Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

ADWAN, G, Department of Biology and Biotechnology, Molecular Microbiology/Virology, An-Najah National University, Nablus, Palestine
ADΑMAMA-MORAITOU (Κ.Κ. ΑΔΑΜΑΜΑ-ΩΡΑΪΤΟΥ), K. K., Companion Animal Clinic;Medicine, Faculty of Veterìnary Medicine, Arìstotle University of Thessaloniki
AFSHAN, K, Department of Zoology, Faculty of Biological Sciences, Quaid-i-Azam University Islamabad, Pakistan
AFSHARNASAB, M., Department of Health, Aquatic Animal Health and Disease, Faculty of Specialized Veterinary Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
AGABOU, A., PADESCA Research Laboratory. Institute of Veterinary Sciences. University Frères Mentouri Constantine 1. Algeria
AGAOGLU, Z. T,, Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Sivas Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
AGGELI, A, School of Chemical Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
AGHDAM SHAHRYAR, H., Department of Animal Science, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
AHARON, D. C., Practice for Orthomanual Veterinary Medicine
AHMAD, A. S., Department of Parasitology, University of Veterinary and Animal Sciences
AHMAD, HM, Department of Clinical Sciences, KBCMA, College of Veterinary & Animal Sciences, Narowal, Pakistan
AHMAD, I, Department of Zoology, Baghdad-ul-Jadeed Campus, The Islamia University of Bahawalpur, Punjab, Pakistan
AHMAD, i., Directorate of Animal Health and Livestock Development, Gusau, Zamfara Nigeria
AHMAD, M, Department of Clinical Sciences, KBCMA, College of Veterinary & Animal Sciences, Narowal, Pakistan
Ahmad, M., Department of Theriogenology, Faculty of Veterinary Science, University of Agriculture Faisalabad, Pakistan
AHMAD, N, Department of Livestock Production, University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore, Pakistan
AHMAD, N., Department of Livestock Production, Faculty of Animal Production and Technology, University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore, Pakistan
AHMAD, S., Poultry Production Division, Training Operation Department, Al Watania Poultry Institute of Technology, Al Bukayriyah, Saudi Arabia
AHMADI, E., Department of Pathobiology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
AHMADI, M., Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran
Ahmadi, Mohammad Rahim, Department of clinical science, Faculty of veterinary medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran
AHMADMAHMUDI, M. ZAMANI, Department of Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
AHMADNEJAD, F, Department of Clinical Science, Faculty of VeterinaryMedicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran
AHMED, A., Laboratory of Food Microbiology and Hygiene, Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University, Higashi-Hiroshima, Japan Department of Bacteriology, Mycology and Immunology, Faculty of Veterinary Medicine, Kafrelsheikh University, Kafr-Elsheikh, Egypt
AHMED, S, Department of Animal Nutrition, University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore, Pakistan
AHMED, S., Department of Animal Nutrition, University of Veterinary and Animal Sciences Lahore
AHMED, S., Department of Animal Nutrition, Faculty of Animal Production and Technology, University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore, Pakistan
AHMED, S. E., Department of Molecular Biology, Veterinary Research Institute
AHMED, T, Department of Clinical Medicine, Bahauddin Zakariya University Multan, Pakistan
AHMED, T., Department of Clinical Medicine, Bahauddin Zakriya University, Multan

61 - 90 of 393 items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>