ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ CITTADINI ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΖΥΜΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ (ΤΕΛΗ 16ου – 17ος ΑΙ.)


Δημοσιευμένα: Jan 1, 2012
ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
Περίληψη
Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ΜΕΛΕΤΕΣ
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.