Ο Μνήμων, επιστημονικό περιοδικό που εκδίδεται από την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού και κυκλοφορούσε για 40 χρόνια (1971-2010) σε έντυπη μορφή, από το 2011 γίνεται ηλεκτρονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης, φιλοξενούμενο στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Στο περιοδικό Μνήμων δημοσιεύονται, μετά από κρίση, πρωτότυπες μελέτες με αντικείμενο κυρίως την ιστορία του Νέου Ελληνισμού στις ποικίλες διαστάσεις της, εργασίες αφιερωμένες σε θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν στην Ιστορία ως επιστήμη, βιβλιοκριτικά άρθρα και βιβλιοκρισίες. Δημοσιεύεται επίσης και χρονικό των δράσεων της Ε.Μ.Ν.Ε.

Ανακοινώσεις


Ανάρτηση τόμων 36-37

2024-03-05

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι

Αναρτήθηκαν οι τόμοι 36 και 37 του Μνήμονα

και αποκατάσταθηκε το πρόβλημα που υπήρξε με την ανοιχτή πρόσβαση στον τόμο 37.

Τρέχον τεύχος


Τόμ. 37 (2019): Μνήμων

Δημοσιευμένα: 2024-03-04

2019-2020


Προβολή όλων των τευχών