Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Chinese Industrial Policy: A Challenge for the European Union amid the Global Pandemic


Δημοσιευμένα: Jun 30, 2021
Pavlos Petidis
Περίληψη
The COVID-19 pandemic, which triggered lockdowns in Europe and around the world, had a major effect on European Union (EU) industries. Multiple supply chains in a variety of industries were disrupted, especially at the start of the crisis, and particularly in internationalized and complex value chains. Unparalleled policy responses have been undertaken in Europe and the world to mitigate the impact of this economic shock and help recovery. However, the pandemic has also created a wide spectrum of opportunities in many sectors of the global economy, as consumers and businesses have changed radically their behavior. Under this context, superpowers such as the People’s Republic of China have taken constructive steps to facilitate the digital transformation of their industry leaving behind United States and the European Union. The purpose of this policy brief is the provision of an overview of China’s national strategic plan titled “Made in China 2025” and its fundamental pillars as well as the development of policy recommendations regarding strengthening European Union’s industrial policy amid the global pandemic.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Pavlos Petidis, Athens University of Economics and Business
Pavlos Petidis is Postgraduate Student, MSc International and European Economic Studies, Athens University of Economics and Business.
Αναφορές
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (2019). A vision for the European industry until 2030: final report of the Industry 2030 high level industrial roundtable. Publications Office of the EU. Available at: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/339d0a1b-bcab-11e9-9d01-01aa75ed71a1 (Accessed: 09/05/2021).
Institut Jacques Delors (2019). Beyond Industrial Policy: Why Europe Needs a new growth strategy? Available at: https://institutdelors.eu/en/publications/beyond-industrial-policy-why-europe-needs-a-new-growth-strategy-2/ (Accessed: 10/05/2021).
O.E.C.D. (2020). The face mask global value chain in the COVID-19 outbreak: Evidence and policy lessons. OECD Policy Responses to Coronavirus. Available at: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-face-mask-global-value-chain-in-the-covid-19-outbreak-evidence-and-policy-lessons-a4df866d/ (Accessed: 15/05/2021).
Raza, W., Grumiller, J., Grohs, H. & Pintar, N. (2021). Post Covid-19 Value Chains: Options for Reshoring Production Back to Europe in a Globalised Economy - Think Tank. European Parliament Think Tank. Available at: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU%282021%29653626 (Accessed: 13/05/2021).
Wang, J. & Chen, Y. (2020). Made in China 2025 and manufacturing strategy decisions with reverse QFD. ScienceDirect. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925527319303664 (Accessed: 10/05/2021).
Zachariadis, I. & Szczepanski, M. (2019). EU industrial policy at the crossroads: Current state of affairs, challenges and way forward. European Parliament Think Tank. Available at: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA%282019%29644201 (Accessed: 11/05/2021).