Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Vol. 67 No. 4 (2016)

Published: 2018-01-29

Predisposing factors and control of bacterial mastitis in dairy ewes

G. BRAMIS, A. I. GELASAKIS, E. KIOSSIS, G. BANOS, G. ARSENOS

Crude glycerol negatively affects rabbit spermatozoa motility in vitro

D. PAAL, F. STREJCEK, T. SLANINA, R. KOVACOVA, N. LUKAC, A. O. QOJA, L. ONDRUSKA, G. FORMICKI, E. TVRDA, P. MASSANYI

Application of liquid chromatography coupled to high-resolution mass spectrometry to measure urinary cortisol in loose housed sows

L. LEONTIDES, N. DE CLERCQ, V. SKAMPARDONIS, M. LISGARA, G. KONTOPIDIS, K. KATSOULIS, L. VANHAECKE, D. MAES

Milk quality characteristics from Greek indigenous goats

I. SKOUFOS, A. TZORA, A. KARAMOUTSIOS, G. TSANGARIS, I. GIANNENAS, G. C. FTHENAKIS

Traumatic uterine rupture in a queen at early stage of pregnancy

V. DE CESARIS, C. BRESCIANI, E. PARMIGIANI, M. RAVERA, A. VOLTA, A. M. CANTONI, E. BIGLIARDI

Post parturient hemoglobinuria in a sheep flock

V. NAJARNEZHAD, G. JALILZADEH-AMIN, S. ASRI REZAEI, M. MOHSENI