Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Crude glycerol negatively affects rabbit spermatozoa motility in vitro


Published: Jan 29, 2018
Keywords:
Crude glycerol Motility Spermatozoa Rabbit Toxicity
D. PAAL
F. STREJCEK
T. SLANINA
R. KOVACOVA
N. LUKAC
A. O. QOJA
L. ONDRUSKA
G. FORMICKI
E. TVRDA
P. MASSANYI
Abstract

In recent years the conventional diet for farmed animals has been increasingly substituted by alternative energy sources such as crude glycerol. There is an urgent need for investigation of the impact of crude glycerol on the male reproductive tract. Rabbit semen was cultured in a TRIS/NaCl-based medium containing 0% (control), 5%, 10%, 15% and 20% crude glycerol. Sperm kinetic characteristics were assessed immediately and 30 min, 60 min, 120 min and 180 min upon treatment by computer assisted analyzer. In general, a decrease in motility was recorded for the spermatozoa treated with 5% glycerol (P<0.001). A substantial reduction in spermatozoa motility was observed in the samples containing 10% and 15% crude glycerol (P<0.05). The lowest motility was observed for spermatozoa incubated with 20% crude glycerol. Presented data suggest toxic effects of crude glycerol on the rabbit spermatozoa kinetics in vitro.

Article Details
  • Section
  • Research Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Bortz WM, Paul P, Haff AC, Holmes WL (1972) Glycerol turnover and oxidation in man. J Clin Invest 51:1537-1546.
Bowles LK, Ellefson WL (1985) Effects of butanol on Clostridium acetobutylicum. Appl Environ Microbiol 50:1165-1170.
Cerrate S, Yan F, Wang Z, Coto C, Sacakli P, Waldroup PW (2006) Evaluation of glycerine from biodiesel production as a feed ingredient for broilers. Int J Poult Sci 5:1001-1007.
Chatzifragkou A, Dietz D, Komaitis M, Zeng AP, Papanikolau S (2010) Effect of biodiesel-derived waste glycerol impurities on biomass and 1,3-propanediol production of Clostridium butyricum VPI 1718. Biotechnol Bioeng 107:76-84.
Ciriminna R, Della Pina C, Rossi M, Pagliaro M (2014) Understanding the glycerol market. Eur J Lipid Sci Technol 116:1432-1439.
Cryer A, Bartley W (1973) Studies on the adaptation of rats to a diet high in glycerol. Int J Biochem 4:293-308.
Expedito JS (2003) Biodiesel: Uma aventura technológica num país engracado. Salvador: Rede Baiana de Biocombustíves pp. 1-66.
Fahy GM (1986) The relevance of cryoprotectant “toxicity” to cryobiology. Cryobiology 23:1-13.
Fahy GM, Levy DI, Ali SE (1987) Some emerging principles underlying the physical properties, biological actions, and utility of vitrification solutions. Cryobiology 24:196-213.
García MB, Ferrusola CG, Aparicio IM, Miró-Morán A, Rodriguez AM, Bolaños JMG, Fernández GL, da Silva CMB, Martínez HR, Tapia JA, Pena FJ (2012) Toxicity of glycerol for the stallion spermatozoa: effects on membrane integrity and cytoskeleton, lipid peroxidation and mitochondrial membrane potential. Theriogenology 77:1280-1289.
Glazar AI, Mullen SF, Liu J, Benson JD, Critser JK, Squires EL (2009) Osmotic tolerance limits and membrane permeability characteristics of stallion spermatozoa treated with cholesterol. Cryobiology 59:201-206.
Gottwald, M, Gottschalk G (1985) The internal pH of Clostridium acetobutylicum and its effect on the shift from acid to solvent formation. Arch Microbiol 143:42-46.
Hill J, Nelson E, Tilman D, Polasky S, Tiffany D (2006) Environmental, economic, and energetic costs and benefits of biodiesel and ethanol biofuels. Proc Natl Acad Sci USA 103:11206-11210.
Kashizawaki N, Okuda Y, Seita Y, Hisamatsu S, Sonoki S, Shino M, Masaoka T, Inomata T (2006) Comparison of glycerol, lactamide, acetamide and dimetylsulfoxide as cryoprotectants of Japanese white rabbit spermatozoa. J Reprod Dev 52:511-516.
