Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Digital storytelling as an educational tool for scientific, environmental and sustainable development literacy on marine litter in informal education environments (Case study: Hellenic Center for Marine Research)


Published: Mar 31, 2022
Keywords:
DST Non-formal education science institute education for environment and sustainable development experiential activity micro-plastics pollution science literacy Information and Communication Technologies.
ARGYRO ANDRIOPOULOU
SOFIA GIAKOUMI
THEODORA KOUVARDA
CHRISTOS TSABARIS
EVAGGELIA PAVLATOU
MICHAEL SCOULLOS
Abstract

The modern era is characterized by the explosion of Information and Communication Technologies (ICT) and their multiple applications both in the school community and in the extracurricular activities. ICT enables the school community to be engaged in new educational storytelling approaches with educational and learning content, using multimedia applications. This article describes a study that took place at the headquarters of the Hellenic Center for Marine Research and involved a convenience sampling of 153 high school students (ages 13 to 15 years old). The study is aimed to investigate the use of digital storytelling in developing environmental and sustainability awareness and enhancing the scientific literacy of high school students when it is used as an instructional tool in informal learning, for marine litter, a serious environmental and sub-regional issue of our days. A didactic intervention was applied focusing on digital storytelling and experiential hands-on activities covering concepts of marine pollution, to establish the acquisition of new knowledge and the strengthening of optimal behavior towards the environment and sustainable development of attitudes towards the global problem of plastic marine pollution. The results of the study confirm the importance of digital storytelling for the cultivation of students' Scientific and Environmental Literacy for oceans.

Article Details
  • Section
  • Special Issue Ocean Literacy
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
ARGYRO ANDRIOPOULOU, Institute of Marine Biological Resources and Inland Waters (HCMR)
Assesment of fresh water quality
References
Ainsworth, H.L., Eaton, S., 2010. Formal, Non-Formal and Informal Learning in the Sciences. Education Resources Information Center (ERIC), Online Submission, 48 pp. ISBN-978-0-9733594-5-9
Alampei, I., Malotidi, V., Vlachogianni, Th., Scoullos, M., 2014. Know, Feel, Act! to Stop Marine Litter: Lesson plans and activities for middle school learners. Mediterranean Information Office for the Environment, Culture and Sustainable Development (MIO-ECSDE), 109 pp. ISBN 978- 960-6793-16-5
Alessi, S.M., Trollip, S.R., 1991. Computer-based instruction: Methods and Development (2nd ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
Anderson, D., Zhang, Z., 2003. Teacher perception of field trip planning and implementation. Visitor Studies Today, 6 (3), 6-12.
Anderson, A.G., Grose, J., Pahl, S., Thompson, R.C., Wyles, K.J., 2016. Microplastics in personal care products: exploring perceptions of environmentalists, beauticians and students. Marine Pollution Bulletin, 113, 454-460.
Anderson, J., Chung, Y.-C., Macleroy, V., 2018. Creative and critical approaches to language learning and digital technology: Findings from a multilingual digital storytelling project. Language and Education, 32 (3), 195-211.
Baki, Y., 2015. The effect of digital stories on the sixth-grade students’ writing process. PhD Thesis, Atatürk University, Erzurum. Balaman, S., 2018. Digital storytelling: A multimodal narrative writing genre. Journal of Language and Linguistic Studies, 14 (3), 202-212.
Bettencourt, S., Costa, S., Caeiro, S., 2021. Marine litter: A review of educative interventions. Marine Pollution Bulletin ,168, 112446.
Barrett, H., 2005. Storytelling in higher education: A theory of reflection on practice to support deep learning. p.1878- 1883. In: Proceedings of the Technology and Teacher Education Annual Conference 2005. Charlottesville, VA. Association for the Advancement of Computing in Education. http://electronicportfolios.com/portfolios/ Kean.pdf (Accessed 12 February 2009).
Bilen, K., Hoştut, M., Büyükcengiz, M., 2019. The Effect of Digital Storytelling Method in Science Education on Academic Achievement, Attitudes, and Motivations of Secondary School Students. Pedagogical Research, 4 (3), 1-12.
