Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Labor Market Deregulation & In-Work Poverty: Considerations on the Future of Social Policy


Δημοσιευμένα: Jun 30, 2021
Dimitris Kastanos
Περίληψη

Over the past few decades, labor market deregulation has dominated the policymaking agenda. These practices entailed, among others, easing the regulatory framework for employment protection, weakening collective bargaining institutions and promoting non-standard forms of employment as a means to achieve the desired degree of flexibility. Meanwhile, conventional analyses failed to investigate the correlation between deregulation and in-work poverty. In fact, poverty was examined exclusively as a consequence of unemployment, thus obscuring its multidimensional nature. This policy brief aims to present the core arguments for and against deregulation, as well as to provide a literature review on the relation between deregulation and in-work poverty. Finally, some remarks are made on the urgent need for change in the orientation of policymaking in a post-covid era.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Dimitris Kastanos, National and Kapodistrian University of Athens; HAPSc Committee on Political Economy

Department of Economics, National and Kapodistrian University of Athens; HAPSc Committee on Political Economy

Αναφορές
Aleksynska, M. (2014). Deregulating labour markets: How robust is the analysis of recent IMF working papers? ILO Conditions of work and employment series, no. 47. Available at: https://www.ilo.org/travail/info/publications/WCMS_238796/lang--en/index.htm?ssSourceSiteId=global (Accessed: 11/05/2021).
Anastasakis, N. (2020). Fiscal Policies to Counter Climate Change and Economic Depression in the Post Covid-19 European Union. HAPSc Policy Briefs Series, 1(2), 295-300.
Baccaro, L. & Rei, D. (2007). Institutional Determinants of Unemployment in OECD Countries: Does the Deregulatory View Hold Water?, International Organization, 61(3): 527-569.
Blanchard, O., Jaumotte, F. & Loungani, P. (2013). Labor Market Policies and IMF Advice in Advanced Economies During the Great Recession, IMF Staff Discussion Note, no.2 Available at: https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2016/12/31/Labor-Market-Policies-and-IMF-Advice-in-Advanced-Economies-during-the-Great-Recession-40412 (Accessed: 11/05/2021).
Dafermos, Y. & Papatheodorou, C. (2012). Working Poor, labour market and social protection in the EU: a comparative perspective. International Journal Management Concepts and Philosophy, 6(1,2): 71-88.
Dosi, G., Pereira, M. C., Roventini, A. & Virgillito, M. E. (2016). The Effects of labour market reforms upon unemployment and income inequalities: an agent based model. LEM Working Paper Series, no. 2, Sant' Anna School of Advanced Studies.
Eurostat (2021). Ιnvoluntary part-time employment as percentage of the total part-time employment, by sex and age (%) [Dataset], Available at: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_eppgai&lang=en (Accessed: 11/05/ 2021).
Freeman, R. B. (2005). Labour market institutions without blinders: The debate over flexibility and labour market performance. International Economic Journal, 19(2): 129-145.
ILO (2021). Working from home. From invisibility to decent work. Geneva: ILO. Available at: https://www.ilo.org/global/publications/books/forthcoming-publications/WCMS_765806/lang--en/index.htm (Accessed: 11/05/2021).
Ioannidis, A., Papatheodorou, C., & Souftas, D. (2012). Working yet poor. Dimensions of working poverty in Greece, GSEE Labour Institute Reports, 6 [in Greek].
Lohmann, H. & Marx, I. (2008). The different faces of in-work poverty across welfare state regimes. In: Andreß, H. & Lohmann, H., (eds), The Working Poor in Europe. Employment Poverty and Globalization. UK: Edward Elgar, pp. 17-46.
Lohmann, H. (2018). The concept and measurement of in-work poverty. In: Lohmann, H. & Marx, I. (eds), Handbook on In-Work Poverty. UK: Edward Elgar, pp. 7-25.
Marx, I. & Nolan, B. (2012). In-Work Poverty. GINI Discussion Paper 51, Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies.
Matsaganis, M., Ozdemir, E., Ward, T. & Zavakou, A. (2016). Non-standard employment and access to social security benefits, European Commission Research note no. 8. Available at: https://www.eurofound.europa.eu/data/platform-economy/records/non-standard-employment-and-access-to-social-security-benefits (Accessed: 10/05/2021).
OECD (1994). THE OECD JOBS STUDY. Facts, Analysis, Strategies, Paris: OECD. Available at: https://www.oecd.org/els/emp/boostingjobsandincomestheoecdjobsstrategy.htm (Accessed: 11/05/2021).
Tourtouri, M., Papatheodorou, C., & Pavlopoulos, D. (2018). The Greek Labor Market Liberalization Trajectory. In: Papatheodorou, C., Cevik, S., Paitaridis, D. & Yilmaz, G. (eds), Political Economy of Labour Income Distribution & Exclusion. London: ISOPEG Publication, pp. 31-40.
Tzagkarakis, S., Pappas, I., & Kritas, D. (2020). Covid-19 has brought back the necessity of the welfare state: The Greek case. HAPSc Policy Briefs Series, 1(1): 67-73.
United Nations (2009). Rethinking Poverty. Report on the World Social Situation 2010, New York: United Nations Available at: https://www.un.org/development/desa/socialperspectiveondevelopment/2015/08/20/rethinking-poverty-report-on-the-world-social-situation-2010/ (Accessed: 10/05/2021).