Για τη γλωσσική διαμεσολάβηση στη διαδικασία αίτησης ασύλου η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων της Γερμανίας ψάχνει…


Published: Oct 6, 2016
Keywords:
αίτηση ασύλου προκήρυξη κοινοτικός διερμηνέας κριτήρια επιλογής υπουργείο μετανάστευσης Γερμανίας
Anna Chita
Abstract

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την πρόσφατη προκήρυξη της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Προσφύγων της Γερμανίας για την απασχόληση κοινοτικών διερμηνέων στο δύσκολο έργο της διαδικασίας αίτησης ασύλου. Επιπλέον περιγράφεται η ανομοιογένεια στην εκπαίδευση κοινοτικών διερμηνέων στη Γερμανία. Ενόψει της προσφυγικής κρίσης η ζήτηση ατόμων με
τέτοιου είδους κατάρτιση ή και δεξιότητες αυξάνεται διαρκώς. Παρόλα αυτά δεν διακρίνεται από καμία πλευρά η προσπάθεια για καταλληλότερη εκπαίδευση αυτών. Αντιθέτως, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων απευθύνεται και σε άτομα, τα οποία ενδεχομένως δεν έχουν καμία
επαγγελματική κατάρτιση ή/και εμπειρία σε αυτόν τον τομέα, μιας και η ίδια η προκήρυξη δεν τα αποκλείει. Πώς μπορεί, όμως, σε μία τόσο σημαντική διαδικασία, όπως η ακρόαση για τη χορήγηση ασύλου, να μην λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ποιος θα επιλεχθεί και με ποια κριτήρια, ώστε να λειτουργήσει ως ο σωστός αγωγός της γλώσσας;

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Most read articles by the same author(s)