [online]. Available at: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/ [Accessed: 14/07/21].
European Commission (2020). Financing the green transition: The European Green Deal Investment Plan and Just Transition Mechanism. European Commission - Press release [online]. Available at: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_17 [Accessed: 15/07/2021].
European Commission (2021). Supporting sustainability transitions under the European Green Deal with cohesion policy. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Martin, G., Clift, R. and Christie, I. (2016). Urban Cultivation and Its Contributions to Sustainability: Nibbles of Food but Oodles of Social Capital. [ebook] Guildford.
Melidis, M., & Russel, D. J. (2020). Environmental policy implementation during the economic crisis: an analysis of European member state ‘leader-laggard’ dynamics. Journal of Environmental Policy & Planning, 22(2): 198-210.
Melidis, M., & Tzagkarakis, S. I. (2020). A Comparative Analysis of COVID-19 Effects on air Pollution in Ten EU Cities in 2020. HAPSc Policy Briefs Series, 1(2): 167-174.
Mitsos, A. (2020). The Recovery Program as a Major Step towards a Fiscal Union: The Multiannual Financial Framework 2021-2027 after the Commission’s proposals. ELIAMEP, Policy Brief no 127/2020 [in Greek].
Rosamond, B. (2004). European Integration Theories. Metaixmio Publications [in Greek].
Mulyana, T., Sebayang, D., Fajrina, F. & Faizal, M. (2018). Design and Analysis of Solar Smartflower Simulation by Solidwork Program. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 343(1), 012019.
Worland, J. (2020). Europe Has Big Plans for a Green New Deal. Poland’s Coal Country Isn’t So Sure. TIME. Available at: https://time.com/collection/great-reset/5900740/europe-green-new-deal-poland/ [Accessed: 15/07/2021].
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)