Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Patterns of functional diversity of macroinvertebrates across three aquatic ecosystem types, NE Mediterranean


Published: Dec 20, 2019
Keywords:
Βody size density relationship freshwater and transitional water ecosystems functional groups community structure and energy flow. 
VOJSAVA GJONI
https://orcid.org/0000-0003-1740-6093
STAMATIS GHINIS
MAURIZIO PINNA
LUCA MAZZOTTA
GABRIELE MARINI
MARIO CIOTTI
ILARIA ROSATI
FABIO VIGNES
SERENA ARIMA
ALBERTO BASSET
Abstract

This study is focused on investigating the variation patterns of macroinvertebrate guilds functional structure, in relation to the taxonomic one, across aquatic ecosystem types along the salinity gradient from freshwater to marine and the resulting implications on guild organization and energy flows. Synoptic samplings have been carried out using the leaf-pack technique at 30 sites of the aquatic ecosystems of the Corfu Island (Greece), including freshwater, lagoon, and marine sites. Here, we analyzed the macroinvertebrate guilds of river, lagoon, and marine ecosystems, as: i. taxonomic composition and population abundance ii. trophic guilds composition and relative abundance; and iii. body size spectra and size patterns. The following variation patterns across the three ecosystem types were observed:  a. trophic guild composition and body size spectra were more conservative than taxonomic composition within and among ecosystem types, where, trophic guild and size spectra composition were more similar between river and lagoon ecosystem types than with marine ones; b. a dominance on resource exploitation of large species over smaller ones was inferred at all sites; and, c. higher body size-specific density of individuals was consistently observed in lagoon than in freshwater and marine ecosystems. Results extend previous findings suggesting a common hierarchical organization of benthic macroinvertebrate guilds in aquatic ecosystems and showing that lagoon ecosystems have higher energy density transferred to benthic macroinvertebrates than both freshwater and marine ecosystem types.

Article Details
  • Section
  • Special Issue MEDIAS
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
VOJSAVA GJONI, Department of Biological and Environmental Sciences and Technologies, University of Salento, Via Monteroni, Ecotekne, 73100 Lecce
Department of Biological and Environmental Sciences and Technologies, Salento University, Via Monteroni, 73100 Lecce, Italy
References
Barbone, E., Rosati, I., Reizopoulou, S., & Basset, A., 2012. Linking classification boundaries to sources of natural variability in transitional waters: a case study of benthic macroinvertebrates. Ecological Indicators, 12(1), 105-122. Basset, A.,1995. Body size‐related coexistence: an approach through allometric constraints on home‐range use. Ecology, 76(4), 1027-1035. Basset, A., 1997. Mechanisms relating biomass concentration in individuals to interspecific resource competition. Oikos, 31-36. Basset, A., Sangiorgio, F., & Pinna, M., 2004. Monitoring with benthic macroinvertebrates: advantages and disadvantages of body size descriptors. Aquatic Conservation Marine and Freshwater Ecosystems, 14: S43–S58. Basset, A., & Angelis, D. L., 2007. Body size mediated coexistence of consumers competing for resources in space. Oikos, 116(8), 1363-1377. Basset, A., Pinna, M., Sabetta, L., Barbone, E., & Galuppo, N., 2008. Hierarchical scaling of biodiversity in lagoon ecosystems. Transitional Waters Bulletin, 2(3), 75-86. Basset, A., Barbone, E., Elliott, M., Li, B., Jorgensen, S.E., Lucena-Moya, P., Pardo I., & Mouillot D., 2013. A unifying approach to understanding transitional waters: Fundamental properties emerging from ecotone ecosystems. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 132: 5–16. Benfield, E. F., 1997. Comparison of litterfall input to streams. Journal of the North American Benthological Society, 16(1), 104-108. Benke, A. C., Huryn, A. D., Smock, L. A., & Wallace, J. B., 1999. Length-mass relationships for freshwater macroinvertebrates in North America with particular reference to the southeastern United States. Journal of the North American Benthological Society, 18(3), 308-343. Boling Jr, R. H., Goodman, E. D., Van Sickle, J. A., Zimmer, J. O., Cummings, K. W., Petersen, R. C., & Reice, S. R., 1975. Toward a model of detritus processing in a woodland stream. Ecology, 56(1), 141-151. Botsou, F., Godelitsas, A., Kaberi, H., Mertzimekis, T. J., Goettlicher, J., Steininger, R., & Scoullos, M., 2015. Distribution and partitioning of major and trace elements in pyrite-bearing sediments of a Mediterranean coastal lagoon. Chemie der Erde-Geochemistry, 75(2), 219-236. Brown, J. H., Gillooly, J. F., Allen, A. P., Savage, V. M., & West, G. B., 2004. Toward a metabolic theory of ecology. Ecology, 85(7), 1771-1789. Casagranda, C., Dridi, M. S., & Boudouresque, C. F., 2006. Abundance, population structure and production of macro-invertebrate shredders in a Mediterranean brackish lagoon, Lake Ichkeul, Tunisia. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 66(3-4), 437-446.
