Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

After the Tempest: The Post-Holocaust years in the Netherlands and in Greece


Published: Jun 19, 2019
Keywords:
Post-Holocaust historiography memory testimony postwar
Henriette-Rika Benveniste
https://orcid.org/0000-0003-0071-5105
Pothiti Hantzaroula
https://orcid.org/0000-0002-8089-3595
Abstract

This special issue of Historein offers new documentation and insights in a new area of historical research by contextualising different aspects of Jewish history in the Netherlands and in Greece: efforts to come to terms with sadness and loneliness due to the loss of the family, restitution struggles, disillusionment and hopes, persisting antisemitism, and political constraints. Any effort to better understand those years has to overcome traditional constraints and divisions between “internal” and “external” histories of the Jewish communities. Our issue points in the direction of the transnational approach. The dismantling of narratives that subsumed Jewish victims and their experiences under the general battle against fascism formed the basis for comparative studies that use various axes around which research questions revolve: time as a parameter for understanding the shifts in identities in relation to political and social contexts, the development of welfare politics that emerged as an antidote to the catastrophe, the generational experiences that established new memory frames, and the responses to conflicting memories. We need, at the same time, to remind ourselves that the demise of the “antifascist” narrative that shaped the postwar period was substituted by the “free market” one in European memories, which enabled the articulation of opinions whose expression was not accepted without difficulty in the public sphere. The rise of far-right movements across Europe makes all the more pertinent the comprehension of the economic exploitation and ideological factors that shaped conflicting memories. We hope that the research from the perspective of postwar Jewish experience and its comparative dimension paves the way for the enrichment of the research agenda and will allow us to better understand our contemporary world and those who made it.

Article Details
  • Section
  • INTRODUCTION
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biographies
Henriette-Rika Benveniste, University of Thessaly

Henriette-Rika Benveniste is Professor of European Medieval History at the University of Thessaly. She has published several articles on the judicial archives, on the relations between Jews and Christians in the Middle Ages and on the Historiography of the Holocaust. Her recent books are Από τους Βαρβάρους στους Μοντέρνους: Κοινωνική ιστορία και ιστοριογραφικά προβλήματα της μεσαιωνικής Δύσης [From the barbarians to the moderns: social history and historiography of the Middle Ages (Athens, 2007) and Αυτοί που επέζησαν: Αντίσταση, εκτόπιση, επιστροφή. Θεσσαλονικείς Εβραίοι στη δεκαετία του 1940 [Those who survived: resistance, deportation, return. Jews of Salonika in the 1940s] (2014) (in German as: Die Überlebenden. Widerstand, Deportation, Rückkehr. Juden aus Thessaloniki in den 1940er Jahren [Berlin, 2016]). Her research interests include historical anthropology of the Middle Ages, Jewish history and historiography, history of the Holocaust and postwar Jewish history.

