Γριγκόρι Αρς, Ο Ιωάννης Καποδίστριας στη Ρωσία, πρόλογος Βασίλης Παναγιω τόπουλος, μετάφραση Αναστασία Μπελοζέροβα, Βιβλιοθήκη Κέντρου Ελληνο­ρωσικών Ιστορικών Ερευνών (Κ.Ε.Ρ.Ι.Ε.), Αθήνα, Ασίνη 2015


Δημοσιευμένα: Apr 22, 2019
Χρήστος Λούκος
Περίληψη
Δεν διατίθεται περίληψη
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)