| More

Η μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας στο θαλάσσιο οικοσύστημα με τη βοήθεια ενός ρομπότ, Hydrobot

Views: 55 Downloads: 52
Δημήτριος Αιβαλιώτης, Γεώργιος Παυλής, Αθανάσιος Σίσκας, Δανάη Βασιλείου, Μπέτυ Γαβριήλ, Αλέξανδρος Αθηνιώτης, Ιωάννης Κουτσούμπας, Δήμος Βαμβουρέλλης, Αλέξανδρος Βαφέας, Ευστράτιος Γαλής, Βλάσσης Ταμβακέρας

Abstract


Το θέμα της μελέτης μας είναι η επίδραση της θερμοκρασίας στη ποιότητα του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Το συγκεκριμένο ερώτημα τέθηκε μετά μια επίσκεψη  μας στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Μυτιλήνη και την παρατήρηση της απορροής του θερμού νερού της ψύξης των μηχανών στο παρακείμενο θαλάσσιο περιβάλλον. Είναι γνωστό από τη βιολογίας και χημεία ότι η άνοδος της θερμοκρασίας του νερού έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της διαλυτότητας των αερίων στο νερό, άρα  και του Οξυγόνου και μας ενδιέφερε η υφιστάμενη κατάσταση του οικοσυστήματος. Προχωρήσαμε σε επιτόπια καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης με μετρήσεις θερμοκρασίας του νερού ψύξης των μηχανών από το σημείο απορροής,  σε επιλεγμένα σημεία του χειμάρρου, στο σημείο επαφής με το θαλασσινό νερό, αλλά και τη διασπορά του μέσα στο θάλασσα. Για της μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε το Hydrobot με τους αισθητήρες Arduino, που κατασκευάσαμε με υλικά που μας παρείχε το Ίδρυμα Ευγενίδου αλλά και το σκάφος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τα όργανα του, σε συνεργασία με καθηγητές του Πανεπιστημίου. Με κατάλληλα όργανα μετρήσαμε τα θαλάσσια ρεύματα, ποντίζοντας το ρομπότ και παίρνοντας μετρήσεις με τους αισθητήρες , που μεταφέραμε στο κομπιούτερ για αξιολόγηση. Από τις μετρήσεις βρέθηκε μεγάλη άνοδο της θερμοκρασία του νερού σε τρία σημεία. Σε περαιτέρω αναζήτηση πληροφοριών επιβεβαιώθηκε για πρώτη φορά εργαστηριακά η ύπαρξη υποθαλάσσιων θερμών πηγών με θερμοκρασία 500  περίπου

Full Text:

PDF

References


Ματσαγγούρας, Η. (2007). Σχολικός Εγγραμματισμός. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

Γ. Μπαμπασίδης, Π. Ανδριάνας, Ρ. Ίλτσιου, Κ. Καμπούρης, Ν. Καρτεράκης,

Κ. Κουντούρης , Η. Οικονομάκος , Β. Ορφανάκης, Μ. Ορφανάκης, Π. Πούτος,

Γ. Σκαπέτης, Α. Τζίνης , Β. Παπακωνσταντίνου1 , Α. Πιπερίδης1 , Θ.Κελέσογλου : Η Ρομποτική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Project Hydrobot/Hydrosensor, (5th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην εκπαίδευση (5th CIE 2013).

Αδαμαντιάδου Σμ, Γεωργάτου Μ, ΓιαπιτζάκηςΧ, Λάκκα Λ, Νοταράς Δ, Φλωρεντίν Ν, Χατζηγεωργίου Γ, Χαντζηκωντή Ολ,: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γενικής Παιδείας, Γ′ Ενιαίου Λυκείου (βιβλίο μαθητή), ΥΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., ΑΘΗΝΑ 2015.

Bohm, Η., & Jensen, V. (1997). Build Your Own Underwater Robot and Other Wet Projects (6th ed.): Westcoast Words.

Β. Νούσης, Β. Νούση : O Arduino στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, (5th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην εκπαίδευση (5th CIE 2013).

Perkel J.M., 2014, in Scienc26 Sep 2014: Vol. 345, Issue 6204, pp. 1638 DOI: 10.1126/science.345.6204.1638-d (Διαθέσιμο on line:

http://science.sciencemag.org/content/345/6204/1638.4, προσπελάστηκεστις 27/02/2017).

Rodriguez nΕ., (2016).Ethical Issues in Genome Editing using Crispr/Cas9 System. J Clin Res Bioeth7:2 .(Διαθέσιμο online: https://www.omicsonline.org/open-access/ethical-issues-ingenome-editing-using-crisprcas9-system-2155-9627-1000266.pdf προσπελάστηκε στις

/02/2017).

Sapranauskas, R., Gasiunas, G., Fremaux, C., Barrangou, R., Horvath, P., and Siksnys, V. (2011). The Streptococcus thermophilus CRISPR/Cas system provides immunity in Escherichia coli. Nucl. Acids Res. 39, p.9275-9282.

Yourgenome, 2016.(Διαθέσιμο on line: http://www.yourgenome.org/facts/what-is-crisprcas (προσπελάστηκε στις 27/02/2017).

Vyas, V. K., Barrasa, M. I. & Fink, G. R.(2015).A Candida albicans CRISPR system permits genetic engineering of essential genes and gene families. Science Advances, 1.

ZhangF., 2014, in Science26 Sep 2014:Vol. 345, Issue 6204, pp. 1638, DOI: 10.1126/science.345.6204.1638-d . (Διαθέσιμο on line: http://science.sciencemag.org/content/345/6204/1638.4, προσπελάστηκε στις 27/02/2017).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Dimitrios Aivaliotis, Γεώργιος Παυλής, Αθανάσιος Σίσκας, Δανάη Βασιλείου, Μπέτυ Γαβριήλ, Αλέξανδρος Αθηνιώτης, Ιωάννης Κουτσούμπας, Δήμος Βαμβουρέλλης, Αλέξανδρος Βαφέας, Ευστράτιος Γαλής, Βλάσσης Ταμβακέρας