Carlier, A., Riera, P., Amouroux, J.M., Bodiou, J.Y., Escoubeyrou, K., Desmalades, M., Caparros, J., & Grémare, A., 2007. A seasonal survey of the food web in the Lapalme lagoon (northwestern Mediterranean) assessed by carbon and nitrogen stable isotope analysis. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 73 (1-2): 299–315. Commito, J.A., & Ambrose, W.G., 1985. Multiple trophic levels in softbottom communities. Marine Ecology Progress Series, 26: 289–293. Covich, A. P., Palmer, M. A., & Crowl, T. A., 1999. The role of benthic invertebrate species in freshwater ecosystems: zoobenthic species influence energy flows and nutrient cycling. BioScience, 49(2), 119-127. Covich, A. P., Austen, M. C., Bärlocher, F., Chauvet, E., Cardinale, B. J., Biles, C. L., Inchausti, P., Dangles, O., Solan, M., Gessner, M. O., Statzner, B., & Moss B., 2004. The role of biodiversity in the functioning of freshwater and marine benthic ecosystems. AIBS Bulletin, 54(8), 767-775. Cummins, K. W., 1974. Structure and function of stream ecosystems. BioScience, 24(11), 631641. Cummins K.W., Wilzbach M.A., Gates D.M., Perry J.B., & Taliaferro W.B., 1989. Shredders and riparian vegetation. Bioscience, 39:24–30. Cummins, K. W., Merritt, R. W., & Andrade, P. C., 2005. The use of invertebrate functional groups to characterize ecosystem attributes in selected streams and rivers in south Brazil. Studies on Neotropical Fauna and Environment, 40(1), 69-89. Cusson, M., & Bourget, E., 2005. Global patterns of macroinvertebrate production in marine benthic habitats. Marine Ecology Progress Series, 297, 1-14. Damuth, J., 1981. Home range, home range overlap, and species energy use among herbivorous mammals. Biological Journal of the Linnean Society, 15:185-193. Damuth, J., 1987. Interspecific allometry of population density in mammals and other animals: the independence of body mass and population energy-use. Biological Journal of the Linnean Society, 31(3):193-246. Damuth, J., 1991. Of size and abundance. Nature, 351(6324): 268. De Roos, A. M., Persson, L., & McCauley, E., 2003. The influence of size‐dependent life‐history traits on the structure and dynamics of populations and communities. Ecology Letters, 6(5), 473487. Diamantopoulou, E., Dassenakis, M., Kastritis, A., Tomara, V., Paraskevopoulou, V., & Poulos, S., 2008. Seasonal fluctuations of nutrients in a hypersaline Mediterranean lagoon. Desalination, 224(1-3), 271-279.
