open, digital, online, education, distance education

Ενίσχυση της ψυχικής και συναισθηματικής ανθεκτικότητας των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την άμβλυνση του αντίκτυπου της πανδημίας του Covid 19: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και ενδεικτικές πρακτικές


Δημοσιευμένα: Νοε 4, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
πανδημία  μαθητές Covid19 ψυχο-συναισθηματικές επιπτώσεις εκπαιδευτικοί ψυχική ανθεκτικότητα κορονοϊός
Ιωάννα Λ Μπαλτά
https://orcid.org/0000-0001-8999-9700
Περίληψη

Οι σχολικές μονάδες και οι εκπαιδευτικοί καλούνται τα τελευταία χρόνια να διαχειριστούν ένα ευρύ φάσμα από προκλήσεις μία από τις σημαντικότερες ήταν η διαχείριση των νέων δεδομένων που διαμορφώθηκαν υπό το βάρος της πανδημίας του Covid 19 που επέφερε ραγδαίες αλλαγές στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και γενικότερα στην καθημερινότητα των μαθητών. Με το παρόν άρθρο επιχειρείται η διερεύνηση και η ανάδειξη που είχε η πανδημία του Covid 19 στην ψυχό-συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών, και ο ρόλος που  καλούνται να διαδραματίσουν οι εκπαιδευτικοί σε μία κατεύθυνση  ενδυνάμωσης της ψυχικής ανθεκτικότητας του μαθητικού δυναμικού, προκειμένου να αμβλυνθεί ο αρνητικός της αντίκτυπος. Από την ανασκόπηση ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνεται η πολλαπλή επίδραση που είχε η πανδημία στην ψυχοκοινωνική,  γνωστική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών. Τα ερευνητικά ευρήματα επισημαίνουν αυξημένα επίπεδα άγχους, ανησυχίας και φόβου, όπως επίσης δυσκολίες συγκέντρωσης, ευερεθιστότητα, νευρικότητα και έντονα συναισθήματα μοναξιάς ως απόρροια της κοινωνικής αποστασιοποίησης. Για το λόγο αυτό οι εκπαιδευτικοί, αλλά και γενικότερα το σχολείο είναι σημαντικό να προβούν σε μεθοδευμένες και καλά σχεδιασμένες ενέργειες για την πολύπλευρη υποστήριξη του μαθητικού δυναμικού. Προτάσσεται δηλαδή, η ανάγκη σχεδιασμού ψυχό-εκπαιδευτικών δράσεων με σκοπό την ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας μέσα από την αξιοποίηση ενός συνδυασμού διαφορετικών διδακτικών μεθόδων και πρακτικών, που εναρμονίζονται με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του μαθητικού δυναμικού.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος πρώτο / Section 1
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Ιωάννα Λ Μπαλτά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ70 ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ)

