Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

First detection of the amphibian chytrid fungus (Batrachochytridium dendrobatidis) in free- living anuran populations in Greece


Published: Jan 29, 2018
Keywords:
Bufo sp Pelophylax sp. Vistonida lake real-time PCR
P. N. AZMANIS
I. STRACHINIS
P. LYMBERAKIS
R. E. MARSCHANG
Abstract

The amphibian chytrid fungus (Batrachochytrium dendrobatidis) is a widespread, cosmopolitan pathogen largely affecting free-living amphibian populations. So far there are no published studies for the presence of B. dendrobatidis in Greece. In this preliminary study we sampled 59 metamorphosed anurans from four Greek wetlands. Five samples were positive for the fungus by real-time PCR. B. dendrobatidis was detected in three species (Bufo viridis, Pelophylax epeiroticus, Pelophylax ridibundus) but not in endangered endemic Karpathos water frogs (Pelophylax cerigensis). This is the first report of the amphibian chytrid fungus (Batrachochytrium dendrobatidis) in free-living anuran populations from Greece.

Article Details
  • Section
  • Research Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Berger L, Speare R, Daszak P, Green DE, Cunningham AA, et al. (1998) Chytridiomycosis causes amphibian mortality associated with population declines in the rain forests of Australia and Central America. Proc Natl Acad Sci USA 95: 9031–9036.
Boyle DG, Boyle DB, Olsen V, Morgan JA, Hyatt AD (2004) Rapid quantitative detection of chytridiomycosis (Batrachochytrium dendrobatidis) in amphibian samples using real-time Taqman PCR assay. Dis Aquat Organ 60(2):141-8.
Brannelly LA, Skerratt LF & Berger L (2015). Treatment trial of clinically ill corroboree frogs with chytridiomycosis with two triazole antifungals and electrolyte therapy. Vet Res Commun 39:(3) 179-187.
Campbell CR, Voyles J, Cook DI, Dinudom A (2012) Frog skin epithelium: Electrolyte transport and chytridiomycosis. Int J Biochem Cell Biol 44: 431–434
Daszak P, Strieby A, Cunningham AA, Longcore JE, Brown CC, et al. (2004) Experimental evidence that the bullfrog (Rana catesbeiana) is a potential carrier of chytridiomycosis, an emerging fungal disease of amphibians. Herpetol J 14: 201–207.
Farrer RA, Weinert LA, Bielby J, et al. (2011) Multiple emergences of genetically diverse amphibian-infecting chytrids include a globalized hypervirulent recombinant lineage. PNAS, 108 (46):18732–18736.
Fisher MC, Garner TWJ, Walker SF. (2009) Global emergence of Batrachochytrium dendrobatidis and amphibian chytridiomycosis in space, time, and host. Annu. Rev. Microbiol., 63:291–310.
Garmyn A, Van Rooij P, Pasmans F, Hellebuyck T, Van Den Broeck W, et al. (2012) Waterfowl: Potential environmental reservoirs of the chytrid fungus Batrachochytrium dendrobatidis. PLoS ONE 7(4): e35038. doi:10.1371/journal. pone.0035038
Garner TWJ, Walker S, Bosch J, Hyatt AD, Cunningham AA, Fisher MC. (2005) Chytrid fungus in Europe. Emerg. Inf Dis 11: 1639-1641.
Hyatt AD, Boyle DG, Olsen V, Boyle DB, Berger L, Obendorf D, Dalton A, Kriger K, Heros M, Hines H, Phillott R, Campbell R, Marantelli G, Gleason F, Coiling A. (2007) Diagnostic assays and sampling protocols for the detection of Batrachochytrium dendrobatidis. Dis Aquat Organ 18: (73)175-92.
Johnson ML, Speare R (2005) Possible modes of dissemination of the amphibian chytrid Batrachochytrium dendrobatidis in the environment. Dis Aquat Org 65: 181–186
Mantziou G, Dretakis M, Lymberakis P (1999) A history of recent introductions and probable extinctions of reptile and amphibian species of Crete, Proc. 10th ΟGM Societas Europ, Herp. 105.
Marcum RD, St-Hilaire S, Murphy PJ, Rodnick KJ (2010) Effects of Batrachochytrium dendrobatidis infection on ion concentrations in the boreal toad Anaxyrus (Bufo) boreas boreas. Dis Aquat Organ 91:17–21.
Martel A, Van Rooij P, Vercauteren G, et al (2011) Developing a safe antifungal treatment protocol to eliminate Batrachochytrium dendrobatidis from amphibians. Med Mycol 49(2): 143-149.
Murray KA, Retallick RWR, Puschendorf R, Skerratt LF, Rosauer D, et al. (2011) Assessing spatial patterns of disease risk to biodiversity: implications for the management of the amphibian pathogen, Batrachochytrium dendrobatidis. J Anim Ecol 48:163–173.
Olson DH, Aanensen DM, Ronnenberg KL, Powell CI, Walker SF, et al. (2013) Mapping the global emergence of Batrachochytrium dendrobatidis, the Amphibian Chytrid Fungus. PLoS ONE 8(2):e56802. doi:10.1371/journal.pone.0056802
Pessier AP, Nichols DK, Longcore JE, Fuller MS (1999) Cutaneous chytridiomycosis in poison dart frogs (Dendrobates spp.) and White’s tree frogs (Litoria caerulea). J Vet Diagn Invest 11: 194–199
Rosenblum EB, James TY, Zamudio KR, et al. (2013) Complex history of the amphibian-killing chytrid fungus revealed with genome resequencing data. PNAs. Early Edition pp 1-6
Schloegel LM, Ferreira CM, James TY, et al. (2010) The North American bullfrog as a reservoir for the spread of Batrachochytrium dendrobatidis in Brazil. Animal Conserv 13: 53- 61.
Schloegel LM, Toledo LF, Longcore JE, et al. (2012) Novel, panzootic and hybrid genotypes of amphibian chytridiomycosis associated with the bullfrog trade. Mol Ecol 21: 5162-5177.
Valakos E, Pafilis P, Sotiropoulos K, Lymberakis P, Maragou P, Foufopoulos J (2008) The Amphibians and Reptiles of Greece. Chimaira Editions. 463pp.
Vörös J, Bosch J, Dan A, Hartel T. (2013) First record of Batrachochytrium dendrobatidis on amphibians in Romania. North-westr. J Zool 9 (2):446-449.
Vörös J, Jelic D. (2011) First steps to survey chytrid fungus in Croatia. HYLA 1:3
Voyles J, Berger L, Young S, Speare R, Webb R, et al. (2007) Electrolyte depletion and osmotic imbalance in amphibians with chytridiomycosis. Dis Aquat Organ 77: 113–118.
Voyles J, Young S, Berger L, Campbell C, Voyles WF, et al. (2009) Pathogenesis of chytridiomycosis, a cause of catastrophic amphibian declines. Science 326: 582–585.
Young S, Speare R, Berger L, Skerratt LF (2012) Chloramphenicol with fluid and electrolyte therapy cures terminally ill green tree frogs (Litoria caerulea) with chytridiomycosis. J Zoo Wildl Med 43:330–337.