Dimech, M., Borg, J. A., & Schembri, P. J., 2006. Motile macroinvertebrate assemblages associated with submerged Posidonia oceanica litter accumulations. Biologia Marina Mediterranea, 13(4), 130-133. Elliott, M., & Quintino, V., 2007. The estuarine quality paradox, environmental homeostasis and the difficulty of detecting anthropogenic stress in naturally stressed areas. Marine Pollution Bulletin, 54(6), 640-645. Emmerson, M.C., Solan, M., Emes, C., Peterson, D.M., Raffaelli, D., 2001. Consistent patterns and the idiosyncratic effects of biodiversity in marine ecosystems. Nature, 411, 73e77. Fauchald, K., & Jumars, P. A., 1979. The diet of worms: a study of polychaete feeding guilds. Freckman DW, Blackburn TH, Brussaard L, Hutchings P, Palmer MA, & Snelgrove PVR., 1997. Linking biodiversity and ecosystem functioning of soils and sediments. Ambio, 26: 556-562. Faulwetter, M. S., Markantonatou, M. V., Pavloudi, M. C., Papageorgiou, N., Keklikoglou, M. K., Chatzinikolaou, E., Pafilis, E., Chatzigeorgiou, G., Vasileiadou, K., Dailianis, T., Fanini, L., Koulouri, P., & Arvanitidis, C., 2014. Polytraits: A database on biological traits of marine polychaetes. Biodiversity data journal, (2). Gotelli, N. J., & Ellison, A. M., 2013. A primer of Ecological Statistics. Harvard University. Second edition. Gjoni, V., Cozzoli, F., Rosati, I., & Basset, A., 2017. Size–density relationships: A crosscommunity approach to benthic macroinvertebrates in Mediterranean and Black Sea lagoons. Estuaries and Coasts, 40(4), 1142-1158. Gjoni, V., & Basset, A., 2018. A Cross-community Approach to Energy Pathways Across Lagoon Macroinvertebrate Guilds. Estuaries and Coasts, 1-14. Guelorget, O., & J. P. Perthuisot., 1983. Le domaine paralique: expressions géologiques, biologiques etéconomiques du confinement. Presses de l’Ecole Normale Supérieure. Giller, S., Hillebrand, P., Berninger, H., Gessner, O., U., Hawkins, S., Inchausti, P., Inglis, C., Leslie, H., Malmqvist, B., Monaghan, M. T., Morin, P. T., & O'Mullan, G., 2004. Biodiversity effects on ecosystem functioning: emerging issues and their experimental test in aquatic environments. Oikos, 104(3), 423-436. Kjerfve, B., 1994. Coastal lagoons. In Coastal lagoon processes, ed. B Kjerfve, 60: 1–8. Elsevier Oceanography Series. Koutsoubas, D., Dounas, C., Arvanitidis, C., Kornilios, S., Petihakis, G., Triantafyllou, G., & Eleftheriou, A., 2000. Macrobenthic community structure and disturbance assessment in Gialova Lagoon, Ionian Sea. ICES Journal of Marine Science, 57(5), 1472-1480.
