Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Effect of embryo quality on pregnancy outcome in recipient cows and heifers


Keywords:
Embryo transfer embryo quality pregnancy rate cows heifers
U. KARA
S. ÇOBAN
E. SAY
H. HIZLI
H. MUTLU
Y. NAK
H. SAĞIRKAYA
T. AYAŞAN
M.A. ÇOŞKUN
A. ASARKAYA
H.E. ERTEN
İ YILMAZ
E. YAZGAN
İ.E. ERDOĞAN
Z.M. ERTEN
Ş. ERGÜL
F. SERT
Abstract

This study was performed to compare the effects of embryo quality on pregnancy outcome in recipient cows and heifers. Embryos obtained from 83 Holstein donors were used in the study. In order to synchronize the recipients, 500 μg of cloprostenol were administered intramuscularly (i.m.), twice, at an interval of 11 days. In all recipients, one embryo was transferred to the upper 1/3 of the uterine horn ipsilateral to the ovary with the corpus luteum on the 7th day after oestrus onset (day 0). Each recipient received an i.m. injection of 5 μg of buserelin at the time ofembryo transfer. Pregnancy examinations were performed by ultrasonography on the day 30th post-transfer. A total of 345 (262 grade 1, 64 grade 2 and 19 grade 3) fresh embryos were transferred to 171 recipient cows and 174 recipient heifers. The pregnancy rates of the recipient cows and heifers were 41.52% and 52.29%, respectively (p<0.05).The pregnancy rates achieved with first, second and third quality grade embryos were 45.16%, 25.0% and 12.5% in the cows (p<0.05), and 55.11%, 41.66% and 54.54% in the heifers (p>0.05), respectively. In conclusion, the pregnancy rates was significantly higher in heifers than in cows (p<0.05) and, the embryo quality had a significant impact on recipient pregnancy outcome (p<0.05). The effect of embryo quality on pregnancy was significant in cows (p<0.05), but not significant in heifers (p>0.05).

Article Details
  • Section
  • Research Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Barati F, Niasari-Naslaji A, Bolourchi M, Sarhaddi F, Razavi K, Naghzali E, Thatcher WW (2006) Superovulatory response of Sistani cattle to three different doses of FSH during winter and summer. Theriogenology 66 (5): 1149-1155, DOI: 10.1016/j.theriogenology.2006.03.026.
Bó GA, Baruselli PS, Mapletoft RJ (2012) Increasing pregnancies following
synchronization of bovine recipients. Anim Reprod 9 (3):312-317.
Bo´ GA, Adams GP, Pierson RA, Mapletoft RJ (1995) Exogenous control of follicular wave emergence in cattle. Theriogenology 43 (1): 31-40, DOI: 10.1016/0093-691X(94)00010-R.
Bülbül B, Kırbaş M, Köse M, Dursun Ş (2010) Investigation of Superovulation Response in Brown Swiss Cows After Synchronization Using Progesterone and Oestradiol Valerate. Kafkas Univ Vet Fak Derg 16
(3): 463-468, DOI:10.9775/kvfd.2009.1024.
Ferraz PA, Burnley C, Karanja J, Viera-Neto A, Santos JEP, Chebel RC, Galvão KN (2016) Factors affecting the success of a large embryo transfer program in Holstein cattle in a commercial herd in the southeast
region of the United States. Theriogenology 86 (7): 1834-1841, DOI: 10.1016/j.theriogenology.2016.05.032.
Freitas C, Palhão MP, Viana JHM, Arashiro EKN, Nogueira LAG, Sá WF (2004) Effect of theinteraction between freezing and other sources ofvariation on pregnancy rates of f2 Holstein-GIRembryos. Acta Scientiae
Veterinariae 32 (supplement): 160.
Gordon IR (2005) Reproductive Technologies in Farm Animals. Chapter
, Cambridge, MA, CABI Publishing, USA: 82–107.
Hasler JF (2001) Factors affecting frozen and fresh embryo transfer pregnancy rates in cattle. Theriogenology 56 (9):1401-1415, DOI:10.1016/S0093-691X(01)00643-4.
