Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Results of challenge of goats with Staphylococcus aureus into the teat of the udder


Published: Jan 29, 2018
Keywords:
immunity goat mastitis Staphylococcus aureus
A. TZORA
C. VOIDAROU
A. KARAMOUTSIOS
J. SKOUFOS
Abstract

Objective of the present study was to study the outcome of inoculation of Staphylococcus aureus into the teat duct of female goats, which simulates mammary natural infections. In total, 22 lactating goats were used in the study; 8 animals were challenged with a S. aureus strain at a depth of 2 mm into one teat duct (group A), 8 animals were challenged with the same strain at 6 mm into one teat duct (group B) and 6 animals were challenged directly into one gland cistern (group C). Challenge dose was always 1300 cfu. Animals were examined clinically before and after challenge; milk samples were collected for bacteriological and cytological examination, and milk yield measurements were also performed. Goats in group A or B developed a significantly milder response than animals in group C. It is concluded that the evidence indicates a protective role of the normal teat of the udder of goats and that the results also underline the significance of maintaining healthy teats for prevention of mastitis in dairy herds.

Article Details
  • Section
  • Research Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Agrawal AR, Karim SA, Sahoo A, John PJ (2014) Sheep and goat production: basic differences, impact on climate and molecular tools for rumen microbiome study. Int. J. Curr. Microbiol. Appl. Sci. 3, 684-706.
Barrow GI, Feltham RKA (1993) Cowan and Steel's Manual for the Identification of Medical Bacteria, 3rd edn. Cambridge University Press, Cambridge, 352 pp.
Ezzat Alnakip M, Quintela-Baluja M, Böhme K, Fernández-No I, Caamaño-Antelo S, Calo-Mata P, Barros-Velázquez J (2014) The immunology of mammary gland of dairy ruminants between healthy and inflammatory conditions. J. Vet. Med. 2014, 659801.
Fragkou IA, Mavrogianni VS, Cripps PJ, Gougoulis DA, Fthenakis GC (2007) The bacterial flora in the teat duct of ewes can protect against and can cause mastitis. Vet. Res. 38, 525-545.
Fthenakis GC (1994) Prevalence and aetiology of subclinical mastitis in ewes of Southern Greece. Small Rumin. Res. 13, 293-300.
Fthenakis GC, Jones JET (1990) The effect of experimentally induced subclinical mastitis on milk yield of ewes and on the growth of lambs. Br. Vet. J. 146, 43-49.
Herwijnen, JJMv (2010) Intramammary Challenge of Dairy Goats with a Low Dose of Staphylococcus aureus. Project Report, Faculty of Veterinary Medicine, University of Utrecht, pp. 15.
International Dairy Federation (1984). Recommended methods for somatic cell counting in milk. Bull. Int. Dairy Fed. 168.
Marogna G, Pilo C, Vidili A, Tola S, Schianchi G, Leori SG (2012) Comparison of clinical findings, microbiological results, and farming parameters in goat herds affected by recurrent infectious mastitis. Small Rumin. Res. 102, 74-83.
Mavrogianni VS, Cripps PJ, Fthenakis GC (2006a) Description and validation of a novel technique to study the bacterial flora of the teat duct of ewes. Small Rumin. Res. 66, 258-264.
Mavrogianni VS, Cripps PJ, Papaioannou N, Taitzoglou I, Fthenakis GC (2006b) Teat disorders predispose ewes to clinical mastitis after challenge with Mannheimia haemolytica. Vet. Res. 37, 89-105.
Paape MJ, Capuco AV (1997) Cellular defense mechanisms in the udder and lactation of goats. J. Anim. Sci. 75, 556-565.
Raynal-Ljutovac K, Pirisi A, de Crémoux R, Gonzalo C (2007) Somatic cells of goat and sheep milk: analytical, sanitary, productive and technological aspects. Small Rumin. Res. 68, 126-144.
Ribeiro MG, Lara GHB, Bicudo SD, Souza AVG, Salerno T, Siqueira AK, Geraldo JS (2007) An unusual gangrenous goat mastitis caused by Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens and Escherichia coli co-infection. Arq. Bras. Medic. Veter. Zoot. 59, 810-812.
Most read articles by the same author(s)