Αναφορές
Babu, T. A., &Selvapandiyan, J. (2020). The Psychological Effects of COVID-19 Pandemic Related Lockdown in Children. Indian Pediatrics, 57(11), 1087–1087.
Brooks SK, Webster RK, Smith LE, Woodland L, Wessely S, Greenberg N, Rubin GJ (2020) The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. TheLancet, 395(10227), 912–920
Βιταλάκη, Ε., Κουρκούτας, Η. &Hart, Α. (2017).
Μοντέλο ψυχικής ανθεκτικότητας ενταξιακής πρακτικής σε παιδιά με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα από την αφήγηση, το παιχνίδι ρόλων και τη δημιουργική γραφή στη γενική τάξη του δημοτικού σχολείου.Στο Κουρκούτας, Η. (επιμ.), Σχολική συμβουλευτική και παρεμβάσεις για παιδιά με διαταραχές. Αθήνα: Πεδίο.
Capurso, M., Dennis, J. L., Salmi, L. P., Parrino, C., & Mazzeschi, C. (2020). Empowering Children Through School Re-Entry Activities After the COVID-19 Pandemic. Continuity in Education, 1(1), 64–82.
Di Giorgio, E., Di Riso, D., Mioni, G., & Cellini, N. (2020). The interplay between mothers’ and children behavioral and psychological factors during COVID-19: an Italian study. European Child & Adolescent Psychiatry, 1-12. Retrieved from https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00787-020-01631-3.pdf
Dvorsky, M. R., Breaux, R., & Becker, S. P. (2020). Finding ordinary magic in extraordinary times: child and adolescent resilience during the COVID-19 pandemic. EuropeanChild&AdolescentPsychiatry, 1-3.
Δόικου-Αυλίδου, Μ. (2020). Κοινωνική και συναισθηματική μάθηση. Αθήνα: Gutenberg
Folostina, R., Tudorache, L., Michel, T., Erzsebet, B., Agheana, V., &Hocaoglu, H. (2015). Using Play and Drama in Developing Resilience in Children at Risk. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 197, 2362–2368.
Hong, H., Wang, Y., Chung, H.-T., & Chen, C.-J. (2020).
Clinical characteristics of novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) in newborns, infants and children. Pediatrics and Neonatology, 61(2), 131–132.
Kang, Y. Q., Lim, T. S. H., Ragen, E. S., Tan, M. Y., &Aishworiya, R. (2020).
Managing Children’s Anxiety During COVID-19 Pandemic: Strategies for Providers and Caregivers. Frontiers in Psychiatry, 11, 1-4.
Kiswarday, V. (2012).Empowering resilience within the school context. Metodickiobzori, 7, 93-103
Liu, S., Liu, Y., & Liu, Y. (2020).
Somatic symptoms and concern regarding COVID-19 among Chinese college and primary school students: A cross-sectional survey. Psychiatry Research, 289, 1-5. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178120310702?casa_token=q6YCB2X6n-wAAAAA:ikDZWSYYYSduiYzsW8DIx4deOknizkt7LCRMHsyjweN39hLeHiTdyNhw0XzksEU8ESXhFUHp
Masten, A. S., &Motti-Stefanidi, F. (2020). Multisystem Resilience for
Children and Youth in Disaster: Reflections in the Context of COVID-19. Adversity and Resilience Science, 1-12.
Ong, A. D., Bergeman, C. S., Bisconti, T. L., & Wallace, K. A. (2006). Psychological resilience, positive emotions, and successful adaptation to stress in later life. Journal of Personality and Social Psychology, 91(4), 730–749.
Orgilés, M., Morales, A., Delvecchio, E., Mazzeschi, C., & Espada, J. P. (2020). Immediate Psychological Effects of the COVID-19 Quarantine in Youth From Italy and Spain. Frontiers in Psychology, 11, 1-10. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7677301/pdf/fpsyg-11-579038.pdf
Pisano, L., Galimi, D., & Cerniglia, L. (2020). A qualitative report on exploratory data on the possible emotional/behavioral correlates of Covid-19 lockdown in 4-10 years children in Italy. Retrieved from https://psyarxiv.com/stwbn/
Rutter, M. (2012). Resilience as a dynamic concept. Development and Psychopathology, 24(2), 335–344.
Segre, G., Campti, R., Scarpellini, F., Clavenna, A., Zanetti, M., Cartabia, M. &Bonati, M. (2021). nterviewing children: the impact of the COVID-19 quarantine on children’s perceived psychological distress and changes in routine. BMC Pediatrics, 21, 1-11. Retrieved from https://bmcpediatr.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12887-021-02704-1.pdf
Sheerin, C. M., Lind, M. J., Brown, E. A., Gardner, C. O., Kendler, K. S., &Amstadter, A. B. (2017). The impact of resilience and subsequent stressful life events on MDD and GAD. Depression and Anxiety, 35(2), 140–147.
Sullivan, T. N., Sutherland, K. S., Farrell, A. D., & Taylor, K. A. (2015). An Evaluation of Second Step. Remedial and Special Education, 36(5), 286–298.
Suranata, K., Atmoko, A., & Hidaya, N. (2017). Enhancing Students’ Resilience: Comparing The Effect of Cognitive-Behavior And Strengths-Based Counseling. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 134, 102-108
Tso, W. W. Y., Wong, R. S., Tung, K. T. S., Rao, N., Fu, K. W., Yam, J. C. S., Chua, G., Chen, E.Y. H., Lee, T. M. C., Chan, S. K. W., Wong, W. H. S., Xiong, X., Chui, C. S., Li, X., Wong, K., Leung, C., Tsang, S. K. M., Chan, G.C. F., Tam, P. K. H., Chan, K. L., Kwan, M. Y. W., Ho, M. H. K., Chow, C. B., Wong, I. C. K., & lp, P. (2020). Vulnerability and resilience in children during the COVID-19 pandemic. European Child & Adolescent Psychiatry, 1-16.
Ungar, M., Russell, P. & Connelly, G. (2014). School-Based Interventions to Enhance the Resilience of Students. Journal of Educational and Developmental Psychology, 4(1), 66-83.
Vinayak, S., & Judge, J. (2018).Resilience and Empathy as Predictors of Psychological Wellbeing among Adolescents. International Journal of Health Sciences & Research, 8(4), 192-200.
Wang G, Zhang Y, Zhao J, Zhang J, Jiang F (2020) Mitigate the efects of home confnement on children during the COVID-19 outbreak. Retrieved from https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30547-X/fulltext
Xie, X., Xue, Q., Zhou, Y., Zhu, K., Liu, Q., & Zhang, J. (2020). Mental health status among children in home confinement during the coronavirus disease 2019 outbreak in Hubei Province. China. JAMA Pediatr. 174, 898–900.
Zhang, Q., Zhou, L. & Xia, J. (2020).Impact of COVID-19 on Emotional Resilience and Learning Management of Middle School Students. Medical Science Monitor. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7485285/pdf/medscimonit-26-e924994.pdf