Επικοινωνία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Φιλίππα Χορόζη (Filippa Chorozi)
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ΕΙΕ

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Φιλίππα Χορόζη (Filippa Chorozi)
Τηλέφωνο 2107273564