Likens, G. E., 1975. Primary production of inland aquatic ecosystems. In Primary productivity of the biosphere (pp. 185-202). Springer, Berlin, Heidelberg. Lindeman, R.L., 1942. The trophic-dynamic aspect of ecology. Ecology, 23 (4): 399–417. Luczkovich, J. J., Ward, G. P., Johnson, J. C., Christian, R. R., Baird, D., Neckles, H., & Rizzo, W. M., 2002. Determining the trophic guilds of fishes and macroinvertebrates in a seagrass food web. Estuaries, 25(6), 1143-1163. Macko, S. A., Engel, M. H., & Parker, P. L., 1993. Early diagenesis of organic matter in sediments. In Organic geochemistry (pp. 211-224). Springer, Boston, MA. Marchini, A., Munari, C., Mistri, M., 2008. Functions and ecological status of eight Italian lagoons examined using biological traits analysis (BTA). Marine Pollution Bulletin, 56, 1076e1085. Mermillod-Blondin, F., & Rosenberg, R., 2006. Ecosystem engineering: the impact of bioturbation on biogeochemical processes in marine and freshwater benthic habitats. Aquatic Sciences, 68(4), 434-442. McGill, B. J., Enquist, B. J., Weiher, E., & Westoby, M., 2006. Rebuilding community ecology from functional traits. Trends in ecology & evolution, 21(4), 178-185. McLusky, D.S., & Elliott., M., 2007. Transitional waters: A new approach, semantics or just muddying the waters? Estuarine, Coastal and Shelf Science, 71 (3-4): 359–363. Merritt, R. W., Wallace, J. R., Higgins, M. J., Alexander, M. K., Berg, M. B., Morgan, W. T., Cummins, W., & Vandeneeden, B., 1996. Procedures for the functional analysis of invertebrate communities of the Kissimmee River-floodplain ecosystem. Florida Scientist, 216-274. Merritt, R.W., Cummins K.W, & Hauer F.R., 1996. Trophic relationships of macroinvertebrates. California: Academic Press. Moore, J.W., 1975. The role of algae in the diet of Asellus aquaticus L. and Gammarus pulex L. The Journal of Animal Ecology, 44 (3): 719– 730. Mouillot, D., Dumay, O., & Tomasini, J. A., 2007. Limiting similarity, niche filtering and functional diversity in coastal lagoon fish communities. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 71(3-4), 443-456. Newell, R.C., Field, J.G., & Griffiths, C.L., 1982. Energy balance and significance of microorganisms in a kelp bed community. Marine Ecology Progress Series, 8: 103–113. Nielsen, D. L., Brock, M. A., Vogel, M., & Petrie, R., 2008. From fresh to saline: a comparison of zooplankton and plant communities developing under a gradient of salinity with communities developing under constant salinity levels. Marine and Freshwater Research, 59(7), 549-559.
Norling, K., Rosenberg, R., Hulth, S., Gremare, A., Bonsdorff, E., 2007. Importance of functional biodiversity and species-specific traits of benthic fauna for ecosystem functions in marine sediments. Marine Ecology Progress Series, 332, 11e23. Pacheco, A.S., Gonzalez, M.T., Bremner, J., Oliva, M., Heilmayer, O., Laudien, J., Riascos, J.M., 2010. Functional diversity of marine macrobenthic communities from sublittoral soft sediment habitats off northern Chile. Helgoland Marine Research, 65 (3), 413e424. Palmer, M. A., Allan, J. D., & Butman, C. A.,1996. Dispersal as a regional process affecting the local dynamics of marine and stream benthic invertebrates. Trends in ecology & evolution, 11(8), 322-326. Palmer, M. A., Ambrose, R. F., & Poff, N. L., 1997. Ecological theory and community restoration ecology. Restoration ecology, 5(4), 291-300. Pearson, T. H., & Rosenberg, R., 1978. Macrobenthic succession in relation to organic enrichment and pollution of the marine environment. Oceanography and Marine Biology - An Annual Review, 16, 229-311. Peters, R. H., & Wassenberg, K., 1983. The effect of body size on animal abundance. Oecologia, 60(1), 89-96. Petersen, R. C., & Cummins, K. W., 1974. Leaf processing in a woodland stream. Freshwater biology, 4(4), 343-368. Polis, G.A., 1994. Food webs, trophic cascades and community structure. Austral Ecology, 19 (2): 121–136. Power, M. E., & Dietrich, W. E., 2002. Food webs in river networks. Ecological Research, 17(4), 451-471. Rosati, I., Barbone, E., & Basset, A., 2012. Length–mass relationships for transitional water benthic macroinvertebrates in Mediterranean and Black Sea ecosystems. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 113, 231-239. Rossi, L., 1985. Interactions between invertebrates and microfungi in freshwater ecosystems. Oikos, 175-184. Rhoads, D. C., 1974. Organism-sediment relations on the muddy sea floor. Oceanography and Marine Biology, 12, 263-300. Raffaelli, D., Emmerson, M., Solan, M., Biles, C., & Paterson, D., 2003. Biodiversity and ecosystem processes in shallow coastal waters an experimental approach. Journal of Sea Research 49, 133e141. Reizopoulou, S., & Nicolaidou, A., 2004. Benthic diversity of coastal brackish-­‐‑water lagoons in western Greece. Aquatic conservation: Marine and freshwater ecosystems, 14(S1), S93-S102.