Clement, C.C., 2014. Utilizing Non-Formal Teaching Strategies to Enhance Student Engagement within Environmental Themed Science Units. MSc Thesis. Education and Human Development Master’s Theses, The College at Brockport: State University of New York, 406 pp. Council of Europe, 2001. Symposium on non-formal education. Strasbourg (EYC), 13-15 October 2000. Report. Council of Europe.
Dahlstrom, M., 2014. Using narratives and storytelling to communicate science with nonexpert audiences. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111, 13614-13620.
Davidson, S., Passmore, C., Anderson, D., 2010. Learning on Zoo Field Trips: The Interaction of the Agendas and Practices of Students, Teachers, and Zoo Educators. Science Education, 94 (1), 122-141.
Dewi, N.R., Maghfiroh, L., Nurkhalisa, L., Dwijayanti, I. 2019. The Development of Contextual-Based Science Digital Storytelling Teaching Materials to Improve Students’ Critical Thinking on Classification Theme. Journal of Turkish Science Education, 16 (3), 364-378.
De Young, R., Monroe, M., 1996. Some Fundamentals of Engaging Stories. Environmental Education Research, 2 (2), 171-187.
Digka, N., Ioakeimidis, C., Andriopoulou A., 2018. The impact of non-formal educational intervention on children’s point of view and attitude about marine litter. p. 184. In: 12th Panhellenic Symposium of Oceanography & Fisheries, 30 May - 3 June 2018, Corfu, Greece. HCMR, Athens.
Duman, B., Göcen, G., 2015. The effect of the digital storytelling method on pre-service teachers’ creative writing skills. Anthropologist, 20 (1, 2), 215-222.
Falk, J.H., Storksdieck M., 2005. Learning science from museums. Historia Ciencias Saude - Manguinhos, 12 (suppl. 0), 117-143.
Faria, C., Changas, I., 2012. School-visit to a science centre: student interaction with exhibits and the relevance of teachers’ behavior. RevistaElectrónica de Enseñanza de las Ciencias, 11 (3), 582-594.
Gibson, H.L., Chase, C., 2002. Longitudinal Impact of an Inquiry- Based Science Program on Middle School Students’ Attitudes toward Science. Science Education, 86, 693-705.
Gils, F.V., 2005. Potential applications of digital storytelling in education. In: 3rd Twente Student Conference on IT, February 17-18 2005. University of Twente, Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science, Enschede.
Hadzigeorgiou, Y., Prevezanou, B., Kabouropoulou, M., Konsolas, M., 2010. Teaching about the importance of the trees. A study with young children. Environmental Education Research, 17, 519-536.
Hur, J.W., Suh, S., 2012. Making learning active with interactive whiteboards, podcasts, and digital storytelling in ELL classrooms. Computers in the Schools, 29 (4), 320-338.
Judson, G., 2010. A new approach to ecological education. Engaging Students’ Imaginations in Their World. Peter Lang: New York, 284 pp.
Lazar, I., Paun, A.C., Mierlea, S., 2019. Educație globală în contexte pedagogice non-formale [Global education in non-formal educational contexts]. Presa Universitară Clujeană, 102 pp.
Lisenbee, P.S., Ford, C.M., 2018. Engaging students in traditional and digital storytelling to make connections between pedagogy and children’s experiences. Early Childhood Education Journal, 46 (1), 129-139.
Maarschalk, J., 1988. Scientific literacy and informal science teaching. Journal of Research in Science Teaching, 25 (2), 135-146. NRC (National Research Council), 2009. Introduction. Chapters 5 and 8 in Committee on Learning Science in Informal Environments, Learning Science in Informal Environments: People, Places, and Pursuits. Washington DC: The National Academies Press, 2009.
Ohler, J., 2008. Digital storytelling in the classroom: New media pathways to literacy, learning and creativity. SAGE Publications, Corwin Press, 228 pp.
Okada, A., 2013. Scientific Literacy in the digital age: tools, environments and resources for co-inquiry. European Scientific Journal, 4, 263-274.
Pahl, S., Wyles, K., Thompson, R., 2017. Channelling passion for the ocean towards plastic pollution. Nature Human Behavior, 1, 697-699.
Pasupa, S., Pasupa, K., 2017. The potential of digital storytelling in encouraging sustainable lifestyle. p. 263-270. In: SUIC’s 15th Anniversary Conference and Exhibition, 19- 20 October 2017.
