Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Impacts of the alien mosquitofish on the abundance and condition of two Mediterranean native fish


Published: Dec 20, 2019
Keywords:
Valencia robertae Valencia letourneuxi mosquitofish condition
ELENI KALOGIANNI
https://orcid.org/0000-0002-9460-3122
NICHOLAS KOUTSIKOS
https://orcid.org/0000-0003-2537-8846
LEONIDAS VARDAKAS
SOFIA GIAKOUMI
YORGOS CHATZINIKOLAOU
ANTHI OIKONOMOU
Abstract

The rapid decline of the Greek native Valencia letourneuxi, and its recently described sister species Valencia robertae, has been often attributed to habitat degradation, as well as aggression from or resource competition with the alien mosquitofish Gambusia holbrooki. The mosquitofish is extremely wide-spread in Mediterranean freshwater ecosystems, however, documentation on its presumed negative impacts on native freshwater fishes is limited. In this study, we compared abundance, condition and gonad weight of Valencia spp. in no co-occurrence versus co-occurrence to the mosquitofish, using data collected from eight aquatic systems of Greece, over a five year period (2005 to 2009). Our results show that Valencia abundance is significantly lower in co-occurrence to the Eastern mosquitofish. Furthermore, female Valencia spp. individuals in co-occurrence to the mosquitofish were smaller in length and had poorer somatic condition compared to females in habitats not invaded by the mosquitofish. The mechanisms responsible for these effects of the alien mosquitofish as well as the conservation implications for native Valencia populations are discussed.

Article Details
  • Section
  • Special Issue MEDIAS
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biographies
ELENI KALOGIANNI, Hellenic Centre for Marine Research
Institute of Marine Biological Resources and Inland Waters, Research Associate
NICHOLAS KOUTSIKOS, Hellenic Centre for Marine Research
Institute of Marine Biological Resources and Inland Waters, Research assistant
LEONIDAS VARDAKAS, Hellenic Centre for Marine Research
Institute of Marine Biological Resources and Inland Waters, Research assistant
SOFIA GIAKOUMI, Hellenic Centre for Marine Research
Institute of Marine Biological Resources and Inland Waters, Research assistant
ANTHI OIKONOMOU, Hellenic Centre for Marine Research
Institute of Marine Biological Resources and Inland Waters, Research assistant
References
Alcaraz, C., Bisazza, A., García-Berthou, E. 2008. Salinity mediates the competitive interactions between invasive mosquitofish and an endangered fish. Oecologia, 155, 205-213.
Arthington, A.H., Lloyd, L.N., 1989. Introduced poeciliids in Australia and New Zealand. p. 333-348. In: Ecology and evolution of livebearing fishes (Poeciliidae). Meffe, G.K. & Snelson, F.F. (Eds). Prentice Hall, New Jersey.
Arthington, A. H., Milton, D. A., McKay, R. J., 1983. Effects of urban development and habitat alterations on the distribution and abundance of native and exotic freshwater fish in the Brisbane region, Queensland. Australian Journal of Ecology, 8, 87-101.
Barbieri, R., Daoulas, Ch., Psarras, Th., Stoumboudi, M.Th., Economou, A.N., 2000. The biology and ecology of Valencia letourneuxi Sauvage, 1880 (Valenciidae) - Prospects for conservation. Mediterranean Marine Science, 1, 75-90.
Barbieri, R., Stoumboudi, M. Th., Economou, A.N., 2002. Threatened fishes of the world: Valencia letourneuxi Sauvage, 1880 (Valenciidae). Environmental Biology of Fishes, 65, 46.
Barbieri, R., Zogaris, S., Kalogianni, E., Stoumboudi, M.Th., Chatzinikolaou, Y., Giakoumi, S., Kapakos, Y., Kommatas, D., Koutsikos, N., Tachos, V., Vardakas, L., Economou, A.N., 2015. Freshwater Fishes and Lampreys of Greece: An annotated checklist. Monographs on Marine Sciences No 8. Hellenic Centre for Marine Research Athens, Greece, 134 pp.
Barrier, R.F.G., Hicks, B.J., 1994. Behavioral interactions between black mudfish (Neochanna diversus Stockell, 1949; Galaxiidae) and mosquitofish (Gambusia affinis Baird & Girard, 1854). Ecology of Freshwater Fish, 3, 93-99.
Belk, M.C., Lydeard, C., 1994. Effect of Gambusia holbrooki on a similar-sized, syntopic poeciliid, Heterandria formosa: competitor or predator? Copeia, 1994, 296-302.
Bianco, P.G., Miller, R.R., 1989. First record of Valencia letourneuxi (Sauvage, 1880) in Peloponnese (Greece) and remarks on the mediterranean family Valenciidae (Cyprinodontiformes). Cybium, 13, 385-387.
