Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Cow's endomitritis


S. MORAITIS (Σ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ)
Ph. SARATSIS (Φ. ΣΑΡΑΤΣΗΣ)
Abstract

Uterine infections are a major cause of economic loss to the cattle industry, with both short and long-term losses occurring. This paper reviews the etiology, pathogenesis and predisposing factors of endometritis, the clinical signs, the diagnosis, as well as the impact of the various treatments on the fertility status of the cow.

Article Details
  • Section
  • Review Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Borsberry S, Dobson Η. Periparturient diseases and their effect on reproduction performance in five dairv herds. Vet Ree 1989, 124 (3): 217-219
Steffan J, Agric M, Adriamanga S. DVM Thibier M, DVM, Ph.D. Treatment of metritis with antibiotics or prostaglandin F2a and influence of ovarian cyclicity in dairy cows. Am J Vet Res 1984,45 (6): 1090-1094
Τσακάλωφ Παύλος. Παθολογία της αναπαραγής και παθολογία του μαστού των κατοικίδιων ζώων. Θεσσαλονίκη, 1982:96-106
Olson JD, Bretzlaff ΚΝ, Mortimer RG, Ball L. The metritis pyometra complex. In: Current therapy in theriogenology. 2nd ed, (Morrow DA ed). WR Saunders Co, Philadelphia, 1986:227-236
Bretzlaff K. Rationale for treatment of endometritis in the dairy cow. Vet clin Ν Amer , Food Animal Practice 1987, 3 (3): 593-607
McEntee k. The female genital system. In Pathology of Domestic Animals. (Jubb KUF, Kennedy PC, Palmer N, eds), 3rd ed. Academic Press, Orlando, 1985: 305-407
Roberts SJ. Veterinary obstetrics and genital diseases (Theriogenology). 3rd ed, David and Charles, Woodstock VT, 1986:384-386
Roberts DS. The pathogenic synergy of Fusiformis necrophorus and C. pyogenes. I Influence of the Ieucocidal exotoxin of F. necrophorus. Br J Exp Path 1967,48: 665-673
Ingham HR, Sisson PR, Tharagonnet D, Selcan JB, Codd AA. Inhibition of phagocytosis in vitro. Am J Vet Res 1968, 29:83-96
Vandeplassche M, Bouters R. Puerperal metritis in the bovine. Proc.Vlll Int. Cong. Anim. Reprod. and AI 1983,1: 83-89.
Vandeplassche M, Bouters R. Phagocytosis in the blood and uterine exudate of mares, cows and sows. Proc Illrd Int Sympos World Assn Vet Lab. Diag, Ames, IA, 1983,1: 83-89
Vandeplassche M. Stimulation and inhibition of phagocytosis in domestic animals. Proc. Xth Int. Cong. Anim.Reprod. and AI, Urbana-Champaing 1984, III: 475-478
Gunnick JW. Een Onderzoek Naar Het Afweermechanisme Van De Uterus. Ph.D. Thesis, University of Utrecht, Utrecht 1973:143-160
Ruder CA, Sasser RG, Williams RJ, Kelly JK, Bull RC, Butler JF. Uterine infections in the post partum cow. II. Possible synergistic effect of Fusobacterium necrophorum and C. pyogenes. Theriogenology 1981 , 15:573-580
Peeler EJ, Otte MJ, Esslemont RJ. Inter relationships of periparturient diseases on dairy cows. Vet Ree 1994, 134: 129- 132
Nakao T, Gamal A, Kawahara T, et al. Postpartum PGFM profile in cows with dystocia and/or retained placenta and effect of fenprostalene on uterine involution and reproductive performance. Proceedings of XIX World Buiatrics congress 1996, 1 : 183-186
Montes AJ, DVM, Pugh DG, DVM, MS. Clinical approach to postpartum metritis Compcd Contin Educ, Food Animal 1993, 15 (8): 1131-1137
Messier S, Higgins R, Couture Y, et al. Comparison of swabbing and biopsy for studying the flora of the bovine uterus. Can Vet J 1984,25:283-288
Miller HV, Kimsey PB, Kendrick JW, et al. Endometritis of dairy cattle: Diagnosis, treatment and fertility. Bovine Practitioner 1980,1-5: 13-23
Studer E, Morrow DA. Postpartum evaluation of bovine reproductive potential: Comparison of findings from genital tract examination per rectum, uterine culture and endometrial biopsy. J AVMA 1978, 172: 489-494
Lowder MQ, MS, DVM. Diagnosing and treating bovine postpartum endometritis. Vet Med May 1993: 474-479
Manspeaker JE, Haaland MA, Robl MG, et al. Evaluation of endometrial scarring in dairy cattle. In: Proceedings of the Society for Theriogenology Annual Meeting, Nashville, 1983: 100-123
Paisley LG, Mickelsen WD, Anderson PB. Mechanisms and therapy for retained fetal membranes and uterine infections of cows: A review. Theriogenology 1986, 25 (3): 353-381
Olson DJ, DVM, MS. Metritis/Endometritis: Medically sound treatments. Proceedings of the 29t" annual convention of the American Association of Bovine Practitioners 1996: 8-14
Gustafsson BK, Ott RS. Current trends in the treatment of genital infections in large animals. Comped Contin Educ 1981,5: 147-151
Guedawy SA, Vasquez L, Neff-Davis CA, et al. Effect of vehicle on intrauterine absorption of gentamycin in cattle. Theriogenology 1983, 19: 771-778
Ball L. Olson JR, Mortimer RG. Therapeutic considerations forthe post partum bovine uterus. Society for theriogenology (Newsletter 7), 1984:4-5
Thurmond MC, DVM, Ph.D.. Jameson CM. DVM, Picanso JP, BS. Effect of intrauterine antimicrobial treatment in reducing calving to conception interval in cows with endometritis. JA VM A 1993,203(11): 1576-1578
Olson JD, Ball L, Mortimer RG. Therapy of post partum uterine infections. Bovine Practitioner 1985,17: 85-88
Gustafsson BK. Therapeutic strategies involving antimicrobial treatment of the uterus in large animals. JAVMA 1984, 185 (10): 1194-1198
Carleton CL, Threfall WR. Determination of changes in the rate of absorbtion and histologic changes of the endometrium following intrauterine Lugol's infusion of the post partum cow. Proc. Xth Int. Cong. Anim. Reprod. and AI, Urbana-Champaing, 1984,111:412.
Seguin BE. The role of prostaglandin in bovine reproduction. JAVMA 1980,176:1178-1181
White AJ, Dobson H. Effect of prostaglandin F2a on the fertility of dairy cows after calving. Vet Ree 1990, 127: 588-592
Leslie KE. The effects of gonadotropin releasing hormone administration in early postpasturm dairy cows on hormone concetrations, ovarian activity and reproductive performance: A review. Can Vet J 1983,24:116-122
Etherington WG, Bosu WTK, Martin SW, et al. Reproductive performance in dairy cows following postpartum treatment with gonadotropin releasing hormone and/or prostaglandin: A field trial. Can J Comp Med 1984,48: 245-250
Haaland MA, et al. Antibiotic residues in milk after intrauterine infusion. Vet Med 1984,79 (3): 382-386
Kaneen JB, et al. Drug residues in milk after intrauterine injection of Oxytetracycline, Lincomycin-Spectinomycin and Povidone-iodine in cows with metritis. AJVR 1986, 47 (6): 1363-1365
Most read articles by the same author(s)