Hasler JF (2004) Factors influencing the success of embryo transfer in cattle. In: 23rd World Buiatrics Congress, Quebec City, Canada.
Hasler JF (2006) The Holstein cow in embryo transfer today as compared
to 20 years ago. Theriogenology 65(1): 4-16, DOI: 10.1016/j.theriogenology. 2005.10.002.
Hasler JF (2014) Forty years of embryo transfer in cattle: a review focusing on the journal theriogenology, the growth of the industry in North America, and personal reminisces. Theriogenology 81(1):152-169, DOI: 10.1016/j.theriogenology.2013.09.010.
Julón D, Burga N, Bardales W, Puicón V (2018) Factors affecting the pregnancy rate in transfers of embryos in crossbreed Brown Swiss. MOJ Anat & Physiol 5(2):101–104, DOI: 10.15406/mojap.2018.05.00171.
Kanagawa H, Shimohira I, Saitoh N (1995) Manual of Bovine Embryo Transfer. National Livestock Breeding Center MAFF, JICA-Japan.
Kaymaz M (2015) Yardımcı Üreme Teknikleri. In: Semacan A, Kaymaz M, Fındık M, Rişvanlı A, Köker A (Ed): Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloji. 2rd ed, Medipres, Malatya, Bölüm VI: 695-811.
Kim HI, Son DS, Yeon H, Choi SH, Park SB, Ryu IS, Suh GH, Lee DW, Lee CS, Lee HJ, Yoon JT (2001) Effect of dominant follicle removal before superstimulation on follicular growth, ovulation and embryo production in Holstein cows. Theriogenology 55:937-945.
Köse M, Dursun Ş, Bülbül B, Kırbaş M (2006) İsviçre esmeri ineklerde FSH ile süperovulasyon ve embriyo transferi çalışmaları. Hayvancılık Araştırma Dergisi, 16(1): 1-6.
Lonergan P, Fair T, Forde N, Rizos D (2016) Embryo development in dairy cattle. Theriogenology, 86(1): 270-277, DOI:10.1016/j.theriogenology. 2016.04.040.
Lovie M, García A, Hackett A, Mapletoft RJ (1994) The effect of dose schedule and route of administration on superovulatory response to Folltropin in Holstein cows. Theriogenology, 41(1): 241, DOI:10.1016/S0093-691X(05)80151-7.
Mapletoft RJ, Hasler JF (2005) Assisted reproductive technologies in cat tle: a review. Revue Scientifique et Technique-Office International Des Epizooties, 24(1): 393-403.
Marques MO, Nasser LF, Silva RCP, Bó GA, Baruselli PS (2003) Increased
pregnancy rates in Bos taurus x Bos indicus embryo recipients with treatments that increase plasma progesterone concentrations. Theriogenology, 59:369. (abstract).
Niles AM, Fricke HP, Carvalho PD, Wiltbank MC, Hernandez LL, Fricke PM (2019) Effect of treatment with human chorionic gonadotropin 7 days after artificial insemination or at the time of embryo transfer on reproductive outcomes in nulliparous Holstein heifers.Journal of Dairy Science, 102(3):2593-2606, DOI: 10.3168/jds.2018-15588.
Perry G (2013) International EmbryoTechnology Society (IETS), “Data Retrieval Committee Reports; 2012 statistics of embryo collection and transfer in domestic farm animals”, http://www.iets.org/pdf/comm_data/december2013.pdf, pp 1-23, Date accessed: 20 May 2019.
Perry G (2014) International EmbryoTechnology Society (IETS), “Data Retrieval Committee Reports; 2013 statistics of embryo collection and transfer in domestic farm animals”, http://www.iets.org/pdf/comm_data/december2014.pdf, pp 1-23, Date accessed: 20 May 2019.
Perry G (2015) International Embryo Technology Society (IETS), “Data Retrieval Committee Reports; 2014 statistics of embryo collection and transfer in domestic farm animals”, http://www.iets.org/pdf/comm_data/december2015.pdf, pp 1-23, Date accessed: 20 May 2019.
