Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Vol. 13 No. 1 (2012)

Published: 2012-12-11

The effect of interpolation methods in temperature and salinity trends in the Western Mediterranean

M. VARGAS-YANEZ, E. MALLARD, M. RIXEN, P. ZUNINO, M.C. GARCIA-MARTINEZ, F. MOYA

Assessment of goods and services, vulnerability, and conservation status of European seabed biotopes: a stepping stone towards ecosystem-based marine spatial management

M. SALOMIDI, S. KATSANEVAKIS, A. BORJA, U. BRAECKMAN, D. DAMALAS, I. GALPARSORO, R. MIFSUD, S. MIRTO, M. PASCUAL, C. PIPITONE, M. RABAUT, V. TODOROVA, V. VASSILOPOULOU, T. VEGA FERNANDEZ

New Mediterranean Biodiversity Records (June 2012)

A. NICOLAIDOU, G. ALONGI, O. AYDOGAN, M. CATRA, L. CAVAS, C. CEVIK, A. DOSI, V. CIRCOSTA, S. GIAKOUMI, F. GIMENEZ-CASALDUERO, H. FILIZ, A. IZQUIERDO-MUNOZ, S. KALOGIROU, E. KONSTANTINIDIS, V. KOUSTENI, J. KOUT, A. LEGAKI, P. MEGALOFONOU, P. OVALIS, G. PAOLILLO, I. PASCHOS, C. PERDIKARIS, D. POURSANIDIS, A.A. RAMOS-ESPLA, S. REIZOPOULOU, E. SPERONE, E. TASKIN, S. TRIPEPI, M. VAZQUEZ-LUIS