Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

ALATZAS (Δ. ΑΛΑΤΖΑΣ), D., Clinic of Companion Animal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki
ALATZAS (Δ.Γ. ΑΛΑΤΖΑΣ), D. G.
ALBADRANY, Y., Department of physiology, biochemistry and pharmacology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Mosul, Mosul, Iraq
ALBAYRAK, H., Department of Virology, Faculty of Veterinary Medicine, Ondokuz Mayis University
ALBAYRAK, H., University of Ondokuz Mayis, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Virology, 55139, Samsun, Turkey
ALBORZI, A., Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
ALBORZI, A. R., Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
ALCAY, S., Uludag University, Veterinary Faculty, Department of Reproduction and Artificial Insemination Gorukle/Bursa Turkey
Alçay, Selim
ALEKSIĆ, N., Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
ALEMI, H, Department of Clinical Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
ALEXAKIS (ΑΛΕΞΑΚΗΣ Α.), A., Lab of Parasitology and Parasitic Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki
ALEXAKOS, P, Center for Experimental Surgery,Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens. Pathology Department, "Sotirìa" Hospital for Thoracic Disease of Athens
ALEXAKOS, PAVLOS, Laboratory Animal Facilities, Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens
ALEXAKOS (Π. ΑΛΕΞΑΚΟΣ), P., Laboratory Animal Facility, Center for Experìmental Surgery, Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens
ALEXAKOS (Π. ΑΛΕΞΑΚΟΣ), P., Centre for Experimental Surgery, Foundation for Biomedical Research, Academy of Athens
ALEXIS (Μ. ΑΛΕΞΗΣ), M., Laboratory of Fish Nutrition and Pathology, National Centre for Marine Research
ALEXOPOULOS, V, School of Veterinary Medicine, University of Thessaly, Karditsa, Greece
ALEXOPOULOS (Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ), C., Clinic of Farm Animal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Arìstotle University of Thessaloniki
ALEXOPOULOS (Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ), C., Clinic of Productive Animal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki
ALEXOPOULOS (Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ), C., Clinic of Obstetrics and Artificial Insemination, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki
ALEXOPOULOS (Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ), C., Clinic of Obstetrics and AI, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki
ALEXOPOULOS (Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ), C., Clinic of Obstetrics and Artificial Insemination, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki
ALEXOPOULOS (Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ), C., Clinic of Obstetrics and AI, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki
ALEXOPOULOS (Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ), C., Clinic of Obstetrics and Artificial Insemination, Faculty of Veterinaiy Medicine, University of Thessaloniki
ALEXOPOULOS (Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ), C., Clinic of Obstetrics and Artificial Insemination, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki
ALEXOPOULOS (Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ), C., Κλινική Μαιευτικής και Τεχνητής Σπερματέγχυσης, Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ.
ALEXOPOULOS (Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ), C., Clinic of Obstetrics and AI, Department of Clinical Studies, Faculty of Veterinary Medicine, University of Thessaloniki


A

ALEXOPOULOS (Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ), C. A., Clinic of Obstetrics and Al. Faculty of Veterinary Medicine, University of Thessaloniki

151 - 180 of 393 items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>