Perry G (2016) International EmbryoTechnology Society (IETS), “Data Retrieval Committee Reports; 2015 statistics of embryo collection and transfer in domestic farm animals”, http://www.iets.org/pdf/comm_data/december2016.pdf, pp 1-23, Date accessed: 20 May 2019.
Perry G (2017) “Data Retrieval Committee Reports; 2016 statistics of embryo collection and transfer in domestic farm animals”. International Embryo Technology Society (IETS),https://www.iets.org/pdf/comm_data/IETS_Data_Retrieval_Report_2016_v2.pdf, pp 1-23, Date accessed:15 May 2019.
Perry G (2017) International EmbryoTechnology Society (IETS), “Data Retrieval Committee Reports; 2016 statistics of embryo collection and transfer in domestic farm animals”, http://www.iets.org/pdf/comm_data/december2017.pdf, pp 1-23, Date accessed: 20 May 2019.
Putney DJ, Thatcher WW, Drost M, Wright JM, DeLorenzo MA (1988) Influence of environmental temperature on reproductive performance of bovine embryo donors and recipients in the southwest region of the United States. Theriogenology, 30(5): 905-922, DOI: 10.1016/S0093-691X(88)80053-0.
Robertson I, Nelson RE (2010) Certification and identification of embryos. In: Stringfellow DA, Givens MD (eds.), Manual of The International Embryo Transfer Society, 4th ed, Champaign: International
Embryo Transfer Society, pp 86-105.
Roper DA, Schrick FN, Edwards JL, Hopkins FM, Prado TM, Wilkerson JB, Saxton AM, Young CD, Smith WB (2018) Factors in cattle affecting embryo transfer pregnancies in recipient animals. Anim Reprod Sci, 199: 79-83, DOI: 10.1016/j.anireprosci.2018.11.001.
Schmidt J (2010) Thriving, surviving, and nose-diving in beef recipient management. In: Proceedings of American Embryo Transfer Association, Champaign, IL, pp. 35-42.
Siqueira LGB, Torres CAA, Souza ED, Monteiro Jr. PLJ, Arashiro EKN, Camargo LSA, Fernandes CAC, Viana JHM (2009) Pregnancy rates and corpus luteum–related factors affecting pregnancy establishment in bovine recipients synchronized for fixed-time embryo transfer. Theriogenology, 72(7): 949-958, DOI: 10.1016/j.theriogenology. 2009.06.013.
Spell AR, Beal WE, Corah LR, Lamb GC (2001) Evaluating recipient and embryo factors that affect pregnancy rates of embryo transfer in beef cattle. Theriogenology, 56(2): 287-297, DOI: 10.1016/S0093-691X(01)00563-5.
Tekin N (2007) Hayvan yetiştiriciliğinde reprodüktif biyotekniklerin önemi ve yeri. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 78:15-17.
Torres A, Chagas e Silva J, Deloche MC, Humblot P, Horta AEM, Lopesda-Costa L (2013) Secondary Corpora Lutea Induced by hCG Treatment Enhanced Demi-Embryo Survival in Lactating High-Yielding Dairy Cows. Reprod Dom Anim, 48: 643–650, doi: 10.1111/rda.12138.
Wallacea LD, Breinerb CA, Breinera RA, Spellc AR, Carterc JA, Lambd GC, Stevensona JS (2011) Administration of human chorionic gonadotropin at embryo transfer induced ovulation of a first wave dominant follicle, and increased progesterone and transfer pregnancy rates. Theriogenology, 75(8): 1506-1515, DOI: 10.1016/j.theriogenology. 2010.12.012.
Wiley C, Jahnke M, Redifer C, Gunn PJ, Dohlman T (2019) Effects of endogenous progesterone during ovarian follicle superstimulation on embryo quality and quantity in beef cows. Theriogenology, 129; 54-60, DOI: 10.1016/j.theriogenology.2019.01.024.
Most read articles by the same author(s)