Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Introduction: The end of a parable? Unsettling the transitology model in the age of crisis


Published: Dec 3, 2015
Keywords:
transitions transitology crisis authoritarianism memory
Kostis Kornetis
Abstract
This volume brings together scholars from the fields of history, political science, political economy, historical sociology and cultural studies, to comment on the theoretical and empirical unsettling of democratic transitions at the time of the economic crisis. The volume links together transitions in time and space, reappraising the democratic processes in Southern Europe in the mid-1970s, the post-1989 transformations in Eastern Europe, the effects of Southern Cone democratisations and the 2011 revolts in the Arab worlds, resisting both temporal particularities and national exceptionalisms. It further showcases how even supposed model transitions came under attack during the current economic crisis, thus highlighting the incloncusive nature of these events and the strong interconnections between past and present.
Article Details
  • Section
  • INTRODUCTION
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Kostis Kornetis, Center for European and Mediterranean Studies of NYU
Kostis Kornetis completed his PhD dissertation in History and Civilization at the European University Institute, Florence. From 2007 to 2012 he taught Modern Greek and Contemporary European History at the History Department of Brown University. He is currently an Assistant Professor at the Center for European and Mediterranean Studies of NYU. He has worked extensively on the history and memory of the 1960s, the methodology of oral history and the use of film as a source for social and cultural history. His book “Children of the Dictatorship” is forthcoming with Berghahn Books.
References
Aguero, Felipe. “Toward Civilian Supremacy in South America.” In Consolidating the Third Wave Democracies: Themes and Perspectives, edited by Larry Diamond, Marc Plattner and Hung-mao Tien, 177–206. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997.

Aguilar Fernández, Paloma. “Justicia, politica y memoria: Los legados del franquismo en la transición española.” In La política hacia el pasado: Juicios, depuraciónes, perdon y olvido en las nuevas democracias, edited by Alexandra Barahona de Brito, Paloma Aguilar Fernández and Carmen González Enríquez, 135–194. Madrid: Istmo, 2002.

Bermeo, Nancy. “Democracy and the Lessons of Dictatorship.” Comparative Politics 24/3 (1992): 273–291.

Bevernage, Berber. “Time, Presence, and Historical Injustice.” History and Theory 47/2 (2008): 149–67.

Fishman, Robert M., and Omar Lizardo. “How Macro-historical Change Shapes Cultural Taste: Legacies of Democratization in Spain and Portugal.” American Sociological Review 78/2 (2013): 213–239.

Gunther, Richard, Nikiforos Diamandouros, Hans-Jürgen Puhle. The Politics of Democratic Consolidation: Southern Europe in Comparative Perspective. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1995.

Hite, Katherine, and Paola Cesarini. “Introducing the Concept of Authoritarian Legacies.” In Authoritarian Legacies and Democracy in Latin America and Southern Europe, edited by Katherine Hite and Paola Cesarini, 1–24. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2004.

Hite, Katherine. Politics and the Art of Commemoration: Memorials to Struggle in Latin America and Spain. London: Routledge 2012.

Huntington, Samuel. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman: University of Oklahoma Press, 1991.

JP Morgan. “The Euro area adjustment: about halfway there,” 28 May 2013. Accessed 22 Apr. 2015. https://culturaliberta.files.wordpress.com/2013/06/jpm-the-euro-area-adjustment-about-halfway-there.pdf.

Karamouzi, Eirini. Greece, the EEC and the Cold War 1974–1979: The Second Enlargement. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014.

Karpozilos, Kostis. “Παγιδευμένοι στην ιστορία” [Trapped in history]. Levga 13 (2014). Accessed 1 Aug. 2015. http://www.levga.gr/2014/02/blog-post_17.html.

Kornetis, Kostis, Eirini Kotsovili and Nikolaos Papadogiannis, eds., Consumption and Gender in Southern Europe since the “Long 1960s” (London: Bloomsbury, forthcoming).

Kornetis, Kostis. “‘Is there a future in this past?’ Analysing 15M’s intricate relation to the Transición.” Journal of Spanish Cultural Studies 15/1–2 (2014): 83–98.

Kornetis, Kostis. “1968, 1989, 2011: Reconsidering Social Movements, ‘Moments of Change’ and Theoretical Framing Over Time.” Historein 13 (2013): 58–70.

Kovras, Iosif. Truth Recovery and Transitional Justice: Deferring Human Rights Issues (London: Routledge, 2014).

Linz, Juan J., and Alfred Stepan. Problems of Democratic Transition and Consolidation. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996.

Linz, Juan J., and Alfred Stepan. The Breakdown of Democratic Regimes. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978.

Nora, Pierre. “Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire.” Representations 26 (1989): 7–24.

O’Donnell, Guillermo, Philippe C. Schmitter and Lawrence Whitehead, eds. Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986.

Offe, Klaus. “Capitalism by democratic design? Democratic theory facing the triple transition in East Central Europe.” Social Research 58/4 (1991): 865–892.

Oltermann, Philip. “Jürgen Habermas’s verdict on the EU/Greece debt deal: full transcript.” Guardian, 16 Jul. 2015. Accessed 1 Aug. 2015. http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jul/16/jurgen-habermas-eu-greece-debt-deal.

Papadogiannis, Nikolaos. Militant Around the Clock? Left-wing Youth Politics, Leisure and Sexuality in Post-dictatorship Greece, 1974–1981. New York: Berghahn, 2015.

Poulantzas, Nicos. The Crisis of the Dictatorships: Portugal, Spain, Greece. London: Humanities Press, 1976.

Pridham, Geoffrey, ed. Encouraging Democracy: The International Context of Regime Transition in Southern Europe. Leicester: Leicester University Press, 1991

Radcliff, Pamela Beth. Making Democratic Citizens in Spain. Civil Society and the Popular Origins of the Transition, 1960–78. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011.

Ramos-Pinto, Pedro. Lisbon Rising: Urban Social Movements in the Portuguese Revolution, 1974–75. Manchester: Manchester University Press, 2013.

Schmitter, Philippe C. “Reflections on ‘Transitology’ – Before and After.” In Reflections on Uneven Democracies: The Legacy of Guillermo O’Donnell, edited by Daniel M. Brinks, Marcelo Leiras and Scott Mainwaring, 71–86. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2014.

Schmitter, Philippe C., and Terry Lynn Karl. “What Democracy Is… And Is Not.” Journal of Democracy 2/3 (1991): 75–88: 86.

Shihade, Magid, Cristina Flesher Fominaya and Laurence Cox. “The Season of Revolution: The Arab Spring and European Mobilizations.” Interface 4/1 (2012): 1–16.

Townson, Nigel. “Introduction.” In Spain Transformed: The Franco Dictatorship, 1959–1975. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010.

Varela, Raquel. História do povo na revolução portuguesa, 1974–1975. Lisbon: Bertrand, 2013.

Whitehead, Laurence, ed. The International Dimensions of Democratization: Europe and the Americas, Oxford: Oxford University Press, 1996.

Wouters, Nico, ed. Transitional Justice and Memory in Europe (1945-2013). Cambridge: Intersentia, 2014.

Zamponi, Lorenzo. “Collective Memory and Social Movements.” In The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements, edited by David A. Snow, Donatella Della Porta, Bert Klandermans et al. London: Wiley-Blackwell, 2013.
Most read articles by the same author(s)