Pothiti Hantzaroula, University of the Aegean
Pothiti Hantzaroula is Assistant Professor of Historical Anthropology at the Department of Social Anthropology and History at the University of the Aegean. She completed her PhD thesis in History at the European University Institute of Florence in 2002. Her thesis, entitled “The Making of Subordination: Domestic Service in Greece, 1920-1945”, is an oral history of domestic service in interwar Greece. She participated in the project “From the Inter-War Period to Reconstruction (1930-1960): Documenting the Experiences of the Greek Jews”, supervised by Henriette Benveniste (University of Thessaly) and funded by the John S. Latsis Public Benefit Foundation (2011). Among her publications is Σμιλεύοντας την υποταγή: Οι έμμισθες οικιακές εργάτριες στην Ελλάδα το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα [Sculpting subordination: Waged domestic workers in Greece in the first half of the twentieth century] (Athens: Papazissi, 2012). Her research interests include the history and historiography of gender and sexuality, intersections of class and gender, memory and history in the Second World War, and the history of emotions. She has translated Benedict Anderson’s Imagined Communities into Greek (Φαντασιακές κοινότητες, Athens: Nefeli, 1996).
References
Amery, Jean. At the Mind’s Limits: Contemplations by a Survivor on Auschwitz and Its Realities, trans. Sidney Rosenfeld and Stella P. Rosenfeld. Bloomington: Indiana University Press, 1980.
Bankier, David, ed. The Jews are Coming Back: The Return of the Jews to their Countries of Origin after WWII. New York: Berghahn; Jerusalem: Yad Vashem, 2005.
Bardgett, Suzanne, David Cesarani, Jessica Reinisch and Johannes-Dieter Steiner, eds. Survivors of Nazi Persecution in Europe after the Second World War: Landscape after Battle, vol. 1. London: Vallentine Mitchell, 2010.
Benveniste, Rika. Λούνα: Δοκίμιο ιστορική βιογραφίας [Luna: an essay of historical biography]. Athens: Polis, 2017.
Bothe, Alina, and Markus Nesselrodt. “Survivor: Towards a Conceptual History.” Leo Baeck Institute Year Book 61, no. 1 (2016): 57–82.
Cichopek-Gajraj, Anna. Beyond Violence: Jewish Survivors in Poland and Slovakia. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
Cohen, Boaz. “The Children’s Voice: Postwar Collection of Testimonies from Child Survivors of the Holocaust.” Holocaust and Genocide Studies 21, no. 1 (2007): 73–95.
Cohen, Sharon Kangisser. Testimony and Time: Holocaust Survivors Remember. Jerusalem: Ketter Press, 2014.
De Haan, Ido. “Paths of Normalization after the Persecution of the Jews: The Netherlands, France, and West Germany.” In Life after Death: Approaches to a Cultural and Social History of Europe during the 1940s and 1950s, edited by Richard Bessel and Dirk Schumann, 65–92. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
Doron, Daniella. Jewish Youth and Identity in Postwar France: Rebuilding Family and Nation. Bloomington: University of Indiana Press, 2015.
Fogelman, Eva, Sharon Kangisser Cohen and Dalia Ofer, eds. Children in the Holocaust and its Aftermath: Historical and Psychological Studies of the Kestenberg Archive. New York: Berghahn, 2017.
Fogg, Shannon L. Stealing Home. Looting, Restitution, and Reconstructing Jewish Lives in France, 1942–1947. Oxford: Oxford University Press, 2016.
Geller, Jay Howard. Jews in Post-Holocaust Germany, 1945-1953. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
Hand, Seán, and Steven T. Katz, eds. Post-Holocaust France and the Jews, 1945–1955. New York: New York University Press, 2015.
Hirsch, Marianne. The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the Holocaust. New York: Columbia University Press, 2012.
Hondius, Dienke. Return: Holocaust Survivors and Dutch Anti-Semitism. London: Praeger, 2003.
Inowlocki, Lena. “Grandmothers, Mothers, and Daughters: Intergenerational Transmission in Displaced Families in Three Jewish Communities.” In Between Generations: Family Models, Myths, and Memories, edited by Daniel Bertaux and Paul Thompson, 139–53. Oxford: Oxford University Press, 1993.
Langer, Laurence. Holocaust Testimonies: The Ruins of Memory. New Haven: Yale University Press, 1991), 172. Emphases in the original.
Laub, Dori. “Bearing Witness, or the Vicissitudes of Listening.” In Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History, edited by Shoshana Felman and Dori Laub, 57–74. New York: Routledge, 1992.
Maier, Charles S. The Unmasterable Past: History, Holocaust, and German National Identity. Cambridge: Harvard University Press, 1988), 161.
Ouzan, Françoise, and Manfred Gerstenfeld, eds. Postwar Jewish Displacement and Rebirth, 1945–1967. Leiden: Brill 2014.
Robert Rozett and Iael Nidam-Orvieto, eds. After so much Pain and Anguish: First Letters after Liberation. Jerusalem: Yad Vashem, 2016.
Rosenfeld, Alvin. The End of the Holocaust. Bloomington: Indiana University Press, 2011.
Stone, Dan. Goodbye to All That? The Story of Europe since 1945. Oxford: Oxford University Press, 2014.
Stone, Dan. The Liberation of the Camps: The End of the Holocaust and its Aftermath. New Haven: Yale University Press, 2015.
Suleiman, Susan Rubin. “Orphans of the Shoah and Jewish Identity in Post-Holocaust France: From the Individual to the Collective.” In Post-Holocaust France and the Jews, 1945–1955, edited by Seán Hand and Steven T. Katz, 118–38. New York: New York University Press, 2015.
Tych, Feliks, and Monika Adamczyk-Garbowska. Jewish Presence in Absence: The Aftermath of the Holocaust in Poland, 1944–2010. Jerusalem: Yad Vashem/International Institute of Holocaust Research, 2014.
Waxman, Zoë. Writing the Holocaust: Identity, Testimony, Representation. Oxford: Oxford University Press, 2006.
Weinberg, David. Recovering a Voice: West European Jewry After the Holocaust. Liverpool: Littman Library of Jewish Civilization, 2015.
Wieviorka, Annette. The Era of the Witness. Translated by Jared Stark. Ithaca: Cornell University Press, 2006.
Wolf, Diane L. Beyond Anne Frank: Hidden Children and Postwar Families in Holland. Berkeley: University of California Press, 2007.
Most read articles by the same author(s)