Bianco, P.G., Ahnelt, H., Economidis, P., 1996. The freshwater fishes from eastern and large Mediterranean islands with comments on their safety status. Acta Universitatis Carolinae Biologica, 40, 45-60.
Caiola, N., de Sostoa, A., 2005. Possible reasons for the decline of two native toothcarps in the Iberian Peninsula: evidence of competition with the introduced Eastern mosquitofish. Journal of Applied Ichthyology, 21, 358-363.
Courtenay, W.R., Meffe, G.K., 1989. Small fishes in strange places: a review of introduced poeciliids. p. 319-331. In: Ecology and evolution of livebearing fishes (Poeciliidae). Meffe, G.K. & Snelson, F.F. (Eds), Prentice Hall, New Jersey.
Donaldson, L.A., Cooke, S.J., 2016. The effectiveness of non-native fish eradication techniques in freshwater ecosystems: a systematic review protocol. Environmental Evidence, 5(1), 12.
Economidis, P.S., 1991. Check list of freshwater fishes of Greece (recent status of threat and protection). Bulletin of the Hellenic Society for the Protection of Nature, Athens, 48 pp.
Economidis, P.S., 1995. Endangered freshwater fishes of Greece. Biological Conservation, 72, 201-211.
Economou, A. N., Giakoumi, S., Vardakas, L., Barbieri, R., Stoumboudi, M.Th., Zogaris, S., 2007. The freshwater ichthyofauna of Greece – an update based on a hydrographic basin survey. Mediterranean Marine Science, 8, 91-166.
Ejike, C., Schreck, C.B., 1980. Stress and social hierarchy rank in coho salmon. Transactions of the American Fisheries Society, 109, 423-426.
Elvira, B., 1995. Conservation status of endemic freshwater fish in Spain. Biological Conservation, 72, 129-136.
García-Berthou, E., 1999. Food of introduced mosquitofish: ontogenetic diet shift and prey selection. Journal of Fish Biology, 55, 135-147.
García-Berthou, E., Alcaraz, C., Pou-Rovira, Q., Zamora, L., Coenders, G., Feo, C., 2005. Introduction pathways and establishment rates of invasive aquatic species in Europe. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 62, 453-463.
Giakoumi, S., Zimmerman, B., Chatzinikolaou, Y., Economou, A.N., Kalogianni, E., 2010. New records of the critically endangered Valencia letourneuxi (Sauvage 1880) and issues of conservation. p. 295-298. In: Proceedings of the 14th Panhellenic Ichthyological Congress, Piraeus, 6-9 May 2010, HCMR, Athens.
Gill, A.B., Hart, P.J.B., 1996. Unequal competition between three-spined stickleback, Gasterosteus aculeatus, L., encountering sequential prey. Animal Behaviour, 51, 689-698.
Goodsell, J.A., Kats, L.B., 1999. Effect of introduced mosquitofish on Pacific treefrogs and the role of alternative prey. Conservation Biology, 13, 921-924.
Howe, E., Howe, C., Lim, R., Burchett, M., 1997. Impact of the introduced poeciliid Gambusia holbrooki (Girard, 1859) on the growth and reproduction of Pseudomugil signifer (Kner, 1865) in Australia. Marine and Freshwater Research, 48, 425-434.
Jackson, D.A., Peres-Neto, P.R., Olden, J.D., 2001. What controls who is where in freshwater fish communities – the roles of biotic, abiotic, and spatial factors. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 58(1), 157–170.
Jarić, I., Lennox, R.J., Kalinkat, G., Cvijanović, G., Radinger, J., 2018. Susceptibility of European freshwater fish to climate change: species profiling based on life-history and environmental characteristics. Global Change Biology.
Kalogianni, E., Giakoumi, S., Zogaris, S., Chatzinikolaou, Y., Zimmerman, B., Economou, A.N., 2010a. Current distribution and ecology of the critically endangered Valencia letourneuxi in Greece. Biologia, 65, 128-139.
Kalogianni, E., Giakoumi, S., Andriopoulou, A., Chatzinikolaou, Y., 2010b. Feeding ecology of the critically endangered Valencia letourneuxi (Valenciidae). Aquatic Ecology, 44, 289-299.
Kalogianni E., Giakoumi S, Andriopoulou A Chatzinikolaou Y., 2014. Prey utilisation and trophic overlap between the non native mosquitofish and a native fish in two Mediterranean rivers. Mediterranean Marine Science, 15 (2), 287-301.
Kats, L.B., Ferrer, R.P., 2003. Alien predators and amphibian declines: review of two decades of science and the transition to conservation. Diversity and Distributions, 9, 99-110.