Reizopoulou, S., & Nicolaidou, A., 2007. Index of size distribution (ISD): a method of quality assessment for coastal lagoons. In Lagoons and Coastal Wetlands in the Global Change Context: Impacts and Management Issues (pp. 141-149). Springer, Dordrecht. Root, R.B., 1967. The niche exploitation pattern of the blue-gray gnatcatcher. Ecological Monographs, 37: 317–350. Roselli, L., Stanca, E., Ludovisi, A., Durante, G., Souza, J. S. D., Dural, M., & Basset, A. (2013). Multi-scale biodiverity patterns in phytoplankton from coastal lagoons: the Eastern Mediterranean. Transitional Waters Bulletin, 7(2), 202-219. Sangiorgio, F., Basset, A., Pinna, M., Sabetta, L., Abbiati, M., Ponti, M., Orfanidis, S., Nicolaidou, A., Moncheva, S., Trayanova, A., Georgescu, L., Dragan, S.,, Beqiraj, D., Koutsoubas, D., Evagelopoulos, A., & Reizopoulou, S., 2008. Environmental factors affecting Phragmites australis litter decomposition in Mediterranean and Black Sea transitional waters. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 18(S1), S16-S26. Sigala, K., Reizopoulou, S., Basset, A., & Nicolaidou, A., 2012. Functional diversity in three Mediterranean transitional water ecosystems. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 110, 202209. Stearns, S. C., 1976. Life-history tactics: a review of the ideas. The Quarterly review of biology, 51(1), 3-47. Quintino, V., Sangiorgio, F., Ricardo, F., Mamede, R., Pires, A., Freitas, R., Rodrigues, A. M., & Basset, A., 2009. In situ experimental study of reed leaf decomposition along a full salinity gradient. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 85: 497–506. Taurusman, A.A., 2010. Community structure of macrozoobenthic feeding guilds in responses to eutrophication in Jakarta Bay. Biodiversitas 11, 133–138. Uwadiae, R. E., 2010. An Inventory Of The Benthic Macrofauna Of Epe Lagoon, Southwest Nigeria. Journal Of Scientific Research And Development (Jsrd), 12(1). Wallace, J. B., & Webster, J. R., 1996. The role of macroinvertebrates in stream ecosystem function. Annual review of entomology, 41(1), 115-139. West, G. B., Brown, J. H., & Enquist, B. J., 1997). A general model for the origin of allometric scaling laws in biology. Science, 276 (5309), 122-126. Webster, J. R., & Meyer, J. L., 1997. Organic matter budgets for streams: a synthesis. Journal of the North American Benthological Society, 16(1), 141-161. Wilson E. O., 1992. The Diversity of Life. New York: W.W. Norton. White, E. P., Ernest, S. M., Kerkhoff, A. J., & Enquist, B. J., 2007. Relationships between body size and abundance in ecology. Trends in ecology & evolution, 22(6), 323-330.
Whitfield, A. K., Elliott, M., Basset, A., Blaber, S. J. M., & West, R. J., 2012. Paradigms in estuarine ecology–a review of the Remane diagram with a suggested revised model for estuaries. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 97, 78-90. Woodward, G., Ebenman, B., Emmerson, M., Montoya, J. M., Olesen, J. M., Valido, A., & Warren, P. H., 2005. Body size in ecological networks. Trends in ecology & evolution, 20(7), 402-409. Wright, J.P., Naeem, S., Hector, A., Lehman, C., Reich, P.B., Schmid, B., Tilman, D., 2006. Conventional functional classification schemes underestimate the relationship with ecosystem functioning. Ecology Letters 9, 111e120.
Most read articles by the same author(s)