Kijora C, Bergner H, Kupsch RD, Hageman L (1995) Glycerol as feed component in diets of fattening pigs. Arch Anim Nutr 47:345-360.
Kurki A, Hill A, Morris M (2010) Biodiesel: The sustainability dimensions. National Center for Appropriate Technology pp. 1-12.
Lin, ECC (1977) Glycerol utilization and its regulation in mammals. Ann Rev Biochem 46:765-795.
Ma F, Hanna MA (1999) Biodiesel production: A review. Bioresour Technol 70:1-15.
Massanyi P, Chrenek P, Lukac N, Makarevich AV, Ostro A, Zivcak J, Bulla J (2008) Comparison of different evaluation chambers for analysis of rabbit spermatozoa motility parameters using CASA system. Slovak J Anim Sci 41:60-66.
Mateos GG, Vidal JP (1996) Diseno de programas alimenticios para conejos: aspectos teróricos y formulación prática. Cuniculture 119:27-42.
McCabe ER (1995) Disorders of glycerol metabolism. In: (eds.: Scriver CR,. Beaudet AL,. Sly WS, Valle D) The metabolic basis of inherited disease, 7th edn. McGraw-Hill Book Co., New York, pp. 1631-1652.
Mortimer ST (2000) CASA – practical aspects. J Androl 21:515-524.
Paal D, Krockova J, Ondruska L, Slanina T, Strejcek F, Massanyi P (2014) Effect of semen collection frequency on the progress in the motility of rabbit spermatozoa. Slovak J Anim Sci 47:61-67.
Petrache HI, Tristram-Nagle S, Harries D, Kucerka N, Nagle JF (2006) Swelling of phospholipids by monovalent salt. J Lipid Res 47:302-309.
Polge C, Smith AU, Parks AS (1949) Revival of spermatozoa after vitrification and dehydratation at low temperature. Nature 164:666.
Retore M, Scapinello C, Murakami AE, Araujo IG, Bruna PN, Felssner KS, Sato J, Oliveira AFG (2012) Nutritional evaluation of vegetable and mixed crude glycerine in the diet of growing rabbits. R Bras Zootec 41:333-340.
Rosato MP, Iaffaldano N (2013) Cryopreservation of rabbit semen: Comparing the effects of different cryoprotectants, cryoprotectantfree vitrification, and the use of albumin plus osmoprotectants on sperm survival and fertility after standard vapour freezing and vitrification. Theriogenology 79:508-513.
Rosebrough RW, Geis E, James P, Ota H, Whitehead J (1996) Effects of dietary energy substitutions on reproductive performance, feed efficiency, and lipogenic enzyme activity on large white turkey hens. Poult Sci 59:1485-1492.
Roychoudhury S, Massanyi P (2008) In vitro copper inhibition of the rabbit spermatozoa motility. J Environ Sci Health Pt A. 43:651-656.
Shimizu T, Katsura T (1988) Steady – state kinetic study of the inhibition of the adenosinetriphosphatase activity of dynein from Tetrahymena cilia by glycerol. J Biochem 103:99-105.
Silva ECB, Cajueiroa JFP, Silva SV, Vidal AH, Soares PC, Guerra MMP (2012) In vitro evaluation of ram sperm frozen with glycerol, ethylene glycol or acetamide. Anim Reprod Sci 132:155-158.
Simon A, Bergener H, Schwabe M (1996) Glycerol-feed ingredient for boiler chickens. Arch Anim Nutr 49:103-112.
Slanina T, Petrovicova L, Miskeje M, Knizat L, Mirda J, Lukac N, Trandzik J, Petrovicova I, Massanyi P (2015) The effect of diluent, temperature and age on turkey spermatozoa motility in vitro. J Appl Anim Res 43:131-136.
Tao RC, Kelley RE, Yoshimura NN, Benjamin F (1983) Glycerol: Its metabolism and use as an intravenous energy source. J Parenteral Enteral Nutr 7:479-488.
Thompson JC, He BB (2006) Characterization of crude glycerol from biodiesel production from multiple feedstocks. Appl Eng Agric 22:261-265.
Van Gerpen J (2005) Biodiesel processing and production. Fuel Process Technol 86:1097-1107.
Venkataramanan KP, Boatman JJ, Kurniawan Y, Taconi KA, Bothun GD, Scholz C (2012) Impact of impurities in biodiesel-derived crude glycerol on the fermentation by Clostridum pasteurianum ATCC 6013. Bioenergy Biofuels 93:1325-1335.