Βιβλιοκρισίες <ul><li>Ἠλίας Κολοβός, Ἡ νησιωτικὴ κοινωνία τῆς Ἄνδρου στὸ ὀθωμανικὸ πλαίσιο. Πρώτη προσέγγιση μὲ βάση τὰ ὀθωμανικὰ ἔγγραφα τῆς Καϊρείου Βιβλιοθήκης (1579-1821) (Δημήτρης Δημητρόπουλος) </li><li>Filiz Yaşar, Yunan Bağımıszlık Savaşı’nda Sakız Adası (Ἡ Χίος στὸν Ἑλληνικὸ Ἀπελευθερωτικὸ Πόλεμο) (Πηνελόπη Στάθη) </li><li>Τζελίνα Χαρλαύτη – Νίκος Στ. Βλασσόπουλος, Ἱστορικὸς Νηογνώμονας. Ποντοπόρεια. Ποντοπόρα ἱστιοφόρα καὶ ἀτμόπλοια,1830-1939· </li><li>Τζελίνα Χαρλαύτη – Μάνος Χαριτάτος – Ἑλένη Μπενέκη, Πλωτώ. Ἕλληνες καραβοκύρηδες καὶ ἐφοπλιστὲς ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 18ου αἰώνα ἕως τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο</li><li>Γιάννης Θεοτοκὰς – Τζελίνα Χαρλαύτη, Εὐπόμπη. Ἑλληνικὲς ναυτιλιακὲς ἐπιχειρήσεις, 1945-2000. Ὀργάνωση, διοίκηση καὶ στρατηγικὲς (Κατερίνα Παπακωνσταντίνου) </li><li>Εὐγένιος Δ. Ματθιόπουλος, J. Mita. Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Γιάννη Μηταράκη (1897-1963) (Δώρα Μαρκάτου)</li></ul>


Δημοσιευμένα: Oct 18, 2011
Mnimon Mnimon
Περίληψη
no abstract
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές
  • Mnimon, M. (2011). Βιβλιοκρισίες: <ul><li>Ἠλίας Κολοβός, Ἡ νησιωτικὴ κοινωνία τῆς Ἄνδρου στὸ ὀθωμανικὸ πλαίσιο. Πρώτη προσέγγιση μὲ βάση τὰ ὀθωμανικὰ ἔγγραφα τῆς Καϊρείου Βιβλιοθήκης (1579-1821) (Δημήτρης Δημητρόπουλος) </li><li>Filiz Yaşar, Yunan Bağımıszlık Savaşı’nda Sakız Adası (Ἡ Χίος στὸν Ἑλληνικὸ Ἀπελευθερωτικὸ Πόλεμο) (Πηνελόπη Στάθη) </li><li>Τζελίνα Χαρλαύτη – Νίκος Στ. Βλασσόπουλος, Ἱστορικὸς Νηογνώμονας. Ποντοπόρεια. Ποντοπόρα ἱστιοφόρα καὶ ἀτμόπλοια,1830-1939· </li><li>Τζελίνα Χαρλαύτη – Μάνος Χαριτάτος – Ἑλένη Μπενέκη, Πλωτώ. Ἕλληνες καραβοκύρηδες καὶ ἐφοπλιστὲς ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 18ου αἰώνα ἕως τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο</li><li>Γιάννης Θεοτοκὰς – Τζελίνα Χαρλαύτη, Εὐπόμπη. Ἑλληνικὲς ναυτιλιακὲς ἐπιχειρήσεις, 1945-2000. Ὀργάνωση, διοίκηση καὶ στρατηγικὲς (Κατερίνα Παπακωνσταντίνου) </li><li>Εὐγένιος Δ. Ματθιόπουλος, J. Mita. Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Γιάννη Μηταράκη (1897-1963) (Δώρα Μαρκάτου)</li></ul>. Μνήμων, 28, 313–332. https://doi.org/10.12681/mnimon.83
  • Ενότητα
  • ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)