Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Surgical management of screw tail and tail fold pyoderma in dogs


Published: Jan 29, 2018
Keywords:
Ingrown tail screw tail tail deviation tail fold pyoderma dog brachycephalic breed
C. VASIADOU
L. G. PAPAZOGLOU
Abstract

Screw tail is an abnormal deviation of the terminal coccygeal vertebrae resulting in tail fold pyoderma. This condition is commonly met in brachycephalic breeds, especially English bulldogs. Tail fold pyoderma, the end result of skin maceration and bacterial colonization, may create pain and discomfort in these dogs. Local antibacterial combined with systemic antibiotic therapy are aiming at decreasing the number of surface bacteria of the skin and alleviate clinical signs before surgery. Complete caudectomy will lead in permanent resolution of clinical signs with minimal complications.

Article Details
  • Section
  • Review Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
McLoughlin MA (1990) Surgical management of skin fold pyoderma. In: (ed: Bojrab MJ) Current Techniques in Small Animal Surgery, 3rd edn. Lea and Febiger, Philadelphia, pp. 489-494.
Bellah JR (1993) Intertriginous dermatitis. In: (ed: Bojrab MJ) Disease Mechanisms in Small Animal Surgery, 2nd edn. Lea and Febiger, Philadelphia, pp. 489-494.
Krahwinkel DJ, Bone DL (1985) Surgical management of specific skin disorders. In: (ed:Slatter D) Textbook of Small Animal Surgery, 1st edn. Saunders, Philadelphia, pp. 501-516.
White RA S (2003) Surgical treatment of specific skin disorders. In: (ed:Slatter D) Textbook of Small Animal Surgery, 3rd edn. Saunders, Philadelphia, pp. 339-355.
Knight SM, Radlinsky MG, Cornell KK, Schmiedt CW (2013) Postoperative complications associated with caudectomy in brachycephalic dogs with ingrown tails. J Am Anim Hosp Assoc, 49: 237-242.
Bellah J R (2006) Tail and Perineal Wounds. Vet Clin North Am Small Anim Pract 36: 913-929.
Simons MC, Ben-Amotz R, Popovitch C (2014) Post-operative complications and owner satisfaction following partial caudectomies: 22 cases (2008-2013). J Small Anim Pract 55: 509-514.
Most read articles by the same author(s)