Το Αρχείο της Επαρχιακής Δημογεροντίας Ναυπλίου (1828-1829). Εισαγωγή – μεταγραφή κειμένων – επιμέλεια Δημήτρης Χ. Γεωργόπουλος, ΓΑΚ – Αρχεία Νο μού Αργολίδας, Ναύπλιο 2015


Δημοσιευμένα: Apr 22, 2019
Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης
Περίληψη
Δεν διατίθεται περίληψη
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)