open, digital, online, education

Υλοποίηση ενός MOOC με Drupal για την Εφαρμογή της Μικρομάθησης και της Αυτοκατευθυνόμενης Μάθησης


Δημοσιευμένα: Sep 4, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
MOOCs Microlearning Self-Directed Learning Drupal
Δέσποινα Σπύρος Καμήλαλη
https://orcid.org/0000-0002-4388-389X
Χρύσα Σοφιανοπούλου
Περίληψη

Τα Massive Open Online Courses (MOOCs) είναι ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα που ξεκίνησαν το 2012 από κορυφαία Πανεπιστήμια της Αμερικής και προσέλκυσαν χιλιάδες εκπαιδευόμενους από όλο τον κόσμο. Ο παιδαγωγικός τους σχεδιασμός αρχικά διακρινόταν στα κονεκτιβιστικά cMOOCs και στα Γνωστικά – Συμπεριφοριστικά xMOOCs, με την πάροδο όμως του χρόνου εξελίχθηκαν και εμφανίστηκαν και άλλες προτάσεις διδακτικού σχεδιασμού στις διάφορες πλατφόρμες (Conole, 2013).

Αντικείμενο κριτικής για την επιτυχία των MOOCs αποτελούν τα ποσοστά εγκατάλειψής τους από τους εκπαιδευόμενους. Αν και τα μεγάλα ποσοστά αποτυχίας των MOOCs μπορούν να εξηγηθούν από το ότι πολλοί εγγράφονται μόνο από περιέργεια ή για να εξερευνήσουν το υλικό, χωρίς να έχουν σκοπό να αποκτήσουν την πιστοποίηση, ωστόσο, είναι ανάγκη να εξερευνηθούν νέες παιδαγωγικές πρακτικές για τη βελτίωσή τους, ώστε να ολοκληρώνουν με επιτυχία όσοι θα το ήθελαν.

Προκειμένου να μελετηθεί η συνδυασμένη εφαρμογή του Microlearning και του Self-Directed Learning σαν νέα παιδαγωγική πρακτική, υλοποιήθηκε σε ένα website Drupal, ένα MOOC με αντικείμενο εκπαίδευσης το Drupal. Οι εκπαιδευόμενοι, μελετούσαν το εκπαιδευτικό υλικό και δημιουργούσαν το δικό τους website Drupal.

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι:

Να περιγράψει τη μεθοδολογία σχεδίασης και υλοποίησης του MOOC, για την εφαρμογή των θεωριών της Μικρομάθησης – Microlearning και της Αυτοκατευθυνόμενης Μάθησης – Self-Directed Learning (SDL) με τη χρήση του CMS Drupal.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος δεύτερο / Section 2
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Δέσποινα Σπύρος Καμήλαλη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χρύσα Σοφιανοπούλου, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής. Επίκουρη Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο Ανάλυση της Εκπαιδευτικής Επίδοσης και της Πληροφορικής Κατάρτισης
Αναφορές
Breck, Judy (2008). Unbundling Online Educational Resources. Proceedings of Microlearning Conference 2008, Innsbruck University Press. Ανακτήθηκε 14/5/2012 από: http://www.microlearning.org/ml_files/ml2008_ proceedings_final_3.pdf.
Brookfield, Stephen (1986). Understanding and facilitating adult learning. San Fransisco: Jossey-Bass
Buchem, Ilona & Hamelmann, Henrike (2010). Microlearning: a strategy for ongoing professional development. Ανακτήθηκε 3/8/2018 από: https://www.openeducationeuropa.eu/sites/default/files/old/media23707.pdf
Conole, G., (2013). MOOCs as disruptive technologies: strategies for enhancing the learner experience and quality of MOOCs. Ανακτήθηκε 3/8/2018 από: http://www.um.es/ead/red/39/conole.pdf
Dash, Anil (2002). Introducing the Microcontent Client. A Blog About Making Culture. Retrieved 5/7/2012 from: http://dashes.com/anil/2002/11 /introducing- microcontent-client.html
Hiemstra, Roger (19942). “Self-directed learning”. In: T. Husen, Torsten & Postlethwaite, Neville (Eds.) The International Encyclopedia of Education. Oxford: Pergamon Press.
Ho, Andrew Dean and Chuang, Isaac and Reich, Justin and Coleman, Cody Austun and Whitehill, Jacob and Northcutt, Curtis G and Williams, Joseph Jay and Hansen, John D and Lopez, Glenn and Petersen, Rebecca,(2015) HarvardX and MITx: Two Years of Open Online Courses Fall 2012-Summer 2014 . Ανακτήθηκε 3/8/2018 από https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2586847
Garrison, D. Randy (1992). “Critical thinking and self-directed learning in adult education: An analysis of responsibility and control issues”. In: Adult Education Quarterly, 42, 136-148.
Garrison, D. Randy (1997). “Self-directed learning: Toward a comprehensive model”. In: Adult Education Quarterly, 48(1), 18-33. Ανακτήθηκε 3/8/2018 από: https://www.researchgate.net/publication/249698827_Self-Directed_Learning_Toward_a_Comprehensive_Model
Kerres, M., (2007). Microlearning as a Challenge for Instructional Design. Ανακτήθηκε 31/10/2014 από: http://mediendidaktik.uni-due.de/sites/default/files/Microlearning-kerres_0.pdf
Knowles, Malcolm (1975). Self-Directed Learning: A Guide for Learners and Teachers. New York: Association Press.
Linder, Martin (2007) What Is Microlearning? Introductory Note in Proceedings of Microlearning Conference 2007, Innsbruck, University Press. Ανακτήθηκε 3/8/2018 από: http://homepage.univie.ac.at/jana.herwig/PDF/Herwig_Microplagiarism_Microlearning2007_web.pdf
Merriam, Sarah & Caffarella, Rosemary (1992). Learning in Adulthood. San Francisco: Jossey-Bass.
Merriam, Sarah (2001) Andragogy and Self-Directed Learning: Pillars of Adult Learning Theory. Ανακτήθηκε 12/9/2011 από:
Mezirow, Jack (1985). “A critical theory of self-directed learning”. Στο Brookfield, Stephen, Self-directed learning: From theory to practice San Francisco: Jossey-Bass.
Sofianopoulou, Ch., Kamilali, D. (2012). Quality and Lifelong Learning: Development of Autonomous Learning through Self Directed Learning. In A. Trilianos, G. Koutromanos, N. Alexopoulos. Proceedings of the Greek National Conference with International Participation, Quality in Education: Trends and Perspectives, Vol Β’, 69-78, Athens 2012.
Sofianopoulou, Ch., Kamilali, D. (2013) Life Long Learning And Web 2.0: Microlearning And Self Directed Learning. Proceedings of EDULEARN13 Conference 1st-3rd July 2013, Barcelona, Spain
Tough, Allen (1971). The adult’s learning projects: A fresh approach to theory and practice in adult learning. Toronto: Ontario Institute for Studies in Education. Ανακτήθηκε 17/9/2011 από: http://ieti.org/tough/books/alp.htm