Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

On the Occurrence and Established Populations of the Alien Polychaete Polydora cornuta Bosc, 1802 (Polychaeta: Spionidae) in the Sea of Marmara and the Bosphorus Strait (Turkey)


Published: May 30, 2008
S.U. KARHAN
E. KALKAN
N. SIMBOURA
E. MUTLU
M. BEKOLET
Abstract
The present paper reports the first occurrence of Polydora cornuta in the Bosphorus Strait and its finding in a new locality in the Sea of Marmara, providing a link with its Aegean and Black Sea populations. The probable vector for the introduction of P. cornuta into the Sea of Marmara is shipping through the Dardanelles Strait. Both soft and hard-bottom populations were examined and the importance and prevalence of this species within the native macrozoobenthic communities were elucidated. Its abundance ranged between 40 and 3390 ind.m-2 (mean:1320 ±1199.45 SD) and its percent contribution to the total faunal populations ranged between 3.31 and 75.56 (mean:27.79 ±25.00 SD) in the Sea of Marmara softbottom community. During the sampling period, P. cornuta contributed little to the total faunal abundance of the hard-bottom communities in the Bosphorus Strait. Its mean abundance in the hard substrate ranged between 8.33 and 1000 ind.m-2 (mean:117.36 ±279.73 SD) and its percent contribution to the total faunal populations ranged between 0.02 and 21.86 (mean:2.07 ±6.25 SD).
The role of this invasive species in the soft-bottom macrobenthic community at an organically enriched site examined in the Sea of Marmara is highlighted, and a comparison with Aegean Sea populations of the species is also included.
Article Details
  • Section
  • Research Article
Downloads
Download data is not yet available.
Most read articles by the same author(s)