| More
Vol 18, No 1 (2019)

Editorial Committee: Ada Diala, Giorgos Plakotos, Salvanou Emilia, Elias Stouraitis, Athena Syriatou

Issue Editors: Henriette-Rika Benveniste, Pothiti Hantzaroula

Book Review Editor: Athena Syriatou

Cover Image: Samis Taboh, Kaleidoskope of Memory, "F"rei [2002]

Table of Contents

INTRODUCTION

Henriette-Rika Benveniste, Pothiti Hantzaroula

ARTICLES

Dan Michman
Selma Leydesdorff
Pothiti Hantzaroula
Anna Maria Droumpouki
Odette Varon-Vassard

BOOK REVIEWS

Alexandra Patrikiou
Sebastiano Taccola
Polymeris Voglis
Ioanna Laliotou
Anthony Derisiotis
Dimitris Plantzos