Bangkok, Thailand Plakitsi, K., 2013. Teaching Science in Science Museums and Science Centers. p. 27-56. In: Activity Theory in Formal and Informal Science Education. Sense Publishers.
Ranieri, M., Bruni, I., 2013. Mobile storytelling and informal education in a suburban area: a qualitative study on the potential of digital narratives for young second-generation immigrants. Learning, Media and Technology, 38 (2), 217- 235.
Reijnders, S., 2010. Places of the imagination. An ethnography of the TV detective tour. Cultural Geographies, 17 (1), 37- 52.
Robin, B., 2005. Educational uses of digital storytelling. Main directory for the educational uses of digital storytelling. Instructional technology Program. University of Huston. http://www.coe.uh.edu/digitalstorytelling/default.htm (Accessed 12 February 2007).
Robin, R., 2008. Digital storytelling: a powerful technology tool for the 21st century classroom. Theory into Practice, 47, 220-228.
Roussou, M., Pujol, L., Katifori, A., Chrysanthi, A., Perry, S. et al., 2015. The Museum as Digital Storyteller: Collaborative Participatory Creation of Interactive Digital Experiences. In: Annual Conference of Museums and the Web: MW, 8-11 April 2015. Chicago, IL, US.
Sadik, A., 2008. Digital storytelling: A meaningful technology- integrated approach for engaged student learning. Educational Technology Research and Development, 56 (4), 487-506.
Saritepeci, M., 2021. Students’ and Parents’ Opinions on the Use of Digital Storytelling in Science. Education.Technology, Knowledge and Learning, 26, 193-213.
Scoullos, M., Malotidi, V., 2004. Handbook on Methods used in Environmental Education and Education for Sustainable Development. MIO-ECSDE, pp 117. ISBN: 960-88033-1- 4.
Scoullos, M., Malotidi, V., Lindroos, P., Suomalainen, S., 2017. Learning for and about sustainability in higher education – a regional perspective based on experiences from the Baltic and the Mediterranean. International Journal of Sustainability in Higher Education, 18 (6), 877-893.
Schugurensky, D., 2000. The forms of informal learning. Towards a conceptualization of the field. Working Paper 19- 2000. Presented at the New Approaches for Lifelong Learning (NALL) Fourth Annual Conference, October 6-8.
Smeda, N., Dakich, E., Sharda, N., 2014. The effectiveness of digital storytelling in the classrooms: a comprehensive study. Smart Learning Environments, 1 (6), 1-21.
Tambovceva, T., Dimante, D., Atstāja D., 2018. Consumer behaviour change through education for sustainable development: case of Latvia. International Journal of Environmental Technology Management, 21, 238-252.
Tan, M., Lee, S.-S., Hung, D.W.L., 2014. Digital storytelling and the nature of knowledge. Education & Information Technologies, 19, 623-635.
UNESCO, 2013. Education for Sustainable Development in Biosphere Reserves and other Designated Areas. A resource book for Educators in South-Eastern Europe and the Mediterranean. pp 259. ISBN 978-92-3-001120-8.
Vlachogianni, T., Fortibuoni, T., Ronchi, F., Zeri, C., Mazziotti, C. et al., 2018. Marine litter on the beaches of the Adriatic and Ionian Seas: An assessment of their abundance, composition and sources. Marine Pollution Bulletin, 131, 745- 756.
Vlachogianni, T., Skocir, M., Constantin, P., Labbe, C., Orthodoxou, D. et al., 2020. Plastic pollution on the Mediterranean coastline: Generating fit-for-purpose data to support decision-making via a participatory-science initiative. Science of the Total Environment, 711, 135058.
Wang, S., Zhan, H., 2010. Enhancing Teaching and Learning with Digital Storytelling International Journal of Information and Communication Technology Education, 6 (2), 76-87.
Whitworth, S., Berson, M.J., 2003. Computer technology in the social studies: An examination of the effectiveness literature (1996-2001). Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 2 (4), 472-509.
Williams, D., Coles, L., Wilson, K., Richardson, A., Tuson, J., 2000. Teachers and ICT: Current use and future needs. British Journal of Educational Technology, 31 (4), 307-320.
Most read articles by the same author(s)