Keller, K., Brown, C., 2008. Behavioural interactions between the introduced plague minnow, Gambusia holbrooki and the vulnerable native Australian rainbowfish, Rhadinocentrus ornatus, under experimental conditions. Journal of Fish Biology, 73, 1714-1724.
Kennard, M.J., Arthington, A.H., Pusey, B.J., Harch, B.D., 2005. Are alien fish a reliable indicator of river health? Freshwater Biology, 50, 174-193.
Kottelat, M., Freyhof, J., 2007. Handbook of European freshwater fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin, 646 pp.
Leunda, P.M., 2010. Impacts of non-native fishes on Iberian freshwater ichthyofauna: current knowledge and gaps. Aquatic Invasions 5, 239-262.
Livadas, G.A., Sphangos, J.C., 1941. Malaria in Greece (1930-1940): Research-control. Vol 1. Pyrgos Press, Athens, Greece, 238 pp.
Matthews, W.J. 1998. Patterns in freshwater fish ecology. Chapman and Hall, Norwell, Mass.
Meffe, G.K., 1985. Predation and species replacement in American southwestern fishes: a case study. The Southwestern Naturalist, 30, 173-187.
Mills, M.D., Rader, R.B., Belk, M.C., 2004. Complex interactions between native and invasive fish: the simultaneous effects of multiple negative interactions. Oecologia, 141, 713-721.
Oikonomou, A., Leprieur, F., Leonardos, I., 2018. Ecomorphological diversity of freshwater fishes as a tool for conservation priority setting: a case study from a Balkan hotspot. Environmental biology of fishes, 101, 1121-1136.
Olden, J.D., Kennard, M.J., Leprieur, F., Tedesco, P.A., Winemiller, K.O., García-Berthou, E., 2010. Conservation biogeography of freshwater fishes: recent progress and future challenges. Diversity and Distributions, 16, 496-513.
Pen, L.J., Potter, I.C., 1991. Reproduction, growth and diet of Gambusia holbrooki (Girard) in a temperate Australian river. Aquatic Conservation, 1, 159-172.
Pen, L.J., Potter, I.C., Calver, M.C., 1993. Comparisons of the food niches of three native and two introduced fish species in an Australian river. Environmental Biology of Fishes, 36, 167-182.
Piria, M., Simonovic, P., Kalogianni, E., Vardakas, L., Koutsikos, N., Zanella, D., Ristovska, M. Apostolou, A., Adrovic, A., Mrdak, D., Tarkan, A.S., Milosevic, D., Zanella, L.N., Bakiu, R., Ekmekci, F.G., Povz, M., Korro, K., Nikolic, V., Skrijelj, R., Kostov, V., Gregori, A., Joy, M.K., 2018. Alien freshwater fish species in the Balkans-Vectors and pathways of introduction. Fish and Fisheries, 19, 138–169.
Pyke, G.H., 2005. A review of the biology of Gambusia affinis and G. holbrooki. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 15, 339-365.
R Development Core Team, 2013. R: a language and environment for statistical computing. Version 3.0.2. R Foundation for Statistical Computing, Vienna.
Rahel, F.J., 2002. Homogenization of freshwater faunas. Annual Review of Ecology and Systematics, 33, 291-315.
Ribeiro, F., Leunda, P.M., 2012. Non-native fish impacts on Mediterranean freshwater ecosystems: current knowledge and research needs. Fisheries Management and Ecology 19 142–156.
Rincón, P.A., Correas, A.M., Morcillo, F., Risueño, P., Lobón-Cerviá, J., 2002. Interaction between the introduced eastern mosquitofish and two autochthonous Spanish toothcarps. Journal of Fish Biology, 61, 1560-1585.
Stephanides, T., 1964. The influence of the anti-mosquito fish Gambusia affinis, on the natural fauna of a Corfu lakelet. Praktica Hellenic Hydrobiological Institute, 9, 4-8.
Stoffels, R.J., Humphries, P., 2003. Ontogenetic variation in the diurnal food and habitat associations of an endemic and an exotic fish in floodplain ponds: consequences for niche partitioning. Environmental Biology of Fishes, 66, 293-305.
Townsend, C.R., 1996. Invasion biology and ecological impacts of brown trout Salmo trutta in New Zealand. Biological Conservation, 78, 13-22.
Vargas, M.J., de Sostoa, A., 1996. Life history of Gambusia holbrooki (Pisces, Poeciliidae) in the Ebro Delta (NE Iberian Peninsula). Hydrobiologia, 341:215-224.
Vidal, O., García-Berthou, E., Tedesco, P.A., García-Marín, J.L., 2010. Origin and genetic diversity of mosquitofish (Gambusia holbrooki) introduced to Europe. Biological Invasions, 12, 841-851.
Most read articles by the same author(s)