Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Traumatic uterine rupture in a queen at early stage of pregnancy


Published: Jan 29, 2018
Keywords:
Pregnancy queen trauma uterine rupture vaginal hemorrhage
V. DE CESARIS
C. BRESCIANI
E. PARMIGIANI
M. RAVERA
A. VOLTA
A. M. CANTONI
E. BIGLIARDI
Abstract

The rupture of a pregnant uterus is a rare complication of pregnancy, which can result in the death of the mother and the fetus. This life threating condition generally occurs during late pregnancy, it can be asymptomatic and scarred uteruses have been reported as incidental findings during abdominal surgery. This clinical case describes a queen with vulvar bleeding during the early stage of pregnancy. Wall laceration of a pregnant uterus was diagnosed by means of an ultrasound examination. During ovariohysterectomy two uterine ruptures, fragments of the great omentum were found sequestering embryonic tissue. Histopathology showed that the uterine wall was torn in the same place where two embryonic implantations were found and residues of embryonic tissue were observed. This clinical case shows that when a traumatic injury is reported, the mandatory abdomen investigations should evaluate the condition of the uterus and determine the early stage of a pregnancy.

Article Details
  • Section
  • Case Report
Downloads
Download data is not yet available.
References
Ayres AW, Johnson TRB, Hayashi R (2001) Characteristic of fetal heart rate tracings prior to uterine rupture. Int J Gynaecol Obstet 74: 235-240.
Bigliardi E, Di Ianni F, Parmigiani E, Cantoni AM, Bresciani C (2014) Complete uterine prolapse without uterine mucosal eversion in a queen. J Small Anim Pract 55: 235-237.
Chivers AW (1971) An unusual finding in a cat. Vet Rec 88: 560.
Davidson A (2013) Problems during and after parturition. In: England G, von Heimendahl A (eds), BSAVA Manual of canine and feline reproduction and neonatology. 2nd Edition: Gary England and Angelika von Heimendahl. p 132
DeGeer T (1987) Uterine rupture in a cat. Can Vet J 28: 489.
Fischer AT, Phillips TN (1986) Surgical repair of a ruptured uterus in five mare. Eq Vet J 18: 153-155.
Garnet JD (1964) Uterine rupture during pregnancy. An Analysis of 133 patients. Obst and Gynec 23: 898-905.
Godfrey DR (1997) A case of uterine rupture with complete division of the uterus and associated secondary ectopic fetus in a cat. Feline Pract 25:20-21.
Jackson PGG (1995) Postparturient problems in the dog and cat. In: PGG Jackson (Ed.) Handbook of Veterinary Obstetrics. Philadelphia, WB Saunders, pp. 197-200.
Johnson CA (1986) Disorders of pregnancy. Vet Clin North Am Small Anim Pract 16: 477-483.
Knospe C (2002) Periods and stages of the prenatal development of the domestic cat. Anat Histol Embryol 31: 37-51.
Kunstyr I, Naumann S (1980) Uterus rupture in guinea-pigs (in Deutsche). Deutsche Tierarztliche Wochenschrift 87: 231.
Lucas X, Agut A, Ramis G, Belda E, Soler M (2003) Uterine rupture in a cat. Vet Rec 152: 301-392.
Manokaran S (2012) Rupture of the uterus with dislocation of the fetus into the peritoneal cavity in a non-descript buffalo: a case report. Buffalo Bulletin 31: 65-66.
Plauchè WC, Von Almen W, Muller R (1984) Catastrophic uterine rupture. Obstetrics & Gynecology 64: 792-797.
Plesker R, Torner M, Coulibaly C (2003) Traumatic uterine rupture in an African Green Monkey (Chlorocebus aethiops). Erkrankungen der Zootiere: Verhandlungsbericht des 41. Internationalen Symposiums uber die Erkrankungen der Zoo- und Wildtiere, Rome, Italy, 28 May – 1 June. pp 241-243.
Root Kustritz MV (2006) Clinical management of pregnancy in cats. Theriogenology 66: 145-150.
Ryer KA, Ryer JT (1979) Extrauterine mummified fetus. Vet Med Small Anim Clin 74: 960-961.
Selk Ghaffari M, Massoudifar M, Abdi M, Khorami N, Hosseni F (2007) Uterine rupture in a cat associated with femoral hernia. Online J Vet Res 11: 50-54.
Singh A, Sandhi J (2000) Spontaneous rupture of unscarred uterus in early regnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 79: 431-432.
Turner MJ (2002) Uterine rupture. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 16: 69-79.
Zambelli D, Caneppele B, Bassi S, Paladini C (2002) Ultrasound aspects of fetal and extrafetal structures in pregnant cats, J Fel Med Surg 4:95-106.