Γιάννης Αίσωπος (επιμ.), Τοπία Τουρισμού: Ανακατασκευάζοντας την Ελλάδα / Yannis Aesopos (ed.), Tourism Landscapes: Remaking Greece, δεύτερη έκδο ση, ανα θεωρημένη και συμπληρωμένη, Αθήνα Μάρτιος 2015


Δημοσιευμένα: Apr 22, 2019
Μιχάλης Φέστας
Περίληψη
Δεν διατίθεται περίληψη
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.