Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Assessing Air Quality in Greece in Times of a Global Pandemic


Δημοσιευμένα: Jun 30, 2021
Michail Melidis
https://orcid.org/0000-0002-0042-4001
Stylianos Ioannis Tzagkarakis
https://orcid.org/0000-0002-9393-8991
Περίληψη

The transformation of the world in a matter of months evinced the magnitude of the pandemic worldwide with a rising death toll and rapid spreading of infections from a previously unknown virus that appeared in Wuhan (China) in December 2019. Aside from the severe health and economic effects of the coronavirus, the environment has seen a few considerable improvements. Amongst others, air pollution and greenhouse gas emissions have dropped at a global level as countries struggled to contain the spread of the coronavirus. Although Greece has a long record of problems and challenges in its environmental policy, the pandemic seemed to have caused a significant decline in its air pollution levels. This is mostly manifested in the reduced average monthly concentrations of three air pollutants (NO2, PM2.5, and PM10) in 2020 compared to pre-pandemic levels. The aim of this paper is to assess Greece’s air quality by looking at three cities (Athens, Thessaloniki, and Patra) and comparing the average concentrations of NO2, PM2.5, and PM10 over the period 2019-2020.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Michail Melidis, University of Exeter
Dr. Michail Melidis is an Associate Lecturer at the University of Exeter (UK). His work and research interests are focused on the analysis and implementation of environmental policies in EU, Greece, and the UK.
Stylianos Ioannis Tzagkarakis, University of Crete; Hellenic Association of Political Scientists
Dr. Stylianos Ioannis Tzagkarakis is Teaching Fellow on Comparative Public Policy and Postdoctoral Researcher (with scholarship from the State Scholarships Foundation-IKY) at the Department of Political Science of the University of Crete, Greece. He is Field Manager of the Centre for Political Research and Documentation (KEPET) of the University of Crete, General Secretary of the Hellenic Association of Political Scientists (HAPSc) and Member of the Steering Committee of the ECPR Political Culture Research Network.
Αναφορές
Air Quality Index (AQI). “Air quality in Greece”. Available at: https://www.iqair.com/us/greece (Accessed: 25/04/2021).
Britannica Encyclopedia (n.d.). “Air Pollution”. Available at: https://www.britannica.com/science/air-pollution (Accessed: 25/04/2021).
EC (2019). The Environmental Implementation Review 2019: Country Report Greece. Brussels: European Commission. Available at: http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_el_en.pdf. (Accessed : 11/05/2021).
European Environment Agency (EEA) (2020). Air Quality and Covid-19. Available at: https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-and-covid19 (Accessed: 24/04/2021).
Klein, K. et al. (2019). Transboundary air pollution by main pollutants (S, N, O3) and PM in 2017, Greece, MSC-W Data Note 1/2019. Oslo: Norwegian Meteorological Institute (EMEP/MSC-W). Available at: www.emep.int/publ/reports/2019/Country_Reports/report_GR.pdf. (Accessed: 25/04/2021).
Lee, S. Y. (2013). Existing and anticipated technology strategies for reducing greenhouse gas emissions in Korea’s petrochemical and steel industries. Journal of Cleaner Production, 40: 83-92.
Melidis, M. & Russel, D. J. (2020). Environmental policy implementation during the economic crisis: an analysis of European member state ‘leader-laggard’dynamics. Journal of Environmental Policy & Planning, 22(2): 198-210.
Melidis, M. (2020). What are the effects of COVID-19 on the environment? HAPSc Policy Briefs Series, 1(1): 251-257.
Melidis, M. & Tzagkarakis, S. I. (2020). A Comparative Analysis of COVID-19 Effects on air Pollution in Ten EU Cities in 2020. HAPSc Policy Briefs Series, 1(2): 167-174.
US Environmental Protection Agency (EPA) (2020). Nitrogen Dioxide (NO2) Pollution. Available at: https://www.epa.gov/no2-pollution/basic-information-about-no2 (Accessed: 24/04/2021).
OECD (2020). OECD Environmental Performance Reviews: Greece 2020, OECD Environmental Performance Reviews. Paris: OECD Publishing. Available at: https://doi.org/10.1787/cec20289-en (Accessed: 27/04/2021).
Saadat, S., Rawtani, D. & Hussain, C. M. (2020). Environmental perspective of COVID-19. Science of The Total Environment, 138870.
World Health Organization (WHO) (2018). Ambient (Outdoor) Air Quality and Health Fact Sheet No. 313 (Accessed: 24/04/2021).
World Health Organisation (WHO) (2013). Health risks of air pollution in Europe –HRAPIE Project (Accessed: 24/04/2021).

Παρόμοια άρθρα

Μπορείτε επίσης ξεκινήστε μια προηγμένη αναζήτηση ομοιότητας για αυτό